Cuvântul lui Dumnezeu

... Pace vouă! Pace vă dau vouă! Amin. învăţaţi simbolul păcii. Nimic nu voiesc fără de pace. Eu, pace aduc din cerul sfânt. Am zidit pacea. De nu aş fi venit cu pace, greu ar fi fost. Pace de la Mine, oi blagoslovite! Pace ţie, poporul Meu! Pace între tine şi Tatăl tău! Poruncă vă dau vouă: iubiţi-vă unii pe alţii cum v-am iubit şi Eu pe voi, şi să se întărească şi să se sfinţească pacea între voi. Preţuiţi-vă unii pe alţii. Mai repede să muriţi decât să nu aveţi pace între voi. Eu, lumea am biruit prin pace, căci lumea nu a biruit, şi a rămas la un punct. Lumea îmi pregătise multe, dar Eu am biruit prin pace. Creştine, cumperi să zideşti casă, dar pace nu zideşti. Degeaba pui cărămidă peste cărămidă dacă n-ai inimă bună. Feriţi-vă de ceartă, căci primul cuvânt când M-am coborât din cerul sfânt am zis „Pace!”, nu ca omul care zice „Noroc!”. O, mereu când deschid porţile cerului se aude ceartă. O, cum se va osândi creştinul de această ceartă!

Veniţi-vă în fire, copii, căci ne vom urca sus pe munte, sus, cu oi multe, dar nu ştiu dacă vor ajunge pe munte toate, căci se îmbolnăvesc pe drum mergând. Vom sta multe clipe pe munte şi pe urmă vom coborî iarăşi la stână, şi când voi începe a şuiera din trâmbiţa Mea, toate oile vor veni la Mine, copilul Meu.

Treziţi-vă! Nu mai fiţi beţi de vremea aceasta. O, om beat de vremea aceasta, care arunci ochii tăi şi îi tulburi! Mai bine scoate-i decât să păţeşti aşa. O, câţi creştini n-au văzut cu ochii şi au rămas în lume! Mai iertat îţi este să-ţi scoţi ochii decât să rămâi în lume, căci asta este o vreme nebună.

Încă o dată spun că vom urca pe munte sus, cu oi multe, şi vom auzi ce n-am auzit, şi vom vedea ce n-am văzut, şi vor fi creştinii ca stelele acolo unde vom fi.

Am venit pe pământ să zidesc casă şi să te îmbogăţesc, căci lucrarea pe care o fac cu voi este mare. Fiilor, rugaţi-vă ca să nu o pierdeţi, că mulţi vin la Mine seci şi îmi cer ca să le dau.

Copilul Meu, nu te uita la omul cel rău, căci aceasta este o boală grea. Necredinţa de la om şi neascultarea este cea mai molipsitoare boală.

... Am venit la rămăşiţa lui Israel, a moşilor Avraam, Isaac şi Iacov. Te-am chemat pe nume, şi pe chip te-am cunoscut că eşti al lui Avraam, Isaac şi Iacov. Să nu fii contra lui Dumnezeu, că nu numai Eu te voi judeca, ci te va judeca şi moşul şi strămoşul tău. O, nimeni nu s-ar duce la fund de apă dacă ar fi ascultare.

Copiii Mei, lăsaţi cum au lăsat pescarii luntrea şi mrejele şi au venit la Mine. Lăsaţi cum au lăsat ciobanii oile şi au venit la Mine. Lăsaţi cum au lăsat tâmplarii lucrul şi au venit la Mine. Nu mai fiţi cu inimile seci. Copilul Meu, nu poate nimeni cumpăra nuca seacă; nici un ban nu-ţi dă pe ea. Fiilor, vreau să fiţi model. Voi nu vreţi să fiţi model? O, nu se merge la târg în zi de sărbătoare, şi nu se cumpără nimic.

... Zice cineva mereu: „Nu mai vreau să fac copii; am patru copii”. Dar de ce nu zice aşa: „Mă voi culca în alt pat”? Iată, oricum aş da, tot nu e bine pentru tine, creştine. împreunarea bărbatului cu femeia a fost pentru naştere de fii şi nu pentru poftă. O, au luat-o dobitoacele înaintea omului. Dacă s-ar preţui măcar de creştini învăţătura Mea, că la păgâni nu pot spune acest lucru. Frate şi soră, ferească Dumnezeu să se zămislească copii în pântecele tău din pofta pe care o ai. Nu te supăra că-ţi spun: acel copil va fi tot bolnav, va fi răutăcios, că zice cineva: de ce este copilul bolnav sau rău? O, tu nu te-ai gândit la Domnul Iisus Hristos, şi te-ai gândit cum să-ţi faci pofta. Dacă ar veni moartea în timpul acela, ar fi greu de tine. Ruşine îmi este Mie de acest păcat. înfricoşaţi-vă de acest lucru. Am dat poruncă să uşurez braţele la femei şi au spus că nu poate el. Fraţilor, cine este creştin, să lucreze după porunca Mea. Cine nu este creştin, să lucreze după el.

O, fiilor, întăriţi vasul Meu ca să nu mai primească nimic din aceste lucruri de la creştini, căci aceste lucruri sunt aşa de grele când vin la Mine! Fiţi cuminţi şi curăţiţi-vă de aceste cuvinte. Fiilor, nu aduc laudă acum; lauda se aduce la urmă. Voi pregătiţi-vă, că iată, duhul rău s-a pregătit să înghită creştinii. Până nu vă veţi face ca pruncii, nu veţi intra întru împărăţia Mea.

15-09-1965