Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiilor, în România s-a înfipt sabie, s-a înfipt cuţitul ei până la mâner. Vai de tine, Românie, ce va cădea peste tine! Oiţele Mele, ascultaţi cuvintele Mele, că vine ziua cea mare şi va fi amar de cei nepregătiţi. Plâng sfinţii şi îngerii de milă de ce are să vină. Oiţele Mele, ascultaţi şi împliniţi, că totul e gata. S-a pus muzică să cânte cu o săptămână mai înainte şi Mirele S-a pogorât să adune toate mesele. Nunta e mâine, nu e azi, dar fiţi gata.

S-a pogorât molimă să mănânce toată lâna. De câlţi nu se atinge; numai lâna o va roade de tot, de nu se va mai putea înnoda. Viermele are nouă metri lungime şi jumătate de metru lăţime; roade mereu la lână şi nu poate să-l omoare nimeni, decât cel ce l-a trimis. O, ştiţi voi ce este? Este duşmănia, ura, invidia, îngâmfarea, răutatea frate pe frate, creştin pe creştin, că nici în mănăstire nu mai este smerenie. Toţi sunt mândri, toţi zic că sunt pregătiţi, dar cu greu mai găseşti maici smerite; la o sută, de-abia una smerită, dar nu se vor mântui decât cei smeriţi.

Vine nunta, şi cine n-are haină de nuntă, nu va putea intra la nuntă. Mulţi au haine şi de nuntă, dar dacă n-au şi cămăşuţă, nu vor putea intra la nunta Mielului.

10-06-1958