Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălţării sfintei Cruci

Binecuvintează, Ierusalime, pe Domnul, pe Cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale, pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurare, căci în ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa miluiesc Eu pe Israel când se teme de Domnul. O, mila Domnului este din veac în veac cu cei ce se tem de Domnul. Aşa scrie în Scripturi, Israele, dar mergi, tată, pe calea sfintei Scripturi, ca să vezi calea aceasta pe care Eu te întăresc, căci mila Domnului este cu cei ce se tem de Domnul, Ierusalime, poporul Meu.

Vin cu Verginica, vin cu sfinţii, poporul Meu. Aşa este scris în Scripturi: «Iată, vine Domnul cu sfinţii Lui». Amin. Pace între Mine şi tine, poporul Meu, căci temerea de Dumnezeu împacă pe Israel cu Domnul. Pace între Duhul Meu şi duhul tău, căci Duhul Domnului este cu cei ce se tem de Domnul. Vin cu Verginica, vin cu trâmbiţa Mea şi trâmbiţez cu ea peste Israel.

Verginico, tu eşti în Mine şi îi spun poporului tău de unde vorbeşti tu peste el, că din Mine grăieşti, Verginico. Tu eşti în Mine. Tu M-ai purtat pe Mine în trupul tău când grăiam lui Israel. Intram în tine şi grăiam, şi acum te am Eu pe tine în Mine, şi din Mine grăieşti. Să ştie Israel această minune, Verginico. De aceea am spus că voi veni mereu ca să-ţi fac intrare cu cuvântul peste Israel. Tu eşti în Mine, duhul tău e în Duhul Meu, că tu eşti trâmbiţa Mea cu care trâmbiţez, şi te-am făcut cunoscută că eşti trâmbiţa Mea, Verginico. E mare minune această lucrare, tată, dar trebuie temere de Dumnezeu în Israel şi trebuie credinţă cum nu s-a mai auzit prin veacuri, că lucrarea cuvântului Meu e taină mare, şi de aceea zic mereu: Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu. Grăiesc cu tine, tată, ca să vadă poporul că tu eşti în Mine, şi să te primească cu Mine, căci vin cu tine la Israel şi grăiesc din trâmbiţa Mea peste el, iar trâmbiţa Mea grăieşte din Mine, precum Israel grăieşte din Mine când ascultă ca să lucreze cuvântul şi Duhul Meu cuvântând în Israel.

Te-am adus în porţi, Verginico. Intră, tată, şi te fă cuvânt în cartea ta, că şi Eu Mă fac cuvânt în cartea Mea, ca să hrănim poporul, ca să hrănim noroadele cu gustul cuvântului Meu, precum lucram la venirea Mea cea în trup. Binecuvântată să-ţi fie grăirea ta, Verginico, că Eu sunt locaşul din care tu grăieşti. Eu sunt Duh şi Trup, şi sunt cu ai Mei până la sfârşitul timpului, precum am făgăduit. Amin.

– O, pacea şi binecuvântarea Ta, Doamne, sunt în cuvântul meu, că eu din Tine cuvintez.

O, Doamne, cât e cerul de pământ Tu întăreşti mila Ta peste cei ce se tem de Tine; şi cât sunt răsăriturile de apusuri, atâta depărtezi de la Tine fărădelegile lui Israel, care se teme de Tine, că mila Ta e din veac în veac spre cei ce se tem de Tine, iar dreptatea Ta este spre cei ce păzesc legământul Tău şi îşi amintesc de poruncile Tale, ca să le lucreze pe ele. Binecuvintează pe Domnul, Israele care auzi glasul şi cuvântul Domnului. Binecuvântaţi pe Domnul, voi, fiilor care faceţi voia Lui, căci în ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul. Să nu te plictiseşti, poporul meu, să nu te plictiseşti să vii şi să stai la masa cuvântului, că tu, Israele, nu ştii nimic, nu ştii că dacă n-ar mai veni Domnul cu masă din cer la tine, tu n-ai mai trăi, fiule. Dar te voi hrăni mereu, că eu ţi-am spus că am venit să te ţin de mână, că am venit şi nu mai plec. Te voi hrăni mereu, te voi hrăni din Domnul, ca să fii tu treaz, dar să nu te plictiseşti de trezie, să nu te plictiseşti cu cerul, poporul meu, să nu fugi de cer, că vine cerul la tine, şi tu să preţuieşti venirea Domnului. Venirea Lui cu sfinţii Lui s-o preţuieşti crezând în Scripturi, Israele fiule. Tu caută, fiule, să înţelegi venirea Domnului la tine şi să înţelegi cum vin eu, fiule, şi unde sunt eu când vin la tine. Aşa să faci şi tu, poporul meu, să stai în Domnul, în Duhul Domnului, precum eu stau şi cuvintez din Domnul cu tine, poporul meu.

