Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Maicii Domnului în biserică

Alerg cu dor la ieslea Mea cu fii în ea şi Mi-i întăresc ca să le dau puterea venirii Mele, să le dau cuvântul Meu. Amin.

Nimic pe pământ nu poate întări, nu poate mângâia mai mult decât cuvântul, cuvântul cel plin de viaţă şi de putere şi de nădejde şi de pace, fiilor. Luaţi din el pacea şi mângâierea peste voi. Amin. Afară e ceaţă, şi ea apasă peste pământ, căci omul de pe pământ nu mai are dor de Dumnezeu. Numai Mie Mi-e dor de om, dar omului, nu. Şi dacă dorul e numai dintr-o parte, e cu durere dorul, e cu amar dorul.

Vă dau întărire şi soare vă dau. Cu cuvântul vă dau, fiilor. E sărbătoarea mamei Mele, şi Eu vreau să stau cu voi şi să vă mângâi cu cuvântul Meu şi cu cuvântul ei, că sunteţi mici şi neputincioşi, dar Eu vreau să fiţi tari, fiilor. Vreau să vă întăresc. Amin. O, cum să fac să vă întăresc, să vă îmbărbătez, să vă înmulţesc nădejdea pentru voi? O, cum să fac să vă dau pace multă, că asta vă lipseşte, copii apăsaţi dinăuntru şi din afară şi de peste tot? Vreau să Mă dau vouă ca să Mă împărţiţi şi azi. Vreau să vă dau şi azi puterea venirii Mele, cuvântul Meu, care poate să Mă aducă pe pământ, căci ce altceva Mă poate aduce decât puterea cuvântului Meu? Fără cuvântul Meu nu aveţi putere, fiilor. Nu e putere pe pământ fără cuvântul Meu, dar cine ar înţelege aceasta între oameni?

Eu când am venit de la Tatăl pe pământ, n-am putut să vin fără suferinţă. A fost mare strâmtorarea pentru venirea Mea cea de atunci; a fost şi pentru Mine, şi pentru mama Mea prin care am venit. De când a fost ea pruncă numai a suferit, până la cer a suferit. De când am fost Eu prunc, numai am suferit, până la cer am suferit. Iar acum sufăr după om, şi dorul de om e cu durere, că omului nu-i este dor de Mine, şi dacă-i este, îi este pentru el, nu pentru Mine.

O, fiilor care-Mi purtaţi venirea, Eu vreau ca voi să fiţi fericiţi, fiilor. Venirea Mea se uită după puterea voastră. Cereţi la Tatăl şi la Mine ca să vă dau să aveţi pentru Mine şi pentru voi şi să fiţi frumoşi, fiilor. Lăsaţi-vă spre pace multă, spre trăire multă, căci trăirea e bucurie multă şi bucuria e putere, şi rugaţi pe poporul Meu să vă facă bucurii ca să uitaţi durerile şi să aveţi putere prin bucurii, fiilor osteniţi. îngerii sunt gata să vă slujească cu cetele în toate lucrările Mele cu voi, în toate neputinţele, iar Eu v-am spus să fiţi frumoşi pentru îngeri. Amin.

V-am învăţat frumos de tot în ziua serbării care a trecut, că am zis să ia tot omul din învăţătura Mea de peste poporul Meu, că Mi-e dor de om. Să caute omul la voi după Mine, şi Eu să-i dau bogăţia mântuirii. Pentru îngeri trebuie să fie omul curat şi să facă bine curat pe el şi lângă el, căci răul trebuie respins de om, de sufletul şi de trupul şi de duhul omului. Cel ce face curat, acela nu mai face şi murdar. Nu poate omul să facă şi curat şi murdar. Cel ce face curat le lucrează pe toate cu curăţenie şi în curăţenie şi cu ordine, căci duhul din om se cunoaşte pe dinafară prin ceea ce lucrează şi cum lucrează omul.

