Cuvântul lui Dumnezeu

... O, scumpi păstori pe care v-am lăsat să păstoriţi turma mea de oi! Fiţi cât mai blânzi cu oile, aşa cum este şi Domnul, şi daţi-le cuvinte dulci şi mângâiere şi ridicaţi-le pe cele căzute; nu le lăsaţi să piară, că multe oiţe mai mult se depărtează de lucrare. O, vorba dulce mult aduce. O, de m-aţi vedea cât sunt de zdrobită şi de disperată din pricina oilor care nu mă ascultă! întrebaţi pe lelica mea, că ea mereu mă vede. Sunt aşa cum mă vedeaţi, zdrobită de dureri, cerând milă de la Domnul să-mi aline durerile. Aşa sunt şi acum, şi cer milă de la oi, ca să mă asculte.

... Cine are urechi de auzit, să audă, şi cine are inimă pentru Domnul, să înţeleagă. Domnul a oprit căsătoria pentru că nu mai e timp de întinare şi de pofte trupeşti, dar luaţi bine seama, că sunt între voi lupi îmbrăcaţi în piei de oi.

01-05-1982