Cuvântul lui Dumnezeu

... Creştinilor, apropiaţi-vă de Mine, spălaţi-vă feţele, că vine vremea să păşiţi pe pământ sfânt. Toţi păcătoşii vor pieri. Vine pieirea, într-o clipeală de ochi vine moartea peste toţi. Numai cei ce nu s-au închinat la nici un fel de păcat vor scăpa.

Ierusalime, Capernaume, Israele, vei auzi trâmbiţele, şi când vei auzi, să ştii: chemarea ta va fi. Pentru unii va fi necaz mare, iar cei buni vor păşi pe scară cerească.

Poporul Meu, am să vorbesc cu tine în limbă străină, că vor veni neamurile străine pe care tu nu le-ai cunoscut.

... Spală-te bine de păcat, că mai e câte un preoţel care nu s-a închinat la idolii plini de păcat, care nu s-a închinat celui de azi, şi stă ascuns şi plânge pentru moartea de azi şi strigă la Mine din cămara sa: „Mai e mult, Doamne?”.

... Să crezi, mamă şi tată, cu adevărat să crezi că vei pierde copilul şi tânăra din casă. îi vei pierde prin neascultare, că te uiţi la ei şi nu te înduri să-i dojeneşti sau să-i baţi când se găsesc cu haina de mişel, că ţii la el mai mult ca la Mine. Ce vei da pentru păcatul acesta? O, n-ai voit să-l dojeneşti şi l-ai lăsat să se sinucidă.

... O, creştine tânăr şi bătrân, consultaţi-vă bine viaţa, ca să nu cădeţi în focul care se deschide pe pământ. Cât e pământul în lung şi în lat, tot va fi un foc, o mare de foc. Totul va arde, şi în văzduh, şi în apă. Se va aprinde de la tine, care porţi ţigara în gură. Daniele, să te urci sus, la înălţime şi să te uiţi că toţi au ţigara în gură. Cine va mătura coşul acesta?

Copilaşii Mei, pentru ce aţi făcut din gură şi din gât şi din piept, gură de fum? Nu-ţi mai arde gura, tată, că toate se vor ierta, dar aceasta nu se va ierta, că nimeni nu te va scăpa. Mândria i-a cuprins pe toţi ca să fumeze, şi bărbaţi, şi femei. Uitaţi-vă bine, căci ce e azi în lume, e pieirea acestei lumi, căci ce săvârşeşte omul, nu a fost de când e veacul. Ce e azi! Ce e azi! Grabnic aduce focul şi judecata!

... Copilaşii Mei care am stat cu voi, ruşinos este ca să pieriţi, după cât dar aţi avut, ruşinos este. Te va vedea cerul, îngerii şi sfinţii că vei pieri. Sunt sfinţi şi îngeri în cer care n-au avut parte de ce aţi avut voi. Ei s-au făcut ascultători citind din carte, nu ca tine, care stai de vorbă cu Mine. Te porţi după moda din lume. Mi-e ruşine să stau de vorbă cu tine, că ai moda din lume.

... Copilaşii Mei, mult sânge am pierdut pentru voi şi mult M-am ostenit şi am suferit pentru voi, dar tu nu suferi pentru Mine un sfert de zi de foame. Eu am spus să posteşti, şi voi nu postiţi, că ziceţi că postiţi pentru Mine. Şi veţi posti fără voie, că pâinea pe care o mănânci acum când trebuia să posteşti, o aveai atunci.

... Maica Domnului o să măture tot ce e rău pe vatra acestei ţări. Cine este cu Mine, acela va rămâne. Poporul lui Dumnezeu va moşteni, că vizitatorii străini au văzut ce este în România, şi sub pat ştie ce are, şi abia aşteaptă s-o prade, că nelegiuitul va fi ars, şi apoi ţărâna din el spulberată de vânt şi dată afară de pe acest pământ. Aţi auzit?

... O, fiica Domnului Iisus care ai ascultat acest cuvânt, ţi se cade să nu ţi se vadă călcâiul, dar tu te porţi goală şi zici că eşti creştină, şi apoi te superi dacă cineva îţi spune. Şi Eu Mă supăr pe tine, că Mi-e ruşine de cer, că niciodată n-aţi fost atât de neascultători şi goi. Te găteşti să placi unui bărbat, dar Mie când te găteşti să-Mi placi?

... Din anul 1948, prima lucrare am făcut-o prin acest vas când am dus-o prin grădinile cereşti.

... Cât o clipeală de ochi mai e, şi se descoperă păcatul pe care l-ai făcut la întuneric.

27-11-1973