Vin, fiule, să te învăţ viaţa veşnică, vin şi nu mai plec cu învăţătura mea din Domnul, dar nu te mai gândi decât la Domnul, fiule, ca să pot avea loc în tine cu învăţătura cea de veşnicie, Israele mic. Nu te mai gândi la faptele tale rele, că-ţi întinezi mintea, fiule. Gândeşte-te la Domnul, poporul meu, că de aceea ţi-a spus Domnul prin trâmbiţa Lui: când te culci, să te culci cu gândul la fericirea ta, la Domnul, poporul meu, ca să nu te mai gândeşti la lucruri care-ţi întinează şi îţi abat cugetul de la cele vii. Ţi-a spus Domnul, fiule, şi în vis să visezi lucrarea Lui, ca să-ţi fie somnul curat şi plin de Duhul Domnului, ca să te părăsească şi din vis duhul rău.

O, nu te mai povesti cu răul tău, că omori mintea celuilalt. Părăseşte răul, fiule, teme-te de Domnul, căci Domnul este cu cei ce se tem de El, poporul meu. Nu oricine poate să-ţi fie ţie duhovnic, ci numai cel ce-ţi spune Domnul că e duhovnicesc şi nu trupesc. Vezi tu de ce a zis Domnul ucenicilor Săi: «Luaţi şi mâncaţi Trupul şi Sângele Meu spre iertarea păcatelor»? Aşa să spui şi tu, fiule, când îl iei pe Domnul spre iertarea păcatelor tale: „Doamne, să-mi fie mie tainele Tale spre iertarea păcatelor, spre viaţa veşnică, spre luminare şi sfinţire, spre tărie şi spre vindecare, spre sănătate sufletească şi trupească, spre ştergerea şi alungarea şi pieirea cugetelor şi a deprinderilor mele celor rele, a duhurilor celor viclene şi întunecate, spre alungarea nălucirilor nopţii, spre îndrăznirea şi dragostea cea către Tine, spre mântuirea şi sfinţirea sufletului şi a trupului, spre plinirea poruncilor Tale şi spre împărtăşirea cu Duhul Sfânt, ca merinde de veci, că Tu, Doamne, eşti Dumnezeul celor ce se căiesc de păcate, Tu eşti Mântuitorul celor ce greşesc, Tu eşti, Doamne, Cel ce întăreşti mila peste cei ce se tem de Tine. Amin”.

O, Israele, te învăţ, poporul meu, de aceea am venit, să stau cu tine şi să-ţi curăţ gândurile şi să stea Domnul în gândurile tale şi în tine, poporul meu, pentru ca să ai viaţă, că altfel intră în tot felul moartea în tine. Prin duhul mândriei şi al semeţiei intră moartea cu cele ale ei, intră în cugetul tău, fiule, şi din cuget se lasă spre inimă, şi faci moarte cu inima ta. Să fii credincios în cuvântul meu, poporul meu, că Adam dacă era credincios în cuvântul Domnului, Care i-a spus că dacă nu va asculta, va muri şi nu va mai trăi, dacă Adam credea, rămânea cerul şi pământul cel dintâi, pe care Domnul voieşte să ţi le dea ţie acum, Israele, dacă vei asculta să crezi în cuvântul lui Dumnezeu rostit peste tine. Cerul şi pământul cel dintâi te aşteaptă pe tine, precum şi tu le aştepţi. Dar să fii atent în cuvântul tău, poporul meu, că de aceea am venit şi te-am născut din nou, ca să nu ai păcate, fiule, că Moise n-a zis bine: «Doamne, şterge-mă pe mine, dar să nu piară poporul». A zis de frică, a zis că s-a simţit vinovat. Nu e bine să zică omul nimic Domnului, nimic decât: „Iartă-mă, Doamne, pe mine, neputinciosul”. Nu e bine să zici să mori, nu e bine să-I spui tu lui Dumnezeu ce să facă cu tine, nu e bine să te ascunzi de Dumnezeu. Când a zis Moise: «Na-vă şi apă!», a zis singur, n-a mai zis cu Domnul acest cuvânt. Nu e bine aşa, fiule. El ştia că e pus dumnezeu peste Israel, şi s-a folosit de puterea lui. Nu e bine aşa, fiule Israele. De aceea am spus eu: „Doamne, Doamne, Israel e un copil fără putere. Iartă-l pe Israel, Doamne!”. Mai mare ca Domnul să nu fie nimeni, Israele, dar să fie Domnul mare peste tine şi în cuvântul tău, poporul meu, şi în fapta ta, fiule. David când s-a folosit de puterea lui de rege n-a făcut bine, că mai mare ca Domnul nu este nimeni, mai drept ca Domnul nu e nimeni, poporul meu. Domnul are dreptul să ierte păcatele, şi de aceea duhul rău se sfâşie la pocăinţa celui greşit, căci Domnul, Israele, are puterea să ierte omul, fiule, şi de aceea am venit eu şi te-am născut din nou pentru Domnul, din nou, ca să fii nou, precum cerul cel nou şi pământul cel nou este lucru nou, poporul meu.

Îmbrăcarea cu Hristos să n-o uiţi, fiule. E cartea mea cu tine. Ea te cuprinde ca un veşmânt al lui Hristos. Ea te îmbracă cu Hristos, poporul meu. Ea te dezbracă de omul cel vechi şi te îmbracă cu Hristos, copilul meu.

O, fiilor unşi din grădiniţă, rămâneţi în puterea lui Iisus Hristos, precum eu sunt în Domnul, şi din El grăiesc şi lucrez. Cine vă primeşte pe voi, primeşte pe Domnul. Mergeţi şi binecuvântaţi pe poporul Domnului, binecuvântaţi-l cu cuvântul meu, că am venit şi nu mai plec. Stau cu voi, că mi-e milă de voi şi mi-e milă de poporul Domnului. Stau cu voi, fiilor unşi, că sunteţi plăpânzi şi sunteţi loviţi, că voi sunteţi nişte copii fără putere, dar în Hristos e cu putinţă tot ce voieşte Dumnezeu.

E praznic de serbare, fiilor unşi. Să lucrăm duh de serbare peste Israel, fiilor. Faceţi-I Domnului sărbătoare în Israel, că iată, Domnul stă să cuvinteze peste Israel. întăriţi-vă! Domnul grăieşte peste Israel, ca să ia Israel, şi să ia noroadele, fiilor. Domnul vine cu veşmântul Său pentru Israel. întăriţi-vă înaintea cuvântului! Domnul vine, fiilor, vine şi Se face cuvânt. Domnul e în mine când spun aşa. Eu sunt în Domnul când spun că Domnul vine şi Se face cuvânt. O, minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi, minune mare este lucrarea lui Dumnezeu Cuvântul, căci Cuvântul Se face Dumnezeu, pentru ca să-l pască pe Israel. Amin.

O, fiilor unşi, care lucraţi pe Domnul trup şi cuvânt, pun mângâierile cerului peste inimioarele voastre ca să le mângâi, ca să poată ele prin duhul mângâierii cereşti. Suflu peste voi duh de mângâiere, aşa cum scrie în Scripturi despre duhul mângâierii. Poporul e tare la cerbice, dar pe voi vă am cu suflet cald şi cu duh de copil şi cu plâns de copil, căci copiii plâng. Plâng copiii, şi Israel nu vrea să fie copil. Copiii plâng de foame, copiii plâng de dor, copiii plâng de duioşia din ei, copiii plâng când greşesc, copiii plâng, fiilor. Voi să nu încetaţi să fiţi copii, căci copiii sunt purtaţi în braţele lui Iisus Hristos pe pământ.

O, Domnul meu, Mângâietorul meu, mângâie pe copiii mei, că i-am purtat în pântecele duhului meu ca să-mi ducă ei lucrul meu până la picioarele venirii Tale, Doamne, şi i-am pus la lucrul Tău şi Ţi-am făcut temelie ca să lucrezi de pe ea peste Israel şi să zideşti pe această temelie împărăţie tare şi veşnică, Doamne, căci pe această piatră se zideşte credinţa în Tine şi în venirea Ta, bunule Doamne. Măreşte credinţa lui Israel, Doamne. îmbracă-l pe Israel în duhul temerii de Dumnezeu, îmbracă-l în veşmântul Tău pe Israel. Cartea Ta este înaintea Ta. Fă-Te cuvânt, Doamne, şi cârmuieşte-l pe Israel, că binecuvântat este numele Tău în Israel. întăreşte porţile, Doamne. Ai grijă de porţi, Doamne.

Fiilor unşi, viaţa voastră este Dumnezeu. întăresc pecetea voastră. în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acesta este numele vostru, căci viaţa voastră este Dumnezeu. Viaţa voastră este numele vostru, viaţa voastră este Dumnezeu, fiilor.

Domnul trece din carte în carte.

Să fie atenţie în porţi. Amin, amin, amin.***

Coboară Domnul la Israel, coboară Păstorul lui Israel, coboară pe vânt, pe vânt de Duh Sfânt. Pe vânt, pe nori de vânt vine cuvântul, şi cuvântul se face Dumnezeu peste Israel. Vine Domnul la tine, Israele. Amin, amin, amin.

Vine Domnul şi intră pe porţi în tine, ca să pună peste tine fiinţa cuvântului Său. Cuvântul este cuvânt din Cuvânt şi este fiinţă din Fiinţă. Vin la tine, Israele, ca să pun peste tine fiinţa cuvântului Meu, împlinirea cuvântului Meu peste tine. Vin să te înveşmântez cu veşmântul Meu, ca să fii tu ca Mine, poporul Meu Israel, şi ca să Mă vezi, fiule Israele, precum este scris: «Vom fi asemenea Lui, căci îl vom vedea aşa cum este El».

O, ce minune te poartă pe tine, popor al cuvântului Meu! Tu eşti mic la minte pentru această minune, căci la mintea omului nu s-a suit ce lucrare este aceasta care te poartă pe tine spre Mine, dar s-a suit la credinţa inimii tale, Israele, fiul Meu iubit, întru care Eu binevoiesc, precum Tatăl Meu a binevoit întru Mine şi, prin Mine, întru tine, Israele, fiu iubit de Tatăl şi de Mine şi de sfinţi, că vin cu sfinţii, precum este scris: «Vine Domnul cu sfinţii Lui». Am trezit trâmbiţa Mea, am trezit pe Verginica, şi vin cu ea la tine, căci cu ea toţi sfinţii se poartă, şi după ea tot cerul vine la tine ca să te ajute pe tine, poporul Meu, că tu, fiule, eşti mic, dar eşti aşteptat ca să fii. Şi iată, eşti. Tu eşti poporul Meu, şi eşti aşteptat, Israele, fiule mic.

Eu am putere să-ţi iert păcatele, fiule, şi să fii tu fiul Meu, Israele fiule. Se scutură duhul cel potrivnic Mie şi ţie când vede pe Fiul Tatălui, Care vine şi iartă păcatele tale, căci Fiul Tatălui, Fiul Omului, are putere să ierte păcatele, şi duhul rău moare. Lasă-l să moară, lasă-l, Israele, să moară şi să nu mai aibă de ce trăi şi să nu mai aibă lucru spre tine, că tu, Israele, eşti poporul Meu, fiule. Eu rostesc numele tău, poporul Meu, şi duhul rău se topeşte şi dă să moară, şi moare, iar tu eşti poporul Meu. Amin, amin, amin. Duhul rău e duh, precum Dumnezeu, Duh este. Duhul rău să se depărteze din calea lui Israel, iar trupul lui Israel să ia Duh Sfânt şi să aibă Israel Duhul lui Dumnezeu, căci Eu sunt Păstorul lui Israel.

Israele, Israele, o, Israele, fiul Meu, vindecă-Mă de rane, fiule, că şi Eu te vindec. Vin şi te iert, şi asta înseamnă că te vindec. Vindecă-Mă şi tu de ranele Mele, că Eu sunt Domnul slavei, şi nu mai voiesc să fiu al durerii. Eu iau durerile de pe tine. Ia-le şi tu de pe Mine, că Eu sunt trup şi duh, Eu sunt Dumnezeu şi om, şi Mă doare ca şi pe om când Mă doare, dar Mă doare mai mult decât pe om, căci Eu sunt Dumnezeu, Israele. Pe tine te doare durerea cu durere, pe Mine Mă doare durerea cu iubire, cu iubirea pe care ţi-o port, poporul Meu, cu iubirea cu care te ocrotesc şi te cresc ca să stai tu înaintea Mea la venirea Mea.

Am spus noroadelor de pe pământ că tu eşti poporul Meu; am spus că Eu sunt Dumnezeul tău; am spus că glasul cuvântului Meu este slava lui Dumnezeu în mijlocul tău, este semnul Meu înaintea venirii Mele, este crucea slavei Mele, care vine înaintea Mea, este viaţa Mea peste viaţa ta, căci am venit şi te-am ales dintre neamuri ca să pun peste tine fiinţa cuvântului Meu, împlinirea cuvântului Meu. La Mine totul este cu putinţă, şi am adăugat că totul este cu putinţă celui ce crede în Mine şi în cuvântul Meu. Cuvântul Meu te paşte, te creşte şi te umple de fiinţa lui, poporul Meu. Pe Israel pe care l-am avut de popor l-am învăţat prin Duhul Meu în prooroci, dar el prea mult s-a iubit pe sine şi n-a stat înaintea Mea ca să Mă aibă de Dumnezeu, şi M-a scos afară din ale lui. Eu când dădeam să-Mi fac loc cu împărăţia Mea în el, am ales din el vestitori de la Mine şi le-am spus: «Mergeţi, şi pe căile păgânilor să nu mergeţi, în cetăţi de samarineni să nu intraţi, şi mai degrabă la oile cele pierdute; mergeţi la Israel, cel ce a pierdut calea», căci păgânii şi samarinenii credeau în Dumnezeu, credeau în Cel ce vine, în Cel ce era aşteptat să vină, dar Israel nu mai credea nimic, nu mai voia nimic. Samarinenii erau urâţi de iudei, dar erau credincioşi în Cel ce trebuia să vină de la Tatăl, iar când am venit, M-au primit şi Mi-au ieşit înainte ca să Mă ia în casa lor, nu ca iudeii care M-au scos din casa lor. Să Mă primeşti, poporul Meu, aşa cum M-au primit samarinenii, fiule, şi să faci fiinţă din cuvântul Meu, că şi Eu fac fiinţă din toate făgăduinţele Mele dacă tu faci fiinţă din cuvântul Meu.

