Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Nicolae

E zi de sărbătoare în cer. E sărbătoare şi pe pământ pentru cei ce sunt biserica Mea pe pământ. Amin. Eu vin din cer pe pământ în grădina cuvântului Meu şi vin cu sărbătoare arhierească. Rugăciunile sfinţilor sunt ca o tămâie binemirositoare pentru cer. Ierarhul Nicolae se roagă pentru biserica Mea de pe pământ ca s-o întăresc cu putere şi ca să biruiască ea pentru sfinţi.

O, e mică de tot biserica Mea de pe pământ, căci calea ei e strâmtă şi duce spre viaţă şi puţini sunt cei ce o află. O, e lung drumul de la cer la pământ pentru omul cel necredincios, pentru cel ce gândeşte şi trăieşte pământeşte pe pământ. Dar iată cum vin Eu de uşor! Vin ca fulgerul, vin numaidecât când vin, fiindcă este cu putinţă la Dumnezeu şi este cu putinţă la cei credincioşi, la cei învăţaţi cu tainele Mele cele cereşti între ei, fiindcă Eu aşa am spus: «Sunt cu ai Mei până la capătul veacurilor». Amin.

Dacă omul ar cerceta cuvintele Mele pe care le-am grăit pentru biserică acum două mii de ani, ar înţelege şi omul necredincios, şi apoi ar crede, dar nepăsarea faţă de cele din cer peste pământ a făcut coajă groasă peste mintea şi peste inima omului, şi omul nu-şi mai caută scăparea, ci, din contra, îşi pregăteşte pierzarea şi chinul cel pentru păcate, căci asta lucrează neamul omenesc: chinul.

Ierarhul Nicolae se roagă pentru sfinţi, că el este arhiereu mare prin putere, fiindcă şi-a arătat pe pământ puterea prin semne, căci scris este: «Nu numai prin cuvânt, ci şi prin putere şi prin Duhul Sfânt şi prin credinţă». Oamenii sfinţi au lucrat semne doveditoare prin Duhul Sfânt şi prin credinţă, iar cei curaţi la inimă se făceau din păgâni creştini, şi intrau în lucrare de biserică a Mea. Astăzi nu se mai scoală pe pământ slujitori cu putere, că toţi slujitorii care şi-au făcut biserică din oameni, sunt păcătoşi şi nepăsători de viaţa bisericii lor. Dar sfinţii care au slujit pe pământ cu puterea Mea în ei, au ridicat alţi sfinţi, şi sfinţi pe sfinţi s-au ridicat şi Mi-au fost Mie biserică, şi altceva nu înseamnă biserică. Biserica trebuie învăţată, trebuie crescută şi îngrijită, şi trebuie jertfă sfântă în ea, duhul umilit, jertfă plăcută Mie.

Fiilor unşi în grădină, am nevoie de biserică cu putere în ea ca să lucrez prin ea semne doveditoare între cei necredincioşi, între cei nepăsători care trăiesc păcătuind mereu. Am nevoie de fii cu care să-Mi împlinesc cea din urmă Scriptură. întăriţi-Mi cu Duh Sfânt biserica. Amin, amin, amin. Voi ştiţi ce înseamnă biserică şi duh umilit în biserică. Ridicaţi-Mi biserică sfântă şi vie în lucrul ei, că toate sfârşitu-s-au, şi peste tot s-a aşezat urâciunea pustiirii în biserici, prin omul cel mincinos Mie, antichrist cel cu multe capete. Nu este lucrare mai biruitoare ca lucrarea bisericii. întăriţi-Mi cu Duh Sfânt biserica. învăţaţi-i pe fiii bisericii Mele. Creşteţi-i ca Mine, nu ca omul cel mincinos care zice că stă învăţător peste om. îngrijiţi-vă ca şi Mine de duhul bisericii, ca să am casă cu stâlpi tari, iar toate cele de trebuinţă bisericii vi se vor da vouă de la Tatăl, de la Fiul şi de la Duhul Sfânt, că voi sunteţi cei dintâi pe pământ şi v-am pus mari, mari cu duhul, mari prin Duhul Meu. Fiţi pe măsura Duhului Sfânt, că aveţi alegere din cer, aşa cum a avut arhiereul Nicolae, care s-a rugat şi pe pământ şi în cer pentru biserica Mea cea vie. El n-a fost ales de om, ci de Mine prin semne doveditoare care purtau în ele putere. Puterea sfântului este postul şi rugăciunea, de la care vine viaţa cea sfântă, mintea cea sfântă, limba cea sfântă şi lucrarea cea sfântă peste biserică, şi apoi biserică sfântă. Amin.

Nu vă mai uitaţi peste pământ ca să vedeţi biserică şi lucrare de biserică, căci nu mai este, fiilor. Nu mai sunt slujitori sfinţi pe pământ şi nu mai e biserică, fiindcă biserica e din sfinţi întocmită, şi aceea e biserica Mea şi casa Mea şi odihna Mea şi lumina Mea peste întuneric, ca să vadă lumina cei ce se nasc dintre oameni pentru ea şi prin ea, prin lumina Mea de pe pământ, prin fiii bisericii, cărora le-am spus: «Voi sunteţi lumina lumii». Amin.

