Cuvântul lui Dumnezeu din ziua a doua de Paşti

Să fiu şi azi cu voi în cuvânt, copii ai Ierusalimului nou. Să petrecem praznic de înviere ca să-i bucurăm pe sfinţi şi pe îngeri, ca să-L bucurăm pe Tatăl, fiilor, căci Tatăl mult Se bucură de bucuria Mea, iar bucuria Mea este omul, omul înviat, fiul învierii. Amin.

îngerul învierii Mele este sărbătorit odată cu învierea Mea. Ziua Mea de înviere este şi ziua lui, căci el are ca vestire învierea Mea şi vă spune de lângă Mine: Hristos a înviat!

O, copii ai Ierusalimului cel de sus! Voi nu trebuie să uitaţi nici o clipă că sunteţi fiii învierii şi că împreună cu îngerii trebuie să trăiţi în toată clipa. Iar ca să fiţi cu ei, trebuie să fiţi ca ei, ca îngerii, fiilor, ca fiii învierii şi nu ca oamenii de pe pământ. Cei de pe pământ sunt fiii veacului acesta, iar cei ce trăiesc ca îngerii sunt fiii veacului ce va să fie. Amin.

Fiii veacului acesta se însoară şi se mărită, aşa cum le-am spus Eu saducheilor care nu cred în înviere şi care cred în veacul acesta. Dar Eu le-am spus lor de cei vii care se învrednicesc de veacul ce va să fie, şi care nu se însoară şi nu se mărită, ci sunt toţi ca îngerii, la fel cu îngerii, şi sunt fii ai lui Dumnezeu, fiind fiii învierii. Eu v-am învăţat pe voi cum este fiul învierii, cum este fiul lui Dumnezeu. Şi dacă v-am învăţat, voi trebuie să fiţi fiii învierii, la fel cu îngerii să fiţi, şi să fiţi trupul îngerilor, că Eu vă dau îngeri mulţi pentru toate câte am Eu de lucrat pe pământ cu voi. Amin.

O, fiilor cereşti, Mă aud îngerii că vă spun să fiţi voi trupul îngerilor, şi se pregătesc îngerii spre voi ca să puteţi voi fi la fel cu îngerii, să fiţi ai lui Dumnezeu, precum îngerii sunt. Voiesc prin voi să fac îngeri mulţi şi din fiii veacului acesta, şi să-i zidesc apoi în taina veacului ce va să fie, şi să fie ei zidire nouă, seminţie fără de moarte, aşa cum sunt fiii lui Dumnezeu, căci scris este în cuvântul Meu cel de atunci: «Cei care se vor învrednici să dobândească veacul acela şi învierea cea din morţi, nici nu se însoară, nici nu se mărită, căci nici să moară nu mai pot, că sunt la fel cu îngerii, şi sunt fii ai lui Dumnezeu, fiii învierii». Şi am mai spus atunci că morţii înviază, şi că Dumnezeu nu este al morţilor, ci al viilor, şi că Avraam şi Isaac şi Iacov trăiesc în Dumnezeu. Iată, veacul acela este. A fost şi este, de vreme ce morţii înviază.

Când îngerul Meu s-a arătat lui Moise în para de foc care ieşea din rug fără să-l mistuie, atunci Moise s-a minunat de aceasta că rugul nu se mistuia şi şi-a zis: „Mă duc să văd”. Şi dacă Moise s-a apropiat, îngerul Meu l-a strigat pe nume. Şi Moise a răspuns: «Iată-mă, Doamne!», iar glasul din rug a zis lui Moise: «Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov».

