Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Schimbării la faţă a Domnului

Să vă treziţi şi să auziţi de la Mine, copii străjeri la ieslea Mea de cuvânt. E praznic sfânt pentru cer, şi Eu îmi întind masa la voi, pentru sfinţi şi pentru voi, ca să fie hrană în ziua serbării Mele. Luaţi şi mâncaţi din gura Mea, şi daţi-vă unul altuia şi prindeţi gust şi bucuraţi-vă, că e sărbătoare. Amin, amin, amin.

O, ce bine e în cer şi pe pământ când omul aude de la Mine! Dacă omul aude de la el şi numai de la el, de unde să ştie el taina petrecerii Mele cu omul?

Adunaţi-vă la masă şi ascultaţi! O, poporul Meu, ascultă glasul Meu, fiule de azi, căci cel ce aude cuvântul cel din gura Mea este cel ce ascultă de el ca să-l împlinească peste el. Amin. O, poporul Meu, ia şi mănâncă, fiule mic. Mănâncă tot ce-ţi dau, şi nimic să nu se risipească din masa Mea cu tine. Cel ce mănâncă e cel ce ascultă de cuvântul cel ieşit din gura Mea.

O, poporul Meu, tot omul de pe pământ aude de la el şi de la om, şi tot aşa şi face; face precum aude. Dar tu să auzi de la Mine, ca să audă şi omul petrecerea Mea cu tine, masa Mea cu tine şi hrana de pe ea. Vreau să-i dau omului hrană de pe masa Mea cu tine. Cuvânt de înviere vreau să-i dau omului, că Eu îi deschid lui urechile ca să audă de la Mine, şi să ştie apoi că este şi aşa, nu numai cum este el învăţat pe pământ. Nu numai ca omul să fie, ci să fie şi ca Dumnezeu pe pământ. Amin.

Lucrarea Mea cu tine este ţinută în taină pentru ochii tăi, poporul Meu. Aşa am lucrat şi cu ucenicii Mei cei de acum două mii de ani. M-am făcut asemenea lor cât am stat pe pământ cu ei. Altfel, ei n-ar fi putut purta statul Meu cu ei. Mi-am acoperit în taină mare slava Mea din mijlocul lui Israel. Am stat în mare taină acoperit în vremea Mea cea cu ucenicii Mei cei de atunci, că omul e mic şi nu poate purta. Voi, fiilor de azi, să ştiţi de la Mine că omul nu poate purta să vadă slava Mea. Aşa l-am făcut Eu pe om atunci când l-am făcut, că dacă nu-l făceam aşa, el se topea la vederea slavei Mele. Dar Eu am voit ca omul să fie.

Am însă pe vrăjmaşul Meu, diavolul. El îl urăşte pe om din pricina Mea, şi se slăveşte cu slavă mincinoasă în ochii omului şi îl face pe om să-l numească pe el dumnezeu în locul Meu. Iată, slava cea mincinoasă a diavolului o poate purta omul, ba o şi propovăduieşte unul altuia de se duce vestea, de strică omul la minte ca să ia el de la diavol cu plăcere şi cu patimă, dar aceasta nu ţine mult, şi se risipeşte ca norii sterpi de apă şi se duce de unde a venit, că aşa este lucrarea diavolului. Iată, omul nu se topeşte de slava cea mincinoasă de la diavol. Dar Eu slava Mea nu pot să Mi-o încerc cu omul, că omul e mic şi nu poate purta.

O, lucrarea Mea cu tine e taină ţinută de ochii tăi, poporul Meu. Eu însă am voit să fiu cu tine pe pământ şi să Mă porţi. De aceea M-am făcut cuvânt deasupra ta. El a fost slava Mea care s-a măsurat cu omul ca să poată omul purta slava Mea şi să nu se topească la focul slavei Mele. Este scris: «Dumnezeu este foc mistuitor», dar inima Mea este pentru om, şi Mă las cu omul atât cât poate el purta. Când eram cu ucenicii Mei, Mă frământam în fel şi chip pe lângă ei să le las adevărul cel despre Mine ca să-l vestească ei peste pământ, dar n-aveam cum să Mă descopăr cu slava Mea cea de la Tatăl, că ei erau mici, mici ca şi voi, mici, că aşa e omul făcut de Dumnezeu. Slava Mea cea de la Tatăl n-o putea purta nici omul cel făcut de mâna Mea, darămite omul cel ieşit din om! Slava Mea cea de la Tatăl e slavă mare, şi omul s-ar topi de ea. Eu însă de dragostea Mea pentru om M-am îmbrăcat în chipul trupului omului cel făcut de mâna Mea ca să Mă poată omul purta, dar eram de la Tatăl, şi slava îmi era ascunsă. Când Eu voiesc să-i dau omului credinţă pentru mulţi, nu numai pentru el, lucrez atunci cu mare lucrare dumnezeiască peste om şi îl aşez în faţa Mea lucrându-l după plăcerea Mea, şi apoi îi dau să ştie şi să dea, sau îi dau să vadă şi să spună ca să întăresc pe cei blânzi de pe pământ prin cei în care Eu lucrez din ale Mele. Aşa am făcut Eu cu ucenicii Mei. I-am pregătit Eu însumi, ca şi pe Avraam, ca şi pe Moise, ca şi pe profeţi. Aşa i-am pregătit şi pe ei, şi le-am deschis ochii ca să vadă o clipă o frântură din slava trupului Meu cel de la Tatăl între oameni, căci Eu eram atunci Fiul Tatălui, Cel venit prin Fecioară pe pământ. Le-am deschis ochii cei dinăuntru şi au văzut din slava Mea, slava trupului Meu care a strălucit o clipă cu strălucirea lui, iar ei au crezut şi au mărturisit că Eu sunt venit de la Tatăl pe pământ.

O, poporul Meu, lucrarea Mea cu tine e taină ţinută de ochii tăi. Eu însă am voit să fiu cu tine pe pământ şi să Mă slăvesc de deasupra ta cu cuvântul Meu cel pentru tine şi cel pentru tot omul care voieşte să audă de la Mine. Aceasta este slava Mea care petrece cu tine şi care te poartă în ea ca s-o poţi purta şi ca s-o poţi da. Şi iată ce te învăţ: te învăţ ca pe cel mic, să fii mare cu înţelepciunea şi să iei atât cât îţi dau Eu, că dacă dai să iei mai mult, nu poţi purta, că tu eşti mic, şi te temi dacă iei mai mult. Fii înţelept, ca să iei numai cum îţi dau Eu, şi să te mângâi cu ce-ţi dau Eu, că tu ai nevoie de mângâiere, fiule de azi. Eu te fac să auzi şi să asculţi cuvântul Meu şi să te bucuri de el, şi altceva nu fac peste tine, că Eu sunt Dumnezeu, şi tu eşti mic şi nu poţi purta mai mult. Dar dacă tu crezi tot ce fac Eu cu tine, Eu te fac cât cerul, şi Mă las purtat de tine, că Eu sunt cât cerul, fiule purtat de slava Mea cea ascunsă de ochii tăi. O, Eu nu dau să te obosesc. Eu nu vreau ca tu să oboseşti. Vreau doar să te mângâi, şi cu mângâiere să poţi, că altfel omul nu poate cu Mine, căci slava Mea e prea mare faţă de om.

O, nu pot tot aşa ca şi pe tine să-l învăţ pe omul care ia din slava vrăjmaşului Meu, diavolul. Omul care ia de la diavol nu este om făcut de Mine, şi de aceea ia, şi nu încape învăţătura Mea în acela, că acela aude de la el, nu de la Mine, şi acela e doritor de slavă, şi de aceea caută slavă. Dar omul cel pregătit de Mine, acela nu caută slavă, şi caută umilinţa dulce, şi caută să fie mic sub mâna Mea şi stă sub darul credinţei sfinte, care-l face pe om Dumnezeu prin har, şi aşa Mă sălăşluiesc Eu cu slava Mea în om şi lângă om până la venirea Mea cu slavă.

O, nu vor putea purta oamenii venirea Mea, că ea va fi cu slavă mare, şi omul nu este pregătit de Mine pentru ea. Iată, nu se lasă omul pregătit pentru venirea Mea, şi ea va fi cu slavă şi va arde ca un cuptor, căci scris este: «Iată, vine ziua care va arde ca un cuptor». Atunci Eu îmi voi schimba faţa, căci omul Mă va vedea în slavă şi se va înspăimânta, că scris este: «Vor plânge neamurile pământului şi vor vedea pe Fiul Omului viind pe norii cerului, cu putere şi cu slavă multă, ca să adune pe cei aleşi ai Lui din cele patru vânturi ale pământului». Amin.

O, cum să fac Eu mai înainte de venirea Mea care va arde ca un cuptor în cer şi pe pământ, cum să fac, oare, cum să fac să-l pot pregăti pe om pentru slava acelei zile? Ea vine curând, curând. Cum să-l fac pe om să înveţe să audă de la Mine aşa cum auziţi voi, aşa cum ascultaţi voi de cele ce auziţi de la Mine? Să-l schimb pe om la faţă şi la inimă înaintea Mea cum să fac? Să-l fac pe om să nu mai ia de la el sau de la om, şi să ia de la Mine cum să fac, oare? Să trăiască omul de la Mine şi de la cuvântul Meu şi de la lucrarea Mea cu omul, o, cum aş putea să las peste om această schimbare ca să Mă pot uita la faţa lui, şi el la faţa Mea aşa cum ne-am văzut unii pe alţii Eu şi ucenicii Mei în ziua în care Eu Mi-am descoperit slava în ochii lor pe munte şi când ei i-au văzut pe cei din cer în dreapta şi în stânga Mea?

Iată, vine ziua care va arde ca un cuptor şi va mistui totul, şi omul nu vrea să audă de la Mine ca să-l fac pe el pentru ziua aceea. Omul trebuie să fie asemenea Mie în ziua aceea ca să nu se topească în ea. La această lucrare a omului nou lucrez Eu cu voi, copii ai slavei Domnului. Mă slăvesc cu voi peste pământ cu zile de slavă cerească, fiilor, cu sărbători cereşti şi dulci pe pământ, ca să-l deprind pe om pic cu pic cu slava Mea, şi să-i cer apoi mai mult dacă vrea să poată, şi să-i pregătesc pic cu pic pe cei aleşi ai Mei din cele patru vânturi ale pământului, că vine ziua care va arde ca un cuptor. Vreau să-i învăţ pe ai Mei s-o poată purta, căci slava ei arde.

