Cuvântul lui Dumnezeu

... Oile Mele, v-am cântat o cântare. Veniţi la cântul Meu, căci mai cântă şi un alt păstor, şi vai de cel ce se duce la cântecul altui păstor!

... Vine îngerul Domnului şi priveşte cum stă creştinul la rugăciune. Fiule, când stai la rugăciune, să nu dormi, să n-ai gânduri împărţite, că se bate îngeraşul cu satana pe drum şi zice duhul rău: „Dă-mi partea mea!”. Fiule, să nu aibă duhul rău parte de rugăciunea ta, că a ajuns omul să aibă două duhuri, unul de la Mine, şi unul de la lume. Creştine, nu astăzi să stai de vorbă cu Mine şi mâine să asculţi vorbe de la lume, căci vai de casa care va fi pustiită, vai de inima care va rămâne nesfinţită!

... Fiule, am venit la oiţa cea pierdută, am luat adresa ta din carte şi n-am voit să te şterg din cartea cerului. O, copiii Mei, vă voi trimite în mijlocul lupilor şi vă voi da cuvinte de la Mine. Planul Meu este să înveţi să zideşti. Planul Meu este să te numeşti învăţător.

09-08-1965