Cuvântul lui Dumnezeu

... Măi copilaşii Mei, poporul Meu întru care am binevoit, treceţi din trup în duh, că numai aşa vă veţi strecura prin lumea aceasta. O, ce vreme spurcată e pe pământul acesta, tată! încă o dată vă voi repeta: Domnul a coborât din cerul sfânt, cu Duhul. La început a fost cu trupul. La sfârşit e cu Duhul. Fiţi credincioşi în Domnul Iisus Hristos, că numai aceia vor rămâne. Totul va pieri.

... Toţi diavolii au ieşit pe pământ şi pun la cale această lume să facă păcate, că aceste păcate care se fac astăzi în această ţară, s-au făcut şi în Sodoma şi în Gomora, s-au făcut şi în vremea lui Noe. Dacă voi veţi asculta, nici nu veţi vedea pieirea lumii acesteia, că Domnul vă va lua.

... Mai împărtăşiţi din lucrul Meu, dar nu pentru aceştia care zic: „Ştiu eu cine ţi-a spus”. Aceştia nu mai merită nimic din izvoarele Mele.

... Nu pot grăi mai mult, că trâmbiţa e în suferinţă mare. Fiilor, plecaţi-vă urechea la aceste cuvinte şi căutaţi în carte, de la începutul acestui veac, prin câte guriţe sfinte a vorbit Domnul şi până la venirea Fiului Său, şi după venirea Fiului Său. Şi multe trâmbiţe s-au sfârşit, că atâta le-a fost timpul de trăit. Şi această trâmbiţă, din pricina durerilor care i s-au dat de la cei neascultători şi necredincioşi, iată că a ajuns la vreme de grea suferinţă. Cum ţine cineva în palmă o păsărică şi cu mâna cealaltă o acoperă să nu o plouă şi să nu o ningă, aşa ţine Dumnezeu această trâmbiţă a Sa, şi nu-i cereţi mult lucru, că nimic nu poate da fără puterea Mea.

... Poporul Meu iubit, nu mai greşi, că Domnul Iisus va veni curând şi o va îmbrăca pe mireasa Sa şi va pleca în depărtare, unde este scris. Dacă trâmbiţa va înceta din suflarea sa, să ştii că şi Domnul e la uşa ta, şi după ea va urma nunta. Să nu zici: „Aoleu, ce să fac eu? că a luat Dumnezeu trâmbiţa Sa”, ci să zici că Dumnezeu a venit şi Şi-a luat trâmbiţa Sa, şi să ştiţi că toate sunt pregătite pentru sfârşit.

A intrat duhul necurat unde nu trebuia să intre. A intrat duhul necurat în gura celui ce te-a mărturisit şi te-a împărtăşit, şi va fi luată această poartă şi va fi aruncată.

07-09-1976