Vă prind în cuvinte de mângâiere ca în braţe, copii ai poporului Meu de azi. Voi, fiilor de la ieslea Mea de cuvânt, daţi mângâierea aceasta la poporul Meu cel adunat pentru pregătirea slavei zilelor Mele cu el între fiii oamenilor şi învăţaţi-vă şi voi din zi în zi mai mult cu ea, că fără această mângâiere care curge din gura Mea peste grădina aceasta pentru om nu va mai putea nici un trup curând, curând.

Să vină cei aleşi ai Mei din cele patru vânturi ale pământului, şi să vină fiii oamenilor şi să ia din acest munte al mângâierii şi să se înveţe cu slava Mea, că vine ziua care va arde ca un cuptor, şi în ea nu va putea nici un trup, curând, curând. Numai cei mângâiaţi de Mine vor putea, numai ei, căci odată cu ziua aceea, vine şi izbăvirea lor, precum este scris. Amin.

Fiii oamenilor au slava lor, şi vor fi luaţi pe neştire de slava zilei Mele şi vor fi dogoriţi de ea. Dar Eu încă îi chem ca să-i învăţ cu slava Mea care nu-i arde. Slava Mea îl mângâie pe om când ea caută cu omul. Slava pe care Eu o voiesc peste om este viaţa Mea în om. Aceasta voiesc Eu să-l învăţ pe om mai înainte de ziua slavei Mele care se va arăta pe norii cerului curând, curând. Atunci tot omul se va schimba la faţă şi îşi va pierde slava lui, şi va intra sub slava Mea vrând-nevrând şi se va topi sub ea, precum este scris pentru cei ce n-au primit cuvântul adevărului. Dar Eu încă îl chem pe om sub slava Mea care mângâie, căci Eu sunt Domnul îndurării şi îl chem pe om sub mantia Mea, sub slava Mea. Amin.

Hai să înteţim slava Mea cea de peste voi, fiilor! Hai, poporul Meu, hai! Vreau, fiule, să Mă laud cu tine înaintea fiilor oamenilor şi vreau să te arăt munca Mea, rodul Meu cel de la sfârşit, sămânţa cea pusă în hambar la Tatăl, şi cu care însămânţez veac nou pe pământ, ca să cobor apoi cu veşnicia, poporul Meu. Hai, fiule, hai! Peste şapte zile Mă voi slăvi cu tine, că tu eşti slava Mea de azi, şi vreau să fii şi cea de mâine, şi vreau să stau cu tine pe nori şi să Mă slăvesc peste pământ la venirea Mea. Scoală-te în zori şi învaţă slava Mea cu tine şi arată-te cu ea, poporul Meu. Lasă lucrul mâinii acum, că peste şapte zile va fi lucrul slavei Mele cu tine. Hai, pregăteşte-te! Ochi şi urechi să fii pentru această pregătire. Să te uiţi la fiii oamenilor cum se pregătesc ei pentru zilele lor. Şi tu să te pregăteşti pentru zilele Mele cu tine, şi să nu fii obosit pentru această pregătire, că e pentru Mine, poporul Meu, şi n-am pe nimeni în afară de tine pe pământ. Umileşte-te când îţi spun aceasta, că nu e de la tine, şi e de la Mine aceasta. Fă tot ce ai de făcut, dar mai vârtos decât toate ţine din răsputeri la dragostea dintre tine şi Mine, poporul Meu. înteţeşte cina Mea peste tine, unirea Mea cu tine, viaţa Mea pe care am dat-o Eu pentru viaţa ta. Eu în tine, şi tu în Mine, poporul Meu, fiindcă puterea ta şi frumuseţea ta Eu sunt. Amin.

Cel ce lucrează dragostea Mea pe pământ, acela îmblânzeşte ziua mâniei Mele, căci oamenii Mi-au făcut haină de mânie şi M-au îmbrăcat în ea. Dar voi, fii ai dragostei Mele, puneţi pe Mine haina slavei, şi în faţa ei să se topească toată deşertăciunea de pe pământ, şi să iasă omul de sub ea şi să vină spre slava Mea, spre haina slavei Mele.

Am făcut din tine veşmânt pentru Mine, poporul Meu. Vezi să-Mi fie frumos veşmântul. Aur curat să-Mi fie veşmântul Meu de azi. Dragostea Mea din mijlocul tău este veşmântul Meu de azi, o, poporul Meu de azi. Fă-Mi, fiule, veşmânt de aur curat şi fii veşmântul Meu, ca să vadă fiii oamenilor cine eşti tu şi ce eşti tu. Nu uita să stai umilit sub acest cuvânt, ca să vadă fiii oamenilor ce eşti tu, poporul Meu. Amin, amin, amin.

19-08-2001