Cuvântul lui Dumnezeu

... Poporul Meu, cunoaşte bine drumul cu Mine, cunoaşte bine drumul, tată, că pe pământ nu mai e drum sfânt nici pentru tine, nici pentru Mine. Toate drumurile s-au luat şi o să facem război să câştigăm pământul înapoi, nu cu armă de fier, ci cu armă făcută din cer. Poporul Meu Israel, să nu te sperii, tată, că am spus această şoaptă. Vom face război ca să luăm tot ce au răpit oamenii răi. Cunoaşteţi bine vremurile, tată! Israele tată, luptă-te să nu fii dărâmat, luptă-te să nu fii răscumpărat de păcat.

... Copilaşii Mei, pentru voi am venit din cerul sfânt, ca să vă pregătesc să fiţi sfinţi şi să fiţi învăţaţi. Spălaţi-vă şi duhul, şi trupul, căci cu duhul şi cu trupul unii dintre voi veţi veni la Noi. Această lucrare este foarte mare pentru cine ascultă de Mine. Bogăţia aceasta nu o are nici cel mai isteţ împărat. Pune mâna şi ia împărăţia Mea, ca această lucrare să fie pe veşnicie, tată. Nu izgoniţi şi nu alungaţi lucrarea lui Dumnezeu de la voi. Nu numai să auzi, că mulţi au auzit şi sunt în iad, precum şi Iuda este.

M-am grăbit să vin la voi. Această lucrare nu este aşternut pentru picioare, şi cine o calcă, se cheamă păcătos.

... Se duc persoane şi învaţă să fie preot, dar viaţa unui preot de azi nu este la treaptă cu cinstea care e scrisă. Şi ştii cum e? Nu a ieşit nici cât un bob de linte, atât este de mic pe lângă cinstea preotului numit. Fiilor, preotul de cinste sfântă şi cu viaţă sfântă când predica, îi curgeau lacrimile pe piept, ca la copilul mic, de biberon. Când spunea la cineva, se lipea inima sa de cuvântul sfânt. Dar astăzi preotul dezleagă să mănânci în zilele de post, şi ştii cum vine aceasta? Preotul dezleagă de frica ta, ca nu cumva să te cerţi cu el. Şi apoi, dezleagă că scris este în carte: cine dezleagă ceva, să fie întâi lucrat de sine. Poporul Meu, vă spun să vă feriţi de acest lucru. Mănâncă şi lunea, şi miercurea, şi vinerea, până vine învierea. Mănâncă mereu de dulce, şi de aceea dezleagă. O, copilaşii Mei, sunteţi rugaţi de Mine să nu-i urâţi pe preoţi, dar v-am spus că nu mai e nimeni să zică aşa: „Iertate să fie păcatele tale”.

... îmi pare rău că mulţi bolnavi au darul ca prin post să se facă sănătoşi, dar ei mănâncă de dulce. Sunt mulţi păcătoşi care umblă din preot în preot şi îi roagă să facă slujbe, şi preotul face, dar nu-i face sănătoşi. De ce? Pentru că nu au post. Şi pământul e plin de oameni care bolesc şi nu-i face nimeni sănătoşi.

... Fiilor, nu fiţi fiii pierzării cum e lumea de azi. „Eu”, nu este pământesc acest cuvânt. „Eu”, nu este acest trup, ci e Duhul Sfânt. Cum picură ploaia pe pământ, aşa picură acest cuvânt. în vremurile de pe urmă aşa se face lucrarea, în duh. Duhul lui Dumnezeu pluteşte asupra poporului Său. Fiţi pricepuţi, că mult fură diavolii de la voi.

... V-am făcut fii. Nu fiţi murdari pe hăinuţe, că în chip nevăzut vă vizitează Duhul Sfânt. Fiţi curaţi şi înăuntru, şi afară.

Aşa cum a avut Avraam soli cereşti şi a mâncat cu ei la masă, aşa a venit cerul la tine, şi când a venit înapoi, a venit cu lacrimile pe faţă de ce a văzut la tine. Fiule, îngrijindu-te pe tine, Mă îngrijeşti pe Mine, şi îngrijindu-te de Mine, te îngrijeşti pe tine. Floricelele Mele, lucrarea Mea pe care o aduc la voi, nu e plasă de gunoi sau coş de obiecte de tot felul, ci este pentru vremurile voastre un acoperământ şi o scăpare de moarte, e un lucru fin, că dacă le-aş spune pe toate, nu le-ar cuprinde cartea. O, ce noroc aţi avut voi, că nimeni dintre sfinţi nu a avut aşa ceva. Sărmanul Avraam, ce nu ar fi dat el să fi avut aşa ceva! El trăia viaţă depărtată de soţia sa, că era femeie cu mintea scurtă. Dar voi, ce ştiţi, e lucru mare. Voi, ce aveţi, nu are împăratul, nici solii cereşti.

... Nu mai pizmuiţi. Pizma e cel mai greu păcat, e în ascuns, şi nu ştie unul ce are celălalt în inimă. Pentru un singur păcat, cum e pizma, nu vