Cuvântul lui Dumnezeu

... Israele, poporul Meu, te aşteaptă Dumnezeu, dar tu nu crezi şi nu iubeşti aşteptarea Mea şi nu crezi ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru tine. Israele tată, vino să mănânci la masa Mea. Te aştept. Caută în sfânta Scriptură, că vei găsi unde spune că «Mă duc la Tatăl Meu şi pregătesc loc pentru tine». Vino! Te aştept cu porţile deschise, de când te-am înviat, dar nimeni n-a venit. A venit ziua de înălţare, dar nimeni n-a venit. Ce vine în urmă, tu nu vezi. Vine un pârâu mare, de sânge, dar dacă vei fi cu Mine, numai aşa vei scăpa.

Poporul Meu, arma ta e crucea Mea. Poporul Meu, gloria ta e credinţa în lucrarea Mea.

... Păstoraşilor, rugaţi-vă cum s-a rugat proorocul Zaharia să aducă Dumnezeu din cer pe cineva cu putere mai mare, că să-l trezească pe popor din necredinţă. Aşa s-a rugat el la Mine când a văzut că nu-l mai ascultă poporul. Aşa să vă rugaţi şi voi.

... O, iubitul Meu, să fii ca o lumânare de ceară curată din stupul Meu.

Copilaşii Mei, nu risipiţi ceea ce v-am dăruit de douăzeci şi cinci de ani, că va veni ziua şi ceasul, cum M-am arătat lui Cleopa şi lui Luca, aşa Mă voi arăta şi vouă, şi nici unul nu veţi fi lipsiţi de a vedea acest trup care a fost răstignit.

O, tată, ce zi măreaţă a fost ieri! O, poporul Meu iubit, întru care am binevoit să Mă fac cunoscut! Am învăţat popoare întregi, şi iată ce am luat: patru piroane şi o coroană de spini, şi am mai luat o suliţă în coastă. Fericit cel ce va bea din izvorul acesta.

O, poporul Meu, vă roagă Dumnezeu să dispară dintre voi ura, duşmănia, gelozia, mândria, încăpăţânarea, lăcomia de avere, că vor veni de la răsărit şi de la apus persoane care vor să stea aproape de lucrarea Mea. Cine să le facă lor casă? că nu mai au pământ să facă, fiindcă l-a luat Gog. Dă-le tu din acoperământul tău, că însutit vei avea şi nu te vei mai văita că n-ai loc în casa ta. Ce-Mi foloseşte Mie că am adus copii în locul acesta, şi între voi e duşmănie? Copilaşii Mei, dacă eraţi cu Mine, îmi deschideaţi uşa de prima dată şi spuneaţi: „Intră, frate, că nu la mine, ci la Domnul intri”. Să dai slavă lui Dumnezeu că au venit lângă tine creştini! Dar câţi aveţi casă, de la nici unul n-am auzit: „Vreau şi eu, Doamne, să primesc pe robul Tău sub acoperământul meu”. Nu, tată, voi căutaţi avere bogată. Cu bani ai dat, cu bani voi da. în dar ai dat, în dar vei lua.

Aveţi-vă ca fraţii şi ca îngerii; nu îngerii cei răzvrătiţi. Copii, deosebiţi-vă de lume. Tată, deosebiţi-vă de lume întru toate. Nu fiţi ca lumea. La nimic să nu vă asemănaţi cu lumea, căci cine se aseamănă cu lumea, nu va fi cunoscut de Dumnezeu Tatăl.

... Ce-ţi este mai de folos? Să mergi cu Domnul în cer, sau să rămâi jos, unde vor mânca fiarele munculiţa ta, şi rugina argintul tău? Mulţi au venit la cer şi nu au cu ce plăti vămile, căci comoara lor au lăsat-o la C.E.C.

... Biserica nu este cantină, nici sală de mese, nici restaurant, şi am mai spus că în sfânta biserică nu se serveşte decât numai sfânta împărtăşanie şi anafură. Ce se mănâncă peste acestea, este blestem.

O, tată, trecem printr-un mare măcel, dar dacă vei fi cu Domnul, nu se va atinge acel măcel de tine, şi acesta e pentru cel ce L-a alungat pe Dumnezeu din inima sa, pentru acela care se luptă împotriva Mea.

... Ce v-a stricat de o loviţi? Ce v-a făcut de o mâniaţi? O, tată, numai atunci când veţi băga-o în groapă veţi vedea cu ce stare a plecat de la voi. Ai să strigi: „Iartă-mă, mămica mea!”. Dar este înger care stă la cap şi la picioare, şi unul în stânga, şi unul în dreapta, şi vă va prigoni şi vă va despărţi, şi atunci vei vedea că ai fost rău şi necredincios.

16-05-1980