O, poporul Meu, te hrănesc cu duhul cel dulce al înţelepciunii cea de sus, ca să se înveţe şi omul de pe pământ cu cele de sus, căci înţelepciunea şi priceperea omenească nu sunt tot una cu cele de sus tot aşa numite. Duhul cel de sus poate face curăţenie peste duhul înţelepciunii omeneşti, căci curăţenia şi lucrul ei este un duh, şi apoi o lucrare. Nu oricine poate, nu oricine trebuie să facă curăţenie, ci acela care are acest duh cuprinzător, căci praful nu iartă nimic, dar nici cel ce are duhul curăţeniei nu iartă nici o murdărie.

Poporul Meu, lângă creştin şi pe creştin trebuie să fie mereu curat, mereu făcut curat, mereu rai lucrat şi păzit, pentru îngeri, poporul Meu. Dacă omului nu-i place să fie curat, îi place îngerului, dar omul nu vrea să ştie aşa, iar pe voi să nu vă întreacă în aceasta fiii lumii. Dacă ei fac pentru trup şi pentru slavă deşartă, voi mai vârtos să iubiţi acest duh veşnic al curăţeniei atotcuprinzătoare, că omul a nimicit totul, fiilor. Voi însă păstraţi-vă sfinţi, pe voi, şi locurile în care staţi, şi aşa să lucraţi, şi aşa să păziţi, pentru îngeri, fiilor, căci scris este: «Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, şi toate s-au făcut noi». Amin.

O, poporul Meu, una este omul gospodar, şi alta este omul gospodar cu bun gust, pe lângă al cărui lucru stau îngerii cu plăcere. Voi ştiţi povestea aceea cu fata cea harnică şi cu cea leneşă. în aceeaşi lungime de timp cea harnică a făcut tot ce a fost de făcut în jurul ei de mâna ei, iar cea leneşă nu a făcut mai nimic, ba a stricat şi mai mult, opărind pe copiii zânei pădurii când s-a dus să slujească pentru o ladă fermecată aşa cum a primit sora ei cea harnică de la zână, căci zâna era cântarul, era îngerul.

Zâni şi zâne, cântar peste oameni să ajungeţi voi, copii ai poporului Meu. Cumpăna dintre bine şi rău, aceasta vreau să fac din voi. Nu să judecaţi voi făptura cea care s-a stricat şi s-a murdărit, ci să fie ea judecată prin ceea ce sunteţi voi înaintea Mea. Amin.

Iată, pentru îngeri trebuie să fie omul curat în el şi pe el şi pe lângă el, ca să fie sfânt locul acela şi să stea îngerii pe el şi să guste cu bucurie din viaţa omului, şi să vină îngeraşul să-Mi aducă bucurie de la om. O, aşa a făcut mama Mea Fecioara. Era slujită de îngeri, căci îngerii aveau numai bucurii de la ea, şi veneau la Mine şi îmi dădeau de la ea şi luau pentru ea, şi îngerii o pregăteau, căci ea se pregătea mereu pentru Dumnezeu prin îngeri. Amin. Prin îngeri să lucrezi şi tu spre Mine, fiule al poporului Meu, căci îngerii trag la tot ce este frumos pentru cer, şi culeg şi aduc la cer, şi iau sămânţă din cer şi o pun înapoi, şi vin şi se duc, şi se duc şi vin, şi cu bucurie fac lucrarea slujirii cea pentru cer cu omul.

O, mamă, îi dau poporului Meu putere pentru îngeri. Le dau îngerilor putere pentru el. Dă-i şi tu, mamă. Amin, amin, amin.

– Puterea lui eşti Tu, Doamne al puterilor, Fiule al meu, copil al smereniei mele. Puterea lui cea de la Tine stă în smerenia inimii lui, şi eu atâta vreau să aibă el: blândeţea Ta şi smerenia Ta, Fiule aplecat după om. Eu Te-am gustat din plin cu inima, că ştiam din prooroci că vei veni şi mă hrăneam cu dorul venirii Tale după ce mama şi tatăl meu m-au dat lui Dumnezeu de pruncă, aşa cum a fost de la Tine descoperită taina cea pentru mine ca să fiu pentru Tine, şi ei aşa au făcut, iar eu aşa am crescut.

îi dau poporului Tău putere, Doamne al puterilor.

