Cuvântul lui Dumnezeu

... Fericit acel pământ şi poporul creştin pe care l-a hrănit Domnul Iisus Hristos. Vai poporului creştin, din pricina necredinţei lui! Vai poporului păgân, din pricina blestemului! Vine vremea să-şi deschidă pământul gura sa şi să-şi deschidă pântecul său şi va înghiţi tot ce va găsi pe pământ. Vai, vai, vai, din pricina neascultării! căci din pricina neascultării nu va intra în împărăţia Mea. Vai de tine, pământ şi mare, din pricina necredinţei tale! Vai de tine, omule păcătos, că te-ai lepădat de sfatul Domnului Iisus Hristos!

... Toate i se vor mai ierta omului, dar păcatul împotriva Domnului, hula şi minciuna, hula şi mândria, hula împotriva Duhului Sfânt şi minciuna împotriva Duhului Sfânt nu se vor ierta. Duşmănia, vânzarea împotriva Duhului Sfânt nu se vor ierta. Crima, pârâciunea nu se vor ierta. Cine pe un creştin pârăşte, pe Mine Mă pârăşte; Mă pârăşte şi Mă huleşte. Cine pe un creştin duşmăneşte, pe Mine, Domnul, Mă duşmăneşte. Cine pe un creştin îl vorbeşte de rău, pe Mine, Domnul, de rău Mă vorbeşte. Cine pe un creştin îl necinsteşte, pe Mine, Domnul, Mă necinsteşte. Cine pe un creştin îl vinde, pe Mine, Domnul, Mă vinde. Acestea toate nu se vor ierta. Cine pe un creştin ucide, pe Mine, Domnul, Mă ucide. Cine pe un creştin ispiteşte, pe Mine, Domnul, Mă ispiteşte. Cine pe un creştin îl fură, pe Mine, Domnul Iisus, Mă fură. Feriţi-vă, feriţi-vă, feriţi-vă de hulă împotriva Duhului Sfânt! Feriţi-vă de hula împotriva proorocilor Mei! Domnul Iisus v-a spus: feriţi-vă! Luaţi în cunoştinţă aceste cuvinte.

... Să ai milostenia. Aceasta e averea cerească: să bagi tot neamul tău în averea lui Dumnezeu. Tu cu milostenia îi răscumperi pe cei din baltă, pe cei din iad. Nu-ţi foloseşte averea pământească. Milostenia răscumpără viii şi morţii din păcate. Milostenia, ai auzit?

... Adevărat grăiesc, că va fi o zi când te va îndemna vremea zilei aceleia să Mă cauţi cum caută orbul lumina zilei. Dar să ştii, tată, pleacă urechea la Mine, creştine, că dacă eşti bolnav grav şi dacă în timpul bolii tale te-ai întors la Mine, şi când ai fost sănătos ai alergat ca un armăsar, ce să fac Eu atunci cu tine? Când eşti bolnav vii la Mine? Ce să fac cu tine? Dacă un om nu are ce face cu bolnavul, dar Dumnezeu, ce să facă cu un bolnav? Când eşti mititel şi sănătos vino la Mine, să ai timp să lucrezi şi să faci avere în cer. Mulţi când sunt tineri fug în lume, şi când au îmbătrânit, vin la Domnul Iisus Hristos. Ce să mai faci, tată, la bătrâneţe?

... Acela care profanează lucrarea Mea, i se scrie păcat mai greu ca al lui Iuda.

Creştine, şi în somn să visezi lucrarea lui Dumnezeu. Când ai pus capul pe pernă, să nu-l pui fără să fii cu Dumnezeu. în toată calea ta să fii cu Dumnezeu. Să nu fii pe cale fără Dumnezeu.

