Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălţării Domnului

Mai înainte de zori Eu cobor la voi şi vă dau vouă cuvântul sărbătorii Mele de azi cu voi, copii care Mă primiţi cuvânt pe pământ.

O, pe pământ este tot lucrul Meu cel de la Tatăl dat să-l împlinesc, şi îl împlinesc ca Tatăl, dar Eu n-am cui să-i spun pe pământ că nu fac voia omului şi că fac voia Tatălui. Dar acum cu voi îmi fac lucrarea Mea cea de la sfârşit de timp şi, iată, grăiesc cu omul aşa cum am grăit la început şi îi arăt lui că Eu nu fac voia Mea, ci fac voia Celui ce M-a trimis. Amin.

Hai, fiilor! Vă dau putere de trup şi de duh. Hai să Mă aştern până să vină zorii zilei în cartea Mea de azi cu voi, că e praznic de înălţare şi de vestire a sărbătorii Mele cu voi peste zece zile, fiilor. Am chemat meseni la masa zilelor Mele de nuntă cu voi, şi ei vor veni, şi vreau să vă fie uşor şi nu greu, fiilor. Pun tot cerul de îngeri şi de sfinţi să vă slujească cu darurile şi harurile lor. Vreau să Mă fac Evanghelie a împărăţiei cerurilor pe pământ cu voi şi vreau s-o vestesc până la toate marginile, până peste mări şi ţări, fiilor. Voi v-aţi aşezat punte între pământ şi cer pentru ca să vin Eu de la Tatăl la oameni, şi vă am ca pe norii venirii slavei Mele, căci precum M-am dus lângă Tatăl de lângă ucenici, tot aşa şi vin acum, fiindcă aşa este scris să fac, şi au vestit îngerii înălţării Mele aceasta ce fac Eu acum. Aşa le-au spus ucenicilor Mei îngerii înălţării Mele: «Acest Iisus Care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer». Amin.

O, vreau să te învăţ mult de tot, poporul Meu. Dacă Eu sunt învăţătorul, nu trebuie să te învăţ? Lucrează, Ierusalime, tot ce te învăţ Eu. Lucrează cu drag şi cu bucurie ca a Mea şi nu ca a ta, că tu eşti mititel şi te bucuri de orice bucurie, şi te hrăneşti ca să poţi, fiule. Dar bucuria Mea e durerea pe care nu Mi-o mai astâmpăr până nu voi împlini toată, toată voia Tatălui, Care M-a trimis pe pământ ca să-l trag pe om la Tatăl. Pe pământ este tot lucrul Meu, poporul Meu. Tu eşti lucrul Meu pe pământ, poporul Meu. Te-am făcut să pot cu tine ce are Tatăl de lucrat prin Mine pe pământ. De când am făcut cerul şi pământul am zis ca ele să fie împărăţia Mea, iar omul să fie moştenitorul împărăţiei Mele. Amin.

O, poporul Meu, împărăţia cerurilor e cu tine pe pământ. Vreau să strig din mijlocul tău la tot neamul omenesc de pe pământ şi să-i spun să se lase de ale sale şi să se aşeze întru ale Mele, că a venit pe pământ împărăţia cerurilor, şi Eu stau pe braţele tale ca pe heruvimi, poporul Meu, şi sunt pe pământ cu omul şi vreau să audă omul pentru ce am făcut Eu cerul şi pământul, şi de când le-am făcut am voit ca omul să fie asemenea Mie, ca să-l fac moştenitor al împărăţiei cerurilor pe pământ. Vreau să audă omul că împărăţia cerurilor este omul care face voia Mea aşa cum fac Eu voia Tatălui pe pământ ca şi în cer, poporul Meu.

E praznic de înălţare a Mea la Tatăl şi de coborâre a Mea la tine, Ierusalime de azi. Te învăţ să nu uiţi să-Mi dai putere şi să fii tu cu toată iubirea ta pentru pacea dintre Mine şi tine. Stai sub pază de îngeri, poporul Meu, şi să strângi pe lângă tine îngeri cu miile şi să ceri la Mine tot ce trebuie să ai şi să poţi, iar Eu te voi înălţa pe piatră şi pe mâini te voi purta, ca să poţi tu purta pe Domnul pe pământ, că pe pământ este tot lucrul Meu cel de la Tatăl. Amin.

O, copii care-Mi primiţi cuvântul în grădină, aveţi grijă de pacea inimilor voastre, şi să aibă şi poporul Meu grijă de voi, ca să pot prin voi, fiilor. Vă dau putere pentru pacea din voi. Vă dau întărire de duh şi de trup, şi daţi-vă şi voi, şi să vă dea şi poporul Meu. V-am spus mereu, şi din nou vă spun să aveţi grijă să fie pe placul inimii Mele poporul, ca să fiţi voi fără de dureri, şi ei să vă ia durerile şi să nu vă facă dureri, că voi sunteţi plăpânzi de tot. Faceţi-vă curaj unii altora la gândul că Eu, Domnul, am putere pentru voi pentru tot lucrul cel greu pe care Tatăl Mi l-a dat să-l împlinesc cu voi peste pământ.