E praznic în tine, poporul Meu, şi Eu Mă slăvesc în tine cu slava cuvântului Meu şi îţi fac dulce sărbătoarea Mea cu tine. Să nu pierzi dulceaţa cuvântului Meu, căci cei din cer vin şi se îndulcesc când Eu grăiesc peste tine. Stau sfinţii şi îngerii şi ascultă şi se îndulcesc, şi e freamăt de sărbătoare şi de bucurie între cei din cer. Cei din cer se uită la inima ta, Israele iubit, şi îţi măsoară, fiule, bucuria inimii tale şi o pun lângă bucuria lor, şi măsoară sfinţii şi îngerii, măsoară cu măsură cerească, cu cumpănă cerească, şi scriu îngerii, poporul Meu, scriu măsura iubirii tale, a bucuriei tale, a credinţei tale, a staturii tale duhovniceşti, fiule din Israel.

Cuvântul Meu e lapte şi miere din cer. Cuvântul Meu să-l mănânci cu dulceaţă, copile scump, să-l pui pe pâine ca pe dulceaţă şi să mănânci şi să creşti dulce, o, copile Israele, ca să Mă îndulcesc cu tine, fiule scump. Iudeii Mi-au dat fiere, Israel cel de atunci Mi-a dat oţet şi fiere chiar şi în clipa Mea cea mai grea, dar tu, Israele de azi, fă-te dulce Mie şi dă-Mi să beau din apa ta, dă-Mi apă dulce, dă-Mi, poporul Meu, dă-Mi, şi fii ager la lucru, că lenea e păcat de moarte, poporul Meu. Tu să nu stai în această moarte, că Eu voi veni curând, şi va fi să te găsesc lucrând venirea Mea, căci venirea Mea, cu tine Eu o lucrez.

Verginica Mă roagă şi îmi spune: „Măreşte, Doamne, credinţa lui Israel!”. O, Israele, Israele, de ce crezi tu că M-am întrebat Eu atunci când am zis de venirea Mea? că aşa am zis: «Când va veni Fiul Omului, va mai găsi credinţă pe pământ?». O, pe pământ nu voi mai găsi credinţă, dar voi găsi la tine, poporul Meu, că Eu te-am luat din lume ca să nu mai fii din lume, şi să fii născut de sus, din Mine să fii, nu din lume, ca să pot să-ţi măresc credinţa în Mine, poporul Meu.

O, să nu fii plăpând în faţa slavei Mele, în faţa cuvântului Meu. Ia-l pe tine ca pe un veşmânt, caută în el, caută-te în el, şi nu cădea din cuvântul Meu, poporul Meu. Stai în el, Israele, stai şi nu slăbi, că nu ştii, tată, ziua şi ceasul când Eu trebuie să te găsesc în slava cuvântului Meu stând, şi din dulceaţa lui luând şi mâncând, căci Eu sunt trup şi cuvânt peste tine, poporul Meu. Dacă Mă ai numai trup fără de cuvânt, eşti gol. Dacă Mă ai numai cuvânt fără trup, eşti şi mai gol, Israele. De aceea îţi spun: îmbracă-te întru Hristos, trup şi cuvânt, ca să nu te găsesc gol când slava Mea Mă va descoperi că sunt cu tine cuvânt şi trup, trup şi cuvânt.

Tu să nu uiţi, poporul Meu: Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între ai Săi, care au văzut slava Lui, slavă ca a Unuia născut din Tatăl, întru plinătatea harului şi a adevărului, şi din plinătatea Lui au luat şi ei, ai luat şi tu, Israele de azi, că Eu ţi-am dat să iei şi să ai şi să fii, poporul Meu. Cuvântul S-a făcut trup acum două mii de ani, şi iată, trupul Cuvântului vine şi Se face cuvânt, că Şi-a pregătit loc, ca acolo unde Se face trup pentru ai Săi, să fie şi cuvânt Domnul.

E mare taina lucrării cuvântului Meu, iar tu, Israele, când o vei vedea pe faţă, vei plânge, fiule scump, pentru puţinătatea faptei înţelegerii tale. De aceea Verginica plângând îmi spune: „Măreşte, Doamne, credinţa lui Israel!”. Plângând şi tu să te rogi şi să-Mi spui ca şi ucenicii Mei acum două mii de ani, că ei aşa spuneau: «Adaugă, Doamne, credinţă credinţei noastre».