... Mai avem o clipă, şi nu te despărţi de Mine, că în veci nici Eu nu Mă despart de tine. Creştine, nu-ţi face alt prieten afară de Mine, şi când vorbeşti cu cineva, să-ţi fie vorba împletită cu cuvinte sfinte. Şi când mergi, să ştii cu adevărat că eşti cu Mine; să nu te laşi gol, că e ruşine. Vederea ta să fie nevinovată de păcate şi să nu privească făptură păgână. Astăzi este vremea păgână, pe care nici dobitoacele nu o doresc şi nu o folosesc. Astăzi va fi o vreme care curând va fi ameninţată de blestem, tată. Creştine, nici talpa piciorului să nu se întineze de vremea de astăzi. Astăzi este vremea să stai închis în casă şi să te rogi la Dumnezeu pentru viitorul tău. Creştine, nu dori să călătoreşti în lume şi s-o vezi. Ţine minte, tată, că se schimbă moda. E o naştere, e o altă modă. Copilaşii Mei, feriţi-vă să nu vă încânte moda.

... Uite, un şarpe ţine moda în braţe. Crezi, Daniele? Am dus-o pe Verginica într-o cameră pe pământ şi erau şerpi cu mii şi mii de culori coloraţi, o frumuseţe! Şi am spus: „Să nu râvneşti!”. Şi când a ajuns în mijlocul camerei, a ţipat, că a văzut un bărbat care în oglindă se uita, şi un şarpe îl lingea pe faţă. Era bătrân, şi când îl lingea şarpele, rămânea tânăr; ziceai că e un tânăr de şaptesprezece ani, un prunc la chip. Şi aşa urmau şi femeile şi bărbaţii. Le făceau tinere şi tineri şi nu-i mai cunoştea lumea după ce-i dădea pe uşă afară. Iată moda care vine, tată! O să vă spună vasul Meu. N-o să mai vezi om bătrân, tată. Să nu faci aceasta, că e grozăvenie. Lucifer este acesta care va câştiga pământul prin acest şarpe. Fiul Meu, să nu râvneşti la aceste păcate, că focul ţi se aprinde în spate.

... După facerea actului, nu va intra şi nu va ieşi nimeni de sub acest acoperământ. Crezi? Va intra la vecini.

... Poporul Meu, Israele, poporul Meu, M-am coborât la tine, şi locul în care M-am coborât, să se cinstească şi să se ferească, fiindcă e loc sfânt. Prin gura prin care am proorocit, să se cinstească şi să se ferească, fiindcă e loc sfânt. Prin gura prin care am proorocit, să se sfinţească, să se cinstească, să se păzească, fiindcă e binecuvântată.

... Israele, Israele, poporul Meu! Israele, soborul Meu! Israele, pământul binecuvântat de Mine! Israele, voi face din tine casă. Israele, poporul Meu întru care am binevoit să Mă cobor, cinsteşte trupul tău şi sfinţeşte-l prin fapte plăcute şi credinţă sfântă, căci precum îşi înmoaie preotul crucea în apă, aşa îşi înmoaie Dumnezeu Duhul Său în pântecul tău.

Israele, în vremea de pe urmă, prin tine se va face minune. în tine voi face pâine şi voi da la popoarele înfometate mâncare. Dumnezeu va face aceasta, Care L-a trimis pe Fiul Său să-l răscumpere pe tot omul păcătos, dar nu obligat, ci de bunăvoie. Cum a venit acel om mic, care s-a urcat în dud ca să Mă vadă pe Mine, aşa şi tu, creştine, când ai zis „Doamne, miluieşte-mă!”, sunt obligat să te ascult, dar şi tu eşti obligat să Mă urmezi. Să ştii, tată, ce se face de la tine către Mine, Mă obligă, şi ce se face de la Mine, te obligă faţă de Mine. Crezi? Creştine, când tu te-ai rugat către Mine, sunt obligat să te ascult. Când ai zis „Doamne, iartă-mă!”, sunt obligat să te iert. Dar Eu când am grăit către tine să nu mai greşeşti, eşti obligat să nu mai greşeşti.

16-08-1974