Cuvântul lui Dumnezeu

... Fericit de mii şi mii de ori acel creştin care crede şi care ascultă aceste cuvinte, că oriunde va pleca şi oriunde va călători, Domnul îl va însoţi. Să nu vă uitaţi cu trupul ca să vedeţi duhul, că nu are putere trupul să privească duhul, ci numai când se va împlini ce se spune în Apocalipsă.

... Veniţi-vă în fire, că toate sunt la sfârşit. Nu se mai adaugă nimic. Toate au ajuns la sfârşit. Fiţi pregătiţi, că Domnul Iisus Hristos bate la uşi. Duhovniceşte Domnul vorbeşte. Nu e începutul, ci e sfârşitul, că multe se vor lucra pentru timpul acesta care mai este, multe se vor vedea. Fericit de mii de ori care nu a văzut şi a crezut, că a sosit vremea să i se plătească credinţa duhovnicească, a venit vremea să i se plătească purtarea duhovnicească, a venit vremea să ia fiecare munca sa dintru ale sale.

... Eu aş zice către poporul Meu: opriţi-vă de la căsătorie! Căsătoria din vremea de azi nu mai e duhovnicească. Cine vrea, să ia aminte aceste cuvinte. Cine nu vrea, e liber să se căsătorească. Cine nu vrea să asculte aceste cuvinte, este rugat să nu încurce ceea ce Domnul grăieşte.

... Uite că s-au format nişte munţi, în loc de case mici, şi în mijlocul acestor munţi sunt milioane de persoane care trăiesc. Şi te vei uita şi vei striga: „Mamă, tată, cumnate, ori verişoară!”. Şi nu vor mai răspunde şi nu vei mai vedea munţii aceştia, căci praf din praf tot mai rămâne, dar din aceşti munţi nu va mai rămâne nimic şi te vei mira: „Unde e făptura din aceşti munţi cu corpuri multe, cu trupuri multe?” şi nu vei vedea nimic. Sunteţi rugaţi nici să nu blestemaţi, nici să nu plângeţi. Iată ce face omul pe care l-aţi purtat în braţe şi aţi strigat să trăiască. Iată, a trăit, şi toată suflarea a nimicit.

... Judecata e dată în mâna sfinţilor şi a Judecătorului. Cum crezi că e judecata? Fiecare prooroc, fiecare profet, ucenic ori mucenic, fiecare cu gruparea sa, fiecare în partea sa.

... Am stat cu voi până în ultima clipă şi v-am învăţat numai binele şi Mă întreabă sfinţii de ce vă iubesc şi vă ocrotesc aşa de mult. Am spus: „Sunt copiii Mei cei mici”. Dar să ştiţi că păcatul, numai la cei până la şapte ani este iertat. Aceia sunt cei mici.

... Oiţele Mele, vin vremuri grele; au fost grele şi vin şi mai grele. Ştiţi de ce? Că se face o vânătoare, tată, şi nu de iepuri, ori de vulpi, ori de urşi, ci de creştini. Tot pământul va fi controlat, dar să ştiţi să vorbiţi, căci cine ştie să vorbească nu se va amăgi, nici nu va pieri, că Domnul va sta de-a dreapta sa. Mai bine rugaţi-vă să se termine mai repede cu aceşti vânători spurcaţi.

... Copilaşii Mei, Eu nu v-am legat, ca alţii, şi cine voieşte să stea cu Mine, să stea nelegat şi neapăsat. Copilaşii Mei, Domnul niciodată n-a legat pe nimeni ca să nu plece de la El, dar duhul necurat, pe cine a prins a legat ca să nu mai poată pleca.

Se întreabă sfinţii şi mucenicii: „De ce noi vedem pământul şi ce este pe el, şi cei de pe pământ nu ne văd pe noi, cei din cer?”. Dacă ar fi mai multă credinţă, tot aşa ai vedea şi tu.

Copilaşii Mei iubiţi, cu multă suferinţă şi cu multe lacrimi plătiţi! Sunteţi plătiţi, tată, de când v-aţi născut şi până la sfârşit. Domnul Iisus v-a plătit cu suferinţa Sa, de atunci şi până la sfârşit. Tată, duhurile necurate nu au dat nimic pentru voi şi v-au câştigat cu lucruri fără valoare şi au umplut iadul. V-au câştigat cu minciunile. Vei plânge cu suspine când vei vedea cu ce te-a câştigat şi te vei ruga cum se ruga bogatul către Lazăr.