Israele, Israele, ia duh de credinţă în Fiul lui Dumnezeu, ia ca să ai, fiule, şi să nu fii gol în faţa slavei cuvântului Meu, că dacă iei credinţă în slava cuvântului Meu, se cunoaşte dacă iei, iar dacă nu iei, se cunoaşte că nu iei. Ia duh de credinţă, ia, Israele, că Eu îţi dau darul credinţei, căci darurile duhovniceşti sunt daruri adevărate, şi de la voi nimeni nu le va lua. Nimeni, Israele, nimeni să nu ia cununa ta. Ţine, fiule, ce ai, că de la Mine ai, că am lăsat uşa deschisă între Mine şi tine ca să vin la tine, şi nimeni nu poate închide această uşă, şi pe această uşă intră Domnul la tine şi Se face cuvânt, căci cuvântul este uşa, şi cine intră pe uşă, Acela este adevărat. Israele, popor scump, păzeşte cuvântul răbdării, că Eu, fiule scump, te păzesc de orice rău. Eu vin curând. Nimeni să nu ia cununa ta, poporul Meu, dar roagă-te şi tu să te păzesc de ispită, roagă-te, poporul Meu, că e vremea rugăciunii, fiule, şi prin rugăciunea ta Eu voi împlini venirea Mea şi îţi voi da cerul cel nou şi pământul cel nou, care vor dăinui înaintea Mea.

E praznic în tine, poporul Meu. Eu te-am pus semn pe tine înaintea Mea şi am scris pe creştetul tău numele Meu şi te-am însemnat cu pecete cerească şi te cunosc prin unşii Mei, care stau înaintea Mea pentru tine, că tu prin uşi poţi să fii poporul Meu, căci aşa este orânduiala dumnezeiască. Eu prin porţi intru la tine. Tu tot aşa să intri şi tu la Mine, prin porţi, poporul Meu, prin porţi, fiule, căci cine sare peste porţi, acela este duh de Lucifer, nu este duh de oaie în staulul cel nou de nou Ierusalim, venit de la Mine peste tine. De aceea mereu ţi-am spus, şi mereu îţi spun: stai în duhul ascultării, poporul Meu, şi mergi, fiule, cu călăuza în faţă, căci duhul rău când vede călăuza cea pusă de Mine, fuge duhul rău de aşezarea Mea, iar dacă tu nu mergi după călăuză, vine duhul rău şi îţi strică înţelegerea, şi te faci Lucifer şi tu nu ştii ce faci, şi scris este: «Dacă nu ştii, nu ai păcat». Dar iată, îţi spun ca să nu faci păcat şi să te ţii departe de neorânduiala despre care scrie în Scripturi şi în cuvântul Meu cel proaspăt peste tine, că neorânduiala nu e bună, fiule.

Cugetul tău, Israele, să-L iubească pe Dumnezeu. Inima şi sufletul tău să Mă iubească, fiule, şi vei fi un fiu cuminte şi umilit şi vei sta cuminte în mâna Mea, şi Eu te voi iubi cu iubire mare la arătarea slavei Mele cea văzută, căci atunci va fi vremea iubirii şi a fiilor ei. Să stai cu mare iubire lângă Mine, Israele, fiul Meu. Să stai, tată, arzând de dragostea Mea în tine, că Dumnezeu este iubire. Fă-te fruct în Mine, fiule, căci Eu sunt Dumnezeul tău, şi tu să fii în Mine. E dorul Meu după tine, e dorul Meu pe urma ta, că te doresc cu mare iubire întru venirea Mea. Sunt cu tine trup şi cuvânt, dar să fiu, şi să Mă simţi că sunt, că Eu îţi dau darul credinţei, ca să rodeşti credinţă din credinţă, iar Eu la credinţa ta voi fi împlinitor şi îţi voi da împărăţia Mea ca s-o moşteneşti, copile scump. Israele, Israele, veghează ca nimeni să nu ia cununa ta.

O, fericiţi sunt cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Eu plâng după tine, poporul Meu, plâng şi aştept bucuria Mea cu tine, că n-am altă bucurie afară de tine. Nu te teme, Eu cu tine sunt, şi te păstoresc, şi te port înspre izvor, şi port izvorul spre tine. Nu te teme dacă eşti cu Mine. Nu te teme, fiule Israele. Dacă Mă iubeşti, nu te teme, poporul Meu. Dacă nu Mă iubeşti, roagă-te să-ţi măresc credinţa, căci prin credinţă vei putea tot ce va fi să poţi tu spre bucurie veşnică cu Mine şi cu cerul Meu. Am pe fiii grădiniţei Mele înaintea ta, căci Eu prin porţi lucrez. Cine-i primeşte pe ei de la Mine, acela vrea cu Mine şi cu cele făgăduite de Mine. Dacă Eu îi trimit, tu trebuie să crezi că Eu îi trimit. Dacă Eu îi trimit, lucrul Meu este în ei, lucrul Meu, nu al lor, căci ei nu sunt ai lor, nu mai sunt ai lor. Eu sunt Cel ce îi învăţ cum să fie ai Mei şi ai tăi, poporul Meu, că tu, fiule Israele, prin porţi vei fi cu Mine, şi Eu prin porţi sunt şi voi fi cu tine.

