Cuvântul lui Dumnezeu

... Dacă vei căuta cuvântul acesta să-l vezi, vei greşi. Să-l vezi, e un lucru minunat la Domnul Iisus. Se pogoară în vremea de la sfârşit, nevăzut, dar auzit. De vei zice că e pe munte şi îl vei căuta, nu-l vei găsi. De-l vei căuta în trupul acesta, nu-l vei găsi, căci precum vezi trupul tău într-un vas cu apă şi îl cauţi vărsând apa, nu-l găseşti, şi greşeşti. Dar credeţi cuvintelor Mele, că sunt adevărate.

... Nu am venit pe pământ să Mă uit la beţivi şi la curvari, ci am venit să aleg sămânţa prietenului Meu din poporul rău. Chiar dacă eşti mânjit ca şi copiii murdari, şi te-am strigat şi M-ai auzit, de la sine te vei curăţi. Vai de tine, creştine care ai auzit acest cuvânt şi acum te-ai omorât!

... Fiule Emiliane, te-am dat spre ajutor pentru vasul Meu şi pentru soacra ta.

Fiule Petrică, te-ai întrebat pe tine pentru ce te-am adus aici? Fiule, am vorbit cu tine ca să Mă serveşti pe Mine, vecine. Ce n-ar da cineva să fie vecin cu Mine! Te-am adus ca să fii servul Meu. Tată, dacă Dumnezeu va zice să descoperi planul Său, să-l descoperi, iar de nu, nu. Ajutorul este de la Mine, dar nu fi leneş.

Oprit de a se mai face păcat! La multe lucruri pe pământ se scrie oprit, dar la păcat nu scrie. Eu scriu poporului Meu: oprit de a mai face păcat! Nu treceţi, că vă costă. Nu zice Domnul că te amendează, că plăteşti şi scapi. Fiilor, n-aţi suferit nimic pentru că aţi greşit, dar să ştiţi că veţi fi pedepsiţi, pentru că Dumnezeu a zis: opriţi-vă!

Mama vasului Meu, care, Dumnezeu a rânduit ca această sămânţă să treacă prin pântecul ei şi să crească, să Se servească Dumnezeu de ea, să cinstească pe Dumnezeu şi să se ferească de rău, pentru că această mamă a vasului Meu nu ştie carte, nu pricepe. Nu fugiţi de ea, şi ajutaţi-o. Andreiana, păzeşte comoara de aici. Acoperiţi bine lucrul lui Dumnezeu. Nu e vremea descoperirii. E vremea să te bagi în sac şi să presari cenuşă pe cap, adică nu cenuşă, ci smerenie.

... Scrie în carte că în bisericuţă te poţi vindeca de orice boală trupească sau sufletească, sau te poţi arde din tălpi până în creştet. Faceţi-vă rost de lumânări de sâmbăta, ca să nu cumpăraţi duminica şi să ieşiţi din lege afară.

... Mai avem un pas şi se pune crucea pe capul tău. Dacă vei avea semnul, nimic nu te va atinge, dar roagă-te la Dumnezeu să ai semnul pe capul tău. Nu vă daţi bătuţi mădularelor, nu lăsaţi să vă biruie poftele!

... Să nu zici cândva, cine te-a făcut pe tine. Să te întrebi cine te-a amăgit pe tine.

... Omul de la sfârşit a umplut pământul de uneltele sale. Dumnezeu când a făcut femeia a dat-o omului pentru folos duhovnicesc, pentru duh, nu pentru trup. Voi nu sunteţi de pe pământ. Sunteţi copii născuţi din cerul sfânt.

01-06-1975