... Fiţi atenţi, căci atât cât vorbesc, multe cuvinte sfinte scapă neprinse în inimile voastre, zidirea lui Dumnezeu. Precum Tatăl i-a spus lui Ioan Botezătorul: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit, întru Care am binevoit», tot aşa se spune şi acum: „Acesta este lucrul lui Dumnezeu, pe care a binevoit să-l dea poporului Său ca să se pregătească pentru împărăţia cerească”, căci nu toată credinţa este sfântă şi luată la cunoştinţă, nu toată credinţa vă duce la Dumnezeu. Credinţa sfântă e numai aceea care se sfinţeşte prin Duhul Sfânt şi prin sfânta cruce.

... Tată, uite ce spune Domnul în faţa voastră: când ştiţi că aveţi nevoie să lucraţi sau să plecaţi undeva, ora de rugăciune să fie păstrată. Această oră, de la patru până la cinci, poţi câştiga prin ea cum câştigă mireasa mobila, dar mai scumpă e rugăciunea şi ce cumperi prin ea. Ori mai înainte, ori după, fă-ţi timp de lucru, ca la ora patru să faci vecernia, să faci paraclise, să faci acatiste. Şi la ora doisprezece noaptea când sună clopotele cereşti, tu să fii prezent, în legătură cu cele cereşti. Ai auzit?

... Băgaţi bine de seamă, că s-a vestit în lume că voi nu mai cumpăraţi pâine. Cine a dus în lume această veste, Domnul îl va pedepsi. Dacă te simţi obosită că frămânţi pâine, nu spune la lume această poruncă dumnezeiască.

... Nu e nimic, nimic, din vârful degetului şi până în vârful picioarelor nu e nimic sănătos în acest trup de care Eu Mă servesc. Şi rărunchii, şi creierii din cap, şi stomacul, şi totul e putrezit, stând în apă. E ca un burete cu care te ştergi de praf pe pantof, aşa sunt de umflate toate de pe ea. Şi nu e departe, şi se va stinge această viaţă, pentru că în tot locul e supărată şi lovită.

... Mulţi dintre voi nu veţi avea moarte, şi mulţi, în timpul acela când Domnul Se va arăta în slava Sa, vor fi pe spate, adormiţi în casă. Şi atunci se va striga: „Osana, Fiul lui Dumnezeu!”.

... Vă repet, tată: mulţi din creştini sunt în uzină, şi în uzină sunt şi câini, şi miei îmbrăcaţi în piei de lup. Nu staţi la masă cu duhurile necurate, nu beţi apă dintr-un vas cu duhurile necurate. Mâncarea ta şi purtarea ta să fie deosebite. Eu aş zice, dacă se poate, ia serviciu la tine acasă, iar dacă nu se poate, te întreb: poţi să duci două desage? adică una pentru Gog şi una pentru Dumnezeu?

... Cer ca femeile creştine să fie femei mironosiţe. Dimineaţa te dai jos din pat, te speli pe ochi şi faci un canon, un acatist, şi apoi pui mâna pe cele trebuincioase din curte şi din casă. Şi dacă nu faci aşa, nu e după legea Mea, şi e după voia ta. Nu preţuiţi somnul mai mult ca pe Domnul. Nu preţuiţi trupurile mai mult ca duhurile. învăţaţi-vă copiii ca să nu vă ceară mâncare înainte de închinare şi de spălare. Copilului mic din scutece, şi lui să-i dai anafură şi agheasmă.

... Până acum n-ai cântat, că n-ai avut timp, dar vine vremea să doreşti să cânţi şi nu vei mai putea. Am cerut şi vreau să am gornişti şi nu Mă aud creştinii. Vreau să am cântăreţi din harfe şi din multe obiecte sfinte.

... Să nu fie nimeni supărat că am vorbit de serviciu. Eu n-am pus hotar să nu mergi la serviciu, dar mai întâi să ai grijă de viaţa duhovnicească.

... Fiţi duhovniceşti în orice pas şi în orice moment. Aceasta este casa Noastră, a cerului şi a pământului, duhovnicească. Nimeni să nu îndrăznească să zică „Aceasta e camera mea”, că va veni din Ierusalim şi din înălţimi să stea, şi dacă ai să zici „Aceasta e camera mea”, se va dărâma. Sunteţi rugaţi să cunoaşteţi bine lucrul care s-a făcut, că multe locuri dacă s-au făcut şi nu s-au păstrat s-au dărăpănat. Şi chiar templul lui Solomon dacă nu s-a păstrat s-a dărâmat.

... Fiule, iată, au urzit cei de astăzi să lase dintr-o sută de biserici, una; să lase dintr-o sută de mănăstiri, una. Şi vor lua sfintele moaşte să le bage în muzeu şi să scrie pe capac toată viaţa lor, dar nu vor putea. Şi Eu zic: blestemat să fie cine va îndrăzni să facă acest lucru. Mai e un pic şi se termină cu prietenia ţărilor. E o forfotă mare, tată, pe tot pământul. Nici furnicile în furnicare nu forfotă cum forfotă această lume, şi nu e în costume, şi e în pielea goală.

26-08-1978