Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiilor, fiilor, moşii şi strămoşii voştri au mâncat pâine cerească şi s-au osândit. Fiilor, fiilor, feriţi-vă de păcat, că mulţi dintre voi vă trageţi din neam de oameni răi. Dacă voi păstraţi legea sfântă, scoateţi din foc până la al miilea neam.

... Fiilor, cel mai mare păcat din cele şapte păcate este păcatul pe care-l faceţi: că auziţi cuvântul lui Dumnezeu şi nu-l împliniţi.

... Dumnezeu a semănat numai boabe curate, dar când a ieşit grâul, a ieşit şi neghina. Neghina a semănat-o duhul rău în timp ce grădinarul a adormit.

... O, tată, tată, învredniciţi-vă, că aproape este împărăţia cerurilor. Este aproape ziua judecăţii, e aproape să se despartă lumina de întuneric.

... Fiilor, Dumnezeu cere înmulţirea poporului Israel, şi nu se înmulţeşte, pentru că păcătuieşte creştinul, în loc să se înmulţească, şi talantul îl îngroapă.

Măi copilaşii Mei, sunteţi rugaţi de întreg cerul, e ca frunza în codru numărul celor care vă roagă să nu stingeţi viaţa voastră, că trebuie să se împlinească multe cu voi. Dacă nu, veţi pieri, şi veşnic vă veţi osândi. Dacă te duci în lume, nu te iert.

Fiule Emilian, vezi că ai să fii adus aici. Să nu fii amăgit de lume, de nimeni. Să duci viaţă după planul Meu. Ai grijă, tată, că nu te căsătoresc pământeşte. Ştiu că fiecare are suflare, fiecare are soţie, tot ce aparţine de Mine. Nu mai e ce era odată, că şi în mănăstiri se fac păcate. Creştine, mulţi ca voi s-au despărţit soţ de soţie şi s-au făcut monahi, dar azi nu mai e aşa. Emiliane, te iau din casa părintească şi te aduc aici, la Mine. Să nu te supui la nici un fel de păcat, aţi auzit? Veniţi-vă în fire, Emiliane! Veniţi-vă în fire! Păstraţi-vă locul curat, viaţa curată, neîntinată. Fiţi făcători de pace. Nu ieşiţi cu nimic în afară. Aţi auzit, Emiliane? Nu mai e mult, câteva zile, şi te voi aduce în această curte, în această casă, şi vom face dorinţa cerului. Crezi? Nu pământesc, ci duhovnicesc.

... Fiilor, copilaşii Mei, ursesc pe unul dintre voi ca să se facă croitoreasă şi croitor, ca să se facă tot lucrul la el. Un croitor şi o croitoreasă duhovnicească. Să fie între voi un cizmar, un frizer, din toate meseriile, căci avem nevoie, ca să nu ne mai ducem la cel rău din lume, şi nu numai pentru acum, ci şi pentru viitor.

... Vă las cu bine, creştini, nu păgâni. Aveţi grijă, tată, sunteţi între focuri! Ai grijă, nu intra în foc! Dar să ştii, că dacă vei intra în foc, nu vei arde, ci te vei chinui. Amin.

... Fiţi atenţi la cruce, căci lumea face crucea schimonosită. Voi faceţi crucea dreaptă: pe frunte, pe buric, pe umărul drept şi pe cel stâng, căci este păcat strigător la cer să faci crucea schimonosită.

24-05-1974