O, fiilor, s-a apropiat sărbătoarea Duhului Sfânt pe care Eu o întocmesc cu voi în grădina întâlnirii, şi le voi da să bea din apa vieţii la cei ce vor veni la izvor. în toată vremea cât mai e până la sărbătoare fiţi cu multă iubire între voi, ca nişte fii iubiţi ai Mei, şi socotiţi-vă timpul şi tot lucrul, şi cu multă pace să lucraţi, şi să vă daţi putere de la duhul păcii Mele din voi şi dintre voi. Eu vă voi da îngeri pentru tot lucrul. Eu vă voi da timp senin şi cald, iar voi să cereţi acestea de la Mine, fiilor. în toate curţile Mele cu voi să fie armonie cerească, şi putere de îngeri să vă însoţească în lucrul pregătirii sărbătorii. Amin. Vestiţi sărbătoarea şi rugaţi pe Tatăl şi pe Fiul să vă dea mereu dulcele Duhului Sfânt Mângâietorul şi să vă dea tot ce va fi să slujească sărbătorii Mele cu voi când Eu chem mulţimile la sărbătoarea cuvântului Meu cel plin de Duh Sfânt peste pământ. Fiecare copil al poporului Meu să fie în toată mulţumirea şi cu toată trăirea pentru duhul sărbătorii care vine curând, curând. Eu, Domnul, vă voi ajuta să puteţi şi să vă pregătiţi frumoşi şi să daţi oamenilor lumină din lumină, că ei se vor uita la voi şi vor lua şi vor întări sub ei calea Mea, şi Eu Mă voi mângâia în suspinul Meu cel după om.

Binecuvintez cu multul zilele de serbare. Duhul Sfânt Mângâietorul vă va fi leagăn de pace şi de iubire, şi pe toţi îi va îmbia la dor de cer şi la mângâiere pentru Tatăl şi pentru Mine. Iar voi umpleţi-vă de Dumnezeu cu multul şi daţi-vă cu Mine celor ce se uită să Mă vadă cu voi. Amin. Cereţi la Tatăl şi la Fiul duh de pace cerească în toţi cei ce se vor aduna să ia de la izvor, iar voi întăriţi tot timpul peste voi şi între voi pacea Mea cea sfântă care vă dă puteri din puteri, fiilor. Unul altuia să vă daţi puteri, şi cereţi Domnului puteri mereu noi pentru fiii grădinii care vă poartă spre Mine ca să vă am, o, copii ai Ierusalimului nou! Aveţi grijă de ei. Cu nimic să nu striviţi pacea lor. Aveţi grijă de voi. Cu nimic să nu slăbiţi, şi purtaţi-vă spre Domnul cu duhul umilit, şi cu dor de Duh Sfânt hrăniţi-vă unii pe alţii, că vin la voi cu sărbătoare de Rusalii, fiilor.

O, fiilor din grădină, e mare mângâiere pentru Mine de la sărbătorile Mele cu voi. Aşezaţi pe fiecare la lucrul potrivit şi îndemnaţi poporul să aibă pe Domnul în toată jertfirea lui pentru pacea şi lucrul sărbătorii. Amin.

Vreau să vă văd tot timpul cu dulce între voi, cu Mine între voi, copii care-Mi pregătiţi sărbătoarea Mea cu voi. Dăruiţi-vă cu iubire şi veţi vedea minuni şi toate vor fi ca în cer. Unii pe alţii să vă cercetaţi, de la mic la mare şi de la mare la mic, şi toţi să fiţi de ajuns de mici şi de ajuns de mari pentru măreţia lucrării Mele cu voi. Mereu, mereu Eu veghez, de acum şi până peste toată sărbătoarea. Mâna Mea stă întinsă binecuvântând mereu peste voi, că vă ştiu lucrul cel greu pe care Eu îl lucrez cu voi. Binecuvântată să fie pacea sărbătorii, de acum şi până peste toată sărbătoarea. Binecuvântată să fie puterea voastră cea de la Mine, ca să puteţi pentru tot ce este de pregătit şi de lucrat, o, fiilor.

Şi acum, aşezaţi-vă să lucraţi taina împărăţiei Mele cu voi în faţa celor ce se vor aduna la sărbătoare. Arătaţi-le comoara pe care Eu am pus-o spre păstrare între voi ca să fie ea înaintea Mea la vremea venirii Mele. Eu sunt comoara care nu mai este jefuită, şi pe care nimeni n-a păstrat-o până acum ca să iau Eu din ea întru împărăţie nouă pe pământ. Arătaţi-vă pe voi popor mireasă şi fiţi pilda împărăţiei Mele cu voi, ca să slăvească tot omul numele Meu de peste voi, şi Eu să Mă bucur şi să împart prin voi credinţă pentru venirea Mea tuturor celor ce se vor aduna la sărbătoare. Hăinuţa harului să nu uitaţi s-o aveţi pe voi şi la lucrul sărbătorii şi la sărbătoare, şi veţi fi pacea Duhului Sfânt şi veţi avea pe Duhul Sfânt şi vi-L veţi da unul altuia şi îl veţi împărţi din voi şi dintre voi celor ce vor veni la izvor. Amin.

Cereţi, fiilor, toată mângâierea Mea şi a sfinţilor Mei şi a îngerilor Mei peste toată sărbătoarea. Cereţi timp cald şi dulce, şi va fi. Faceţi timp dulce pentru Mine cu voi şi pentru voi cu Mine. Iubirea Mea din voi să vă fie vouă putere, şi unii altora să vă daţi, fiilor. Amin.

Vestiţi sărbătoarea peste sat şi peste pământ. Fiţi frumoşi înaintea Mea şi înaintea mulţimilor şi staţi ciorchine, că sunteţi ai Mei. Mă dau vouă cu multul, şi tot aşa să-Mi faceţi şi voi Mie, şi voi fi în pacea Mea cea deplină, fiilor trudiţi.

Pace vouă! Acest cuvânt să stea peste voi mereu, mereu, fiilor. Pace vouă! Pace şi sărbătoare de Duh Sfânt peste sătuţul cuvântului Meu şi peste pământ! Pace ţie, Ierusalime al slavei Mele cea de la sfârşit de timp când Eu vin iar de lângă Tatăl pe pământ! Amin, amin, amin.

13-06-2002