E Duhul Sfânt învăţător peste tine, ca să fii tu învăţat de Duhul Sfânt, poporul Meu, după cum este scris: «Şi vor fi învăţaţi de Dumnezeu». Am pe cineva din porţile tale care din copilărie îmi spune mereu: „O, Doamne, să nu fiu eu în gândul meu şi în inima mea, ci Tu să fii, Doamne, Tu, cu voia Ta, iar când vezi micşorarea Ta în mine, scoate-mă din voia mea cu voia Ta şi mă deprinde să fiu voia Ta, Doamne, că voia mea este să fiu voia Ta, voia Ta înaintea Ta”. O, Solomon Mi-a cerut înţelepciune, altul ca el Mi-a cerut altceva, altul, iarăşi, altceva, dar mare lucru este când aud Eu că-Mi spune cineva: „Doamne, să fiu eu voia Ta înaintea Ta, Doamne”. O, ferice ţie, sufleţel şi inimioară care spui aşa, căci voia Mea este mântuirea neamului omenesc. Voia Mea în om e mare minune. Un aşa om este o minune lucrată de Mine pentru mântuirea omului, a neamului omenesc. Voia Mea e numai bine, voia Mea e bună, voia Mea este să biruiesc în om pe omul cel vechi şi să-L nasc în el pe Cel nou, pe Hristos, pe Mine să Mă nasc în om; asta este voia Mea în om şi iubirea Mea în om. Ferice de cel ce se face voia Mea ca s-o lucreze pe ea, căci Eu lucrez răscumpărare din moarte şi Mă fac cale pentru cel ce umblă să Mă găsească.

Israele, să fii, tată, voia Mea. Să fii tu voia Mea, că lumea, fiule, e voia duhului rău. Dacă dai să te duci în lume, te faci voie a duhului lumii, dar să nu voieşti aşa voie, fiule, ci tu să fii voia Mea, ca să fiu Eu voia ta, şi unul în altul să fim, Eu în tine, şi tu în Mine, fiule din Israel. Israele, Israele, nu te mai trage, fiule, la voile tale. Eu fi-va să vin văzut, şi să te găsesc voia Mea pe tine, poporul Meu. Creşti, tată, întru voia Mea şi te roagă zicând: „Facă-se, Doamne, voia Ta ca şi în cer peste pământ, şi peste mine, Doamne”. Cine se trage în voile lui, acela nu ştie ce este viaţa, unul ca acela nu ştie ce înseamnă să aibă viaţă. E voia Mea deasupra ta, poporul Meu. Să intru, fiule, în tine cu ea. Voia Mea este să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. Voia Mea este să nu-ţi fii ţie dumnezeu, şi să-ţi fiu Eu Dumnezeul tău prin toate câte îţi cer Eu din Mine peste tine. Cel ce ascultă, acela face voia Mea. Cel ce nu face voia Mea, acela este dumnezeu mincinos. Cel ce face voia lui, acela nu face voia Mea. Tu să fii voia Mea, fiule Israele, că te-am numit, tată, cu numele Meu, ca să te cunosc că faci voia Mea. Viaţa Mea şi semnul vieţii Mele să le porţi înaintea Mea, ca să vin şi Eu înaintea ta, şi să ne întâlnim în faţa tuturor neamurilor de pe pământ, că unul pe altul ne aşteptăm, Israele iubit, Eu pe tine, şi tu pe Mine, poporul Meu. O, fericit este cel credincios din Israel, că acela este voia Mea înaintea Mea.

Să fii binecuvântat cu harul şi cu darul credinţei sfinte, poporul Meu, şi prin el să stai înaintea Mea, că Eu vin, dar să stai înaintea Mea îmbrăcat şi nu gol. Stai, Israele, înaintea Mea, că vine Domnul la credinţa ta, că e scris că vine. Amin.***

O, şi iar Mă întorc cu Verginica în cartea ei, ca să fie ea cu tine, Israele, de o parte şi de alta a venirii Mele spre tine.

