Cuvântul lui Dumnezeu

... O, Israele tată, nu daţi arama pe aur, căci arama nu e bună pentru Mine. Doar aurul e bun pentru tine, creştine, şi aurul de la Mine pune-l bine, creştine. Nu te uita că e vremea rea; păstrează-l bine. Nu-l da pe aramă, ci pune-l în loc curat şi binecuvântat. Creştine, vine ziua când îţi va cere Domnul darul Său ce ţi-a dat, şi răspuns pentru cele dăruite.

... Tu pentru o vacă ţi-ai pierdut firea de supărare; pentru o capră ţi-ai pierdut firea de supărare; pentru un copil care a fost răpit, ţi-ai pierdut firea de supărare; pentru un pom, că nu-l mai ai, ţi-ai pierdut firea de supărare. Israele, poporul Meu, fii una cu Mine, că tu pierzi o dată la un an sau la zece ani, dar Eu pierd în fiecare minut.

... Israele, nu fiţi morminte văruite, nu fiţi aşa. Fiţi cum afară, şi înăuntru.

Israele, Dumnezeu nu-ţi face silă dacă nu vrei. Nu mai e vremea să-ţi facă Domnul silă, că o să-Şi ia Dumnezeu avutul Său, o să ia Dumnezeu tot, până la cel mai de jos lut. O să crape pământul şi o să ardă, pentru că a ajuns Dumnezeu silă omului şi scârbă.

... Israele, nu mai am nimic ce-ţi vorbi pământeşte. Dacă ai vedea casa ta necinstită de cineva, te-ai jeli, dar Eu când văd casa Mea necinstită Mă tânguiesc, Mă supăr, dar nu Mă auziţi. Voi nu aveţi timp şi nici auz. Cine să audă, cine? Tu când vezi lucrul tău la pământ căzut, te duci şi îl ridici, dar Eu cui să-i mai spun să ridice lucrul Meu?

Israele, copilul Meu, v-am făcut copii, dar pe ce? Se miră îngerii, că voi sunteţi tot răi. Copiii cei de demult s-au zdrobit şi nu M-au părăsit nici cât vârful de ac, nu M-au hulit, nu M-au duşmănit, dar tu, şi pentru casă sau pentru o înfruntare te-ai despărţit de Mine. Israele, poporul Meu, nu te ascunde de Dumnezeu pentru omul rău; nu te ascunde, ci înarmează-te, că puterea care vine în tine e de la Mine. Dacă ai ştii tu, tată, câtă putere are credinţa şi postul fără supărare şi rugăciunea făcută cu multă pace şi dragoste!

Am văzut creştini stând la rugăciune supăraţi şi neîmpăcaţi. Aceia vă aduc mult necaz. A venit timpul ca să se supere şi pe acest vas, şi dacă ar avea putere, l-ar trânti şi l-ar sparge.

... Să răspundă poporul: Mă iubeşti tu pe Mine? Nu Mă iubeşti, minţi! Israele tată, cu adevărat Mă iubeşti tu pe Mine? Nu Mă iubeşti, că dacă M-ai iubi, Mi-ai pregăti calea, că mulţi au fost chemaţi şi nu Mi-au pregătit calea.

... Nu mai plângeţi ce nu trebuie să plângeţi, că îngerii din cer plâng pruncii care se nasc la voi pe pământ, că se nasc în locuri fără Dumnezeu. Plâng îngerii şi se întristează pentru pruncul care se naşte pe pământ în vremile de azi. Nu face Dumnezeu lucruri ca să nu se mai nască pruncul, dar cine voieşte să fie pentru Dumnezeu, să respingă căsătoria. Cununia voastră şi naşterea pruncilor voştri să nu fie în poftă şi în păcat.

... Aţi auzit ce s-a întâmplat pe pământ? A început profanarea comorilor cereşti. Să ştii că nu a fost supărarea lui Dumnezeu nici pentru Fiul Său cum este supărarea aceasta, că această profanare se face pentru a stinge Lumina, dar să ştiţi că nu va stinge Lumina. Aşa făceau înainte de inundaţiile care s-au dat, dar să ştii că am să lovesc cu toiagul stânca lui Moise şi voi îneca pământul acesta, că nu s-a petrecut pe pământul României profanarea aceasta. Plânge Dumnezeu pentru lucrul care se face în România. Românie, Românie, au venit bârfele peste vatra ta, a venit profanarea care a fost în templul vechi.

... Poporul Meu, păstrează-te, cercetează-te şi vindecă-te, că a lăsat Dumnezeu şi leacuri pentru vindecarea trupului şi a duhului tău. Multe aş avea de vorbit, dar Mă feresc de voi, că nu sunteţi statornici, că nu sunteţi mereu cu Dumnezeu. Multe am, dar n-am cui să le descopăr, căci la supărare faci mare durere şi te dezbraci. Puţină bunătate este în voi.

... Copilaşii Mei, nu mai faceţi comori pământeşti. Daţi comorile pământeşti pe cele cereşti. Copilaşilor, nu mai aveţi unde merge să vă spălaţi păcatele, şi nu mai faceţi păcat, că a amestecat izvorul cel bun cu cel rău. Se ia şi se pune lacăt, creştine.

... Fiilor, veniţi-vă în fire! Pentru ce nu primiţi să fiţi mustraţi când greşiţi? Vine Domnul, şi mulţi atunci se vor trezi când voi veni Eu.

„Te iubesc, dar lasă-mă, că sunt tânăr şi m-am însurat. Te iubesc, dar am cumpărat ţarină şi boi”. Dar să ştiţi că vine vremea să-şi lase omul şi casa şi mireasa şi comorile.

04-08-1974