Cuvântul lui Dumnezeu

... Bolnavii nu au voit să ţină regimul ce l-am dat, şi păcătoşii nu au voit să se lepede de pofta lor. Nu mai e vremea ca omul să se facă credincios, şi bolnavul, sănătos. Stau cu ei la un loc şi nu vor să primească învăţătura Mea.

... Israele, nu vei mai mânca pâine şi nu vei mai bea vin. Duhovniceşte. Pâinea e Trupul Meu, şi vinul e Sângele Meu. Ai băut şi ai mâncat, şi ai curvit şi ai prins putere nu ca să te lupţi cu satana, ci ca să te lupţi cu Mine. Oare, pentru aceasta Mielul S-a junghiat?

... Fiilor, nu am scos din robia lui faraon toată făptura, decât numai pe Israel. Aşa şi acum, nu am scos din robie decât numai pe tine; şi cum am judecat în pustie pe cei ce nu M-au ascultat, aşa te voi judeca şi pe tine acum dacă nu Mă vei asculta. Cum a fost război cu Lucifer şi cu toată ceata sa, aşa va fi război şi cu voi, şi ca Lucifer veţi fi aruncaţi în iezerul de foc dacă nu veţi asculta să staţi întru Mine.

... Vă zice lumea sfinţi şi nu sunteţi sfinţi. Lumea vă zice vouă sfinţi, de ocară, nu vă zice de cinste. Caută să fii sfânt, ca să nu fie batjocorit numele acesta. Luaţi aminte să nu se batjocorească numele de sfinţi. Se va pune la capătul străzii „Strada Sfinţilor”, şi ce veţi face? Te vei ruşina, sau te vei umili? Astăzi te vorbeşte de rău cezarul, dar mâine te va vorbi de bine.

... Aici vom avea sălaşul, pe pământ. Pământul acesta va fi grădina poporului Meu şi îl voi face raiul împodobit cu pomi şi cu muzici de îngeri şi cu păsări. Pământul acesta va fi rai, dar Domnul îl va curăţi, aşa cum este scris la carte. Fiţi pregătiţi pentru sfârşit, să nu ardeţi cu gunoaiele, că toţi păcătoşii vor pieri.

... Nu vă mai murdăriţi. Oiţa Mea, să nu-ţi vadă îngerii goliciunea ta. Puneţi mâinile la ochi când treceţi pe lângă o goliciune. Nu purtaţi mode. Purtaţi haină duhovnicească. Copilaşii Mei, au fost fii de împăraţi şi au refuzat masa împărătească şi s-au făcut sfinţi. Nu primi laudă şi nu sta în capul mesei, ca nu cumva să vină altul să te dea la o parte că eşti creştin. Fiţi pricepuţi şi nu pierdeţi timpul cu cititul revistelor. Citiţi ceea ce vă îmbogăţeşte.

... S-au făcut mulţi măcelari şi mulţi brutari, dar sunt murdari. Sunt mulţi măcelari şi brutari care s-au făcut din mândrie şi pentru bani. Mulţi s-au făcut ciobani, dar pentru brânză şi pentru lână. Feriţi-vă de mirul păcătoşilor. Oiţele Mele, mulţi sunt puşi în numele Meu, dar nu sunt cu Dumnezeu. Mulţi sunt trimişi în numele Meu, dar să-i cunoaşteţi după fapte, căci după viaţă se cunoaşte; unul la mie e cu Mine. Fii atent: cere şi vei afla. Celui ce bea, celui ce curveşte, celui ce fumează, nu i se dă darul şi harul.

... Fiţi cumpătaţi la mâncare, la băutură şi la odihnă, că vine vremea să se ia mâncarea şi băutura. Opreşte trupul de la băuturică şi de la fripturică şi de la curvie.

... Stau îngerii şi sfinţii în cer că nu le daţi de lucru.

Când va pieri soarele, să nu vă speriaţi. Când se vor dărâma munţii, să nu vă speriaţi. Fiţi creştini desăvârşiţi, că moartea a venit prin păcate. Veţi fi o insulă. Lumea nu va putea trece la voi. Odată, pe vremea moşilor şi strămoşilor, purtau lucrurile lor în coşuri de papură, dar voi aveţi genţi. Nu purtaţi geantă cu toartă lungă, ca lumea. Nu purtaţi ceasuri la mână şi broşe în piept. Nu purtaţi luxuri. Oiţele Mele, lucruri diavoleşti se găsesc la creştini: inele în degete.

... Să ştii că se iau harurile şi mila. Vor veni zile, săptămâni întregi, şi vei plânge, dar să ştii că acele vremuri vor fi fără mângâieri, că astăzi ai fugit de credinţa sfântă şi M-ai lăsat.

... Fiţi cumpătaţi la mâncare, la băutură şi la odihnă. E prea mult să dormi de seara până dimineaţa. E prea mult să munceşti de dimineaţa până seara. Să ştiţi că Dumnezeu e hotărât să nimicească toată lumea. Se vor nimici toţi oamenii şi toate făpturile. Se vor nimici toate blocurile. Nu vă lăsaţi să pieriţi cu lumea. Dacă veţi lucra lucru sfânt, nu veţi pieri cu lumea. Fiţi credincioşi, că e scris că poporul de la sfârşit va întâmpina pe Domnul la venire. Fiţi ca porumbeii şi ascundeţi-vă de păcat. Nu mai iubiţi păcatul. Nu râvniţi la fiicele şi fiii Gomorei. Nu fiţi uniţi cu ei. Nu-i primiţi lângă voi că zic că şi ei se închină ca voi.

17-07-1975