Iată, Verginico, trecem, tată, din carte în carte, ca să cuprinzi tu poporul de o parte şi de alta a cuvântului cărţii Mele, ca să Mă cuprinzi pe Mine şi pe poporul tău în braţele cuvântului tău de o parte şi de alta a venirii Mele la Israel. Verginico, spune, tată, fiilor tăi şi ai Mei, spune-le tu să lucreze mereu peste Israel, că dacă ei vor fi găsiţi la lucru, tu vei lucra, şi Eu voi lucra, şi vom lucra, Verginico. Vin cu tine în cartea ta, ca să intri. Vin când intri şi stau cu tine cât lucrezi, şi apoi ieşim până iar intrăm ca să lucrăm, că binecuvântat este lucrul cerului peste Israel.

– O, Doamne, eu la copiii mei voi să le spun că mă voi duce cu ei să dăm hrană poporului, că hrana e tare, şi Israel e ca şi copilul căruia nu i-au dat dinţii. Merg cu ei ca să aşezăm bine poporul în credinţă. Merg să vedem lucrul lucrătorilor şi să întărim statura duhovnicească a oilor faţă de călăuza pusă din loc în loc peste oi. Doamne, Doamne, Tu mereu să mă aduci în porţi ca să intru, că mi-am întărit locaşul, Doamne, şi l-am aşezat bine înaintea mea ca să vin. Şi am să vin mereu, că fără mine Israel dă să moară din picioare, că e tare mic acest copil Israel. Eu intru în locaşul meu, trec din Tine în locaşul meu, în grădina cuvântului trec şi grăiesc de aproape peste grădină.

O, fiilor scumpi şi unşi cu mirul cel nou, mergem să vedem ogorul. Ne sculăm de dimineaţă şi mergem să vedem statura lui Israel. Voi sunteţi martorii Domnului, ai lucrului Domnului, ai poporului Domnului. întăriţi-vă, fiilor. Eu mereu pun peste voi întărire cerească de la Domnul. O, să nu fiţi plăpânzi. Să fiţi ucenici destoinici, fiilor, şi să vă feriţi de orice aluat rău, stând în Duhul Domnului înaintea poporului, căci duhul uşurătăţii are picioare lungi şi iese greu din ogorul Domnului. Voi să fiţi înarmaţi cu pavăza Duhului Sfânt în statura voastră duhovnicească, fiindcă avem de pus multă vindecare peste Israel. Luaţi cu voi cutiuţa cu leacuri duhovniceşti. Dar ce este aceasta ce vă spun eu? Duhovniceşte grăiesc cu voi, fiilor. Luaţi în voi har peste har de la Domnul, ca să lucraţi cu har şi cu cuvânt de har peste Israel, căci sunteţi martorii cuvântului lui Dumnezeu. Voi sunteţi trişti, dar harul lui Dumnezeu vă mângâie inimioarele durute, că pe voi nimeni nu vă mângâie pe pământ. Duhul rău e duşman pe voi, dar ungerea voastră îl osândeşte, şi el slăbeşte. Are Domnul nevoie de pace în voi, fiilor. Fiţi treji mereu, că mereu vă voi ţine treji. Lucraţi, fiilor, aşa cum Domnul v-a învăţat, cu toţii în dreapta, cu toţii în stânga, că Israel e uşuratic pe ici pe colo, iar voi trebuie să fiţi bine încinşi cu lucrarea harului sfânt înaintea lui Israel, ca să ia Israel har şi sănătate de duh şi de inimă, fiilor. Eu aşa spun Domnului: măreşte, Doamne, credinţa lui Israel! Şi vouă vă spun: lucraţi, ca să măriţi credinţa lui Israel, lucraţi să înmulţiţi darul credinţei în poporul Domnului. Lucraţi, că Domnul vă dă har, fiilor. Lucraţi ca trimişi ai Domnului, şi veţi lucra, şi lucrul vostru va rămâne, şi de la lucrul vostru harul lui Israel se va înmulţi.

O, Doamne, mi-am întărit copiii ca să merg cu ei să văd lucrul ogorului şi să aşezăm pe temelie pe Israel. Israel să-şi cunoască temelia, Doamne. Măreşte, Doamne, credinţa lui Israel şi Te măreşte în Israel, Doamne, prin credinţa lui. Binecuvântat să fii în lucrul meu cu copiii mei şi ai Tăi.

Fiilor unşi, vă binecuvintez cuvântul cel din Dumnezeu. Vă binecuvintez puterea inimii şi a cugetului. întăresc peste voi duhul mângâierii şi vă binecuvintez. Iar şi iar vă spun: viaţa voastră este Dumnezeu. Iubiţi această viaţă, căci Domnul vostru este veşnic, fiilor. Iubiţi viaţa Domnului cu voi, căci viaţa voastră este Dumnezeu. Eu vin mereu la voi, vin cu Domnul, fiilor. Amin, amin, amin.

27-09-1996