Ţi-L dau pe Fiul meu mereu, popor iubit de Dumnezeu. Şi dacă eşti iubit, eşti dator mult ziua şi noaptea pentru iubire. Fiţi mânuţe harnice, căci lucrarea curăţeniei şi paza ei este un duh, nu este o lucrare şi atât; este un duh atotcuprinzător, este o iubire care nu apune nici ziua, nici noaptea dintre om şi Dumnezeu. Eu aşa am lucrat tot timpul, şi aşa şi pe voi vă povăţuiesc. Fiul meu este Domnul puterilor. Luaţi puteri de la El, că El vă dă mereu. Luaţi şi daţi. Amin.

Daţi celor ce primesc pentru voi din cer, daţi-le puteri pentru Domnul şi pentru voi. Cercetaţi-le durerile şi uşuraţi-i de dureri, că mi-e milă de ei. Staţi cu îngerii, ca să fiţi îngeri, şi fiţi atenţi pentru îngeri, că Fiul meu mi-a spus să vă dau. Pe El vi-L dau, că El este Domnul puterilor. împărţiţi-vă putere unul altuia şi faceţi această lucrare cu deplină înţelepciune şi cu multă bucurie, căci bucuria din voi şi dintre voi vă aduce pace sufletelor voastre, fiilor ai Fiului meu şi ai Tatălui şi ai mei, căci cine este al Fiului meu, acela este al Tatălui şi al meu. Amin, amin, amin.

– O, mamă, Mi-e dor de puterea Mea în ei ca să-şi dea unul altuia, mamă. Alerg cu dor pentru ei, alerg spre ei să-i întăresc, că nimic pe pământ nu poate întări, nu poate mângâia mai mult decât cuvântul cel bun, cel ce dă viaţă, mamă.

Vă dau soare, fiilor. Cuvântul Meu e soare peste voi. încălziţi-vă la el. Miluiţi-vă unii pe alţii cu puterea Mea din voi, că de mult vă dau, şi mereu vă dau ca să aveţi. Eu vreau să fiţi fericiţi, fiilor. Lăsaţi-vă spre pace multă, spre trăire multă, căci trăirea e bucurie multă şi bucuria e putere, ca să uitaţi durerile şi să fiţi mângâiaţi de îngeri şi de sfinţi. Amin.

Păziţi-vă unii pe alţii de tot răul, dar Eu vă spun o taină ca să ştiţi să lucraţi după ea: păzitorul nu poate păzi pe om din afară dacă omul se ascunde înăuntrul său. Dar când păzitorul îl vede abătut pe cel păzit, atunci el înţelege că acela s-a ascuns de păzitor şi a căzut în sine. O, păziţi-vă unul pe altul de tot răul cel dinăuntrul şi din afara voastră, pentru îngeri, fiilor; pentru îngeri, poporul Meu. Cel ce are grijă de îngeri se cunoaşte că are, şi aşa să vă cunoaşteţi voi unii pe alţii. O, mângâiaţi-vă cu Mine şi cu sfinţii şi cu îngerii şi cu mama Mea, fiilor. Hai să Mă mângâi cu tine, poporul Meu, ca să vezi câtă mângâiere vei avea. Hai, fiilor! Pentru îngeri, hai să ne mângâiem unii pe alţii, că Eu sunt Domnul puterilor şi al mângâierilor. Puterea este mângâiere şi mângâierea este putere, şi slujesc îngerii la această lucrare a mângâierii.

învăţătura Mea de peste tine e mângâierea Mea, poporul Meu. Mă mângâi când te învăţ. Mă mângâi când te mângâi. Te-aş mângâia cu multul zi şi noapte, ca să ai putere, poporul Meu. Mă mângâi când grăiesc peste tine. O, de-ar curge lucrarea mângâierii ca să-ţi întăreşti sufletul, poporul Meu! Eu vreau să fiţi fericiţi, fiilor, şi vă dau curaj ca un Păstor milos.

O, poporul Meu, paşte, fiule, păşunea Mea şi fă-te tare, că tu eşti casa Mea. O, poporul Meu, ia aminte la povaţa Mea, că ea este viaţa ta şi a Mea, căci scris este: «Fericit este cel ce ascultă cuvântul Meu şi îl împlineşte pe el» şi se împlineşte prin el. Amin, amin, amin.

04-12-2001