Fără sfinţi în biserică nu este hrană în biserică. Fără apostoli lucrători cu putere nu creşte biserica şi nu are ce mânca pentru ca ea să crească, fiindcă Eu le-am spus slujitorilor bisericii: «Voi sunteţi sarea pământului, şi nu este altă sare pe pământ în afară de voi». Amin. învăţătura de pe pământ nu e sare, ci e otravă care-l face pe om să Mă uite pe Mine şi să mănânce învăţătură străină de biserică. Dar învăţătura Mea cea sfântă este sarea pământului. Amin.

Iată, s-a stricat sarea, şi voi face din sânge sare, căci sarea nu mai este. Voi da peste pământ prăpăd, ca să sărez pământul cu sânge, precum este scris, cu sânge şi cu foc, focul mâniei Mele, că sarea de pe pământ s-a stricat, şi pământul este fără sare pe el. Vin Eu şi Mă fac sare şi Mă pun în hrana bisericii şi o sărez, ca să am biserică şi s-o numesc sarea pământului, căci proorocul cel mincinos, care s-a aşezat dumnezeu peste lume, a fost biruit prin cuvântul Meu, şi urmează să-l biruiesc prin putere şi prin Duhul Sfânt şi prin credinţa bisericii Mele de nou Ierusalim, prin semne doveditoare. Amin.

Fiilor unşi în grădina cuvântului Meu, întăriţi-Mi cu Duh Sfânt biserica, biserica Noului Ierusalim, turma Mea cea micuţă, luată dintre oameni ca s-o scap de pierzare şi s-o am şi s-o prăsesc, căci omul nu-şi mai caută scăparea, ci îşi pregăteşte pierzare şi chinul cel pentru păcate. Dar voi lucraţi Duh Sfânt peste biserica Mea, a cărei începătură sunt Eu şi voi şi toţi cei ce vor fi prăsiţii bisericii Mele, căci biserica înseamnă Noul Ierusalim, şi acesta este numele bisericii Mele, numele cetăţii lui Dumnezeu, fii născuţi din cer, şi de aceea este scris: «Am văzut coborându-se din cer cetatea lui Dumnezeu, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă pentru Mirele ei», fii născuţi de sus, fii sfinţi pe pământ, mireasă a Mirelui, prin care Eu voi prăsi biserica sfântă şi nouă, căci aşa am grăit: «Noi le fac pe toate». Amin. Nasc din nou lumea, şi încep cu voi, şi apoi nasc din Mine şi din voi lumea care va fi să fie dintre cei vii şi dintre cei adormiţi. înnoiesc lumea prin Mine şi prin voi, şi încep cu voi începătură nouă, biserică nouă, iar numele bisericii este Noul Ierusalim, cetatea lui Dumnezeu Cuvântul. Rugăciunile sfinţilor sunt ca arderea de tot înaintea Mea, pentru ca să se aşeze pe pământ împărăţia lui Dumnezeu, Noul Ierusalim, cetatea lui Dumnezeu. Amin, amin, amin.

O, e lung drumul de la cer la pământ pentru omul cel necredincios, care gândeşte şi trăieşte pământeşte pe pământ. Dar iată cum vin Eu de uşor! Vin ca fulgerul, vin numaidecât când Mă pornesc să vin ca să fiu mereu cu ai Mei până la capătul timpului omenesc. Să cerceteze omul cuvintele Mele şi să înţeleagă venirea Mea şi statul Meu între oameni în biserica sfinţilor Mei. Acolo unde Eu nu pot locui cu oamenii, acolo lipseşte biserica Mea şi nu este. Dar acolo unde sunt Eu prin biserică, sunt şi prin proorocii Mei, cei ce sunt în trupul bisericii alături cu apostolii şi cu toate mădularele care alcătuiesc trupul bisericii, şi care se întocmesc şi se întregesc prin Mine, Cel ce sunt capul bisericii. Amin. Capul bisericii de pe pământ este preotul. El taie, el spânzură, până şi pe Dumnezeu, prin al Cărui nume îşi are nume biserica. Capul bisericii din lume este omul cel mincinos, omul care-şi slujeşte lui însuşi şi nu lui Dumnezeu şi nu turmei sale; omul care duce pe om la moarte, nu la înviere.

Dar voi, fiilor unşi cu ungere de slujitori peste biserica Mea de nou Ierusalim, întăriţi cu Duh Sfânt biserica. învăţaţi-o, creşteţi-o, îngrijiţi-o şi jertfiţi-vă pentru ea jertfă plăcută Mie, duh umilit în lucrare de biserică, Duh Sfânt, prin putere şi semne doveditoare, al căror lucrător sunt Eu, Domnul, Eu şi nu voi, iar voi sunteţi unşii Mei. Lucraţi şi iar lucraţi. Lucraţi trupul bisericii, căci Eu, Domnul, capul bisericii, vă dau; vă dau ca să lucraţi şi să aveţi să daţi, şi veţi lua cununa Mea, căci nu este lucrare biruitoare decât lucrarea bisericii, lucrarea sfinţilor Mei, jertfă plăcută Mie. Amin, amin, amin.

19-12-1998