Fiilor, fiilor, veacul acela este, şi trăiesc aceştia în el, căci Dumnezeu nu este al morţilor, ci al viilor, şi toţi cei vii trăiesc, trăiesc în Dumnezeu. Amin. în Dumnezeu să trăiţi şi voi în toată clipa, şi să nu puteţi să muriţi, şi să fiţi fiii învierii, fiii lui Dumnezeu. Aceasta să fiţi voi, şi să se ivească din voi sămânţă de înviere, şi ea să fie luată de vânt, de vântul Duhului Sfânt, care suflă din Mine şi din voi peste pământ, şi să plouă apoi peste sămânţă, şi sămânţa să facă trup nou, şi să se facă fii ai învierii mulţimi multe din fiii veacului acesta, căci curând, curând nu va mai fi însurat şi măritat, fiindcă ceea ce este acum pe pământ se numeşte desfrânare, nu însurat şi măritat.

O, nu mai este însurat şi măritat, nu mai e de multă vreme. Aceasta este taină mare, precum spune apostolul, dar nu mai este taina aceasta pe pământ. Apostolul Pavel a zis celor de atunci că din pricina desfrânării fiecare să-şi aibă femeia lui, şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei. El a spus aceasta fiindcă ştia de desfrânarea omului, şi îi spunea omului să se ferească de desfrânare că ea îl dărâmă pe omul cel dinăuntru, ea este potrivnică statului lui Dumnezeu în om, ea strică tronul lui Dumnezeu din om. Toate păcatele îl costă pe om, dar desfrânarea îl depărtează cu totul pe Dumnezeu din om, căci scris este: «Cel ce va strica templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe acela». Iată veacul acesta, şi iată veacul acela. Veacul acela va avea în curând sărbătoarea învierii, căci acolo sunt fiii învierii, sunt fiii lui Dumnezeu şi sunt la fel cu îngerii. Amin. Aşa şi voi, copii ai învierii să fiţi şi aşa să rămâneţi pe veci, şi la fel cu îngerii să trăiţi şi să fiţi trupul îngerilor, copii ai Ierusalimului, că avem, fiilor, de zidit Ierusalimul care este şi care creşte ca să fie. Să se bucure îngerii de trupurile voastre înviate prin jertfa şi prin învierea Mea, iar duhurile voastre să nască numai înviere pentru voi şi pentru cei ce vor tânji să fie ca voi. Amin.

Tatăl Se bucură de bucuria Mea. Voi sunteţi bucuria Mea. Tatăl şi voi. Viaţa veacului ce va să fie este viaţa celor vii care întocmesc veacul, veac nou pe pământ, învierea celor vii, răscumpărarea trupurilor lor prin cei ce sunt în trup, prin cei ce sunt vii în trup, şi prin care îngerii lucrează lucrarea Mea de veac nou şi învierea cea din morţi.

îngerul învierii Mele vă umple de vestea învierii Mele, ca să dea ea pe afară: Hristos a înviat!

O, deschideţi-Mi şi mâine în zori, copii ai învierii. Am lecţii de înviere pentru multe noroade. Am, şi vă dau ca să daţi, şi să se prindă vestea învierii. învierea cea din morţi să se prindă de cei ce mai au încă un strop de iubire, un strop de viaţă în ei.

Hristos a înviat! Eu şi îngerul învierii Mele, Hristos a înviat! aceasta spunem. Pentru învierea multora, de aceea spunem. Iar vouă vă dau pacea, pacea învierii Mele. Pace pentru ucenici, pace, fiilor! Pace ucenicilor Mei! Amin.

Daţi mângâiere celor ce înviază. Daţi venire celor ce vin. Lucraţi lucrare de ucenic, că are pământul nevoie în lung şi în lat de înviere, de ucenici, fiilor. Ucenicul naşte ucenici şi îi aşează la lucrul Meu cel de înviere, că mulţi se vor învrednici de învierea cea din morţi ca să dobândească ei veacul acela, veacul ce vine, şi care va să fie. Amin.

Hristos a înviat! Pace celor înviaţi! Pace pentru ucenici! Pace, fiilor! Pace ucenicilor Mei! Amin, amin, amin.

16-04-2001