Cuvântul lui Dumnezeu

... Tată, umiliţi-vă. Ai ieşit în stradă şi mergi, dar să nu vezi nimic afară de Domnul. Pe El şi lucrurile Lui să le vezi. Să nu vezi altceva. Eu aş face să nu vezi, dar nu e bine să fii fără vedere, şi e bine să ai vedere. E bine pe toate să le ai, dar să fie slugile Domnului.

... Am nevoie de tine, tată, că Domnul până la judecată nu Se mai arată. Să te trimit să sădeşti o floare în grădină, să te fac doctor, să te fac sutaş, să te lupţi cu necuraţii, dar să ştii că mai mult te vei îmbogăţi, că te vei duce pe mare şi vei aduce Domnului Iisus Hristos ceea ce îţi urseşte.

... Cineva din creştini zice: „Mai bine nu cunoşteam credinţa”. O, de ce dispreţuiţi? Nu-ţi mai place? Nu pofti la lume. Ia la tine Duhul de la Mine, nu pleca gol, că vine satana şi pleacă cu toată armătura sa şi cu toată ceata sa. Nimeni să nu dorească să se despartă de viaţa duhovnicească, să se despartă de Mine, Domnul.

O, lume, lume, amară lume, cum râvnesc toţi la tine, la masa ta, la purtarea ta! Tată, ce vezi tu la lume? Tată, ce râvneşti la ea? De ce, fiilor? Fiţi încredinţaţi că veţi vedea cu ochii pieirea lumii acesteia, fuga la munte şi la morminte.

Copiii Mei, faceţi sfânta cruce nu numai când faceţi rugăciunea. Cu crucea veţi birui. Faceţi cruce unde vă culcaţi, faceţi cruce pe pereţi, pe vase, pe masă, la izvoarele de apă, pe cărări, şi chemaţi blagoslovenia, că unde este crucea, diavolul se depărtează. Faceţi cruce. Nu fiţi oameni fără cruce. Crucea sfinţeşte obiectele, sfinţeşte trupurile, sfinţeşte ochii voştri. Crucea e toiagul care-l nimiceşte pe satana. Crucea aduce vindecare. Mii şi sute de sfinte cruci să faceţi la rugăciune, nu numai una sau două. Dacă nu puteţi cu mâna pe cale că vă e frică de oameni, Eu zic să nu vă fie frică de lume. Nu băgaţi lumina într-un obroc. Aveţi grijă de candele. Mirul pune-l în mâncare. Mirul aduce sănătate şi multe alte lucruri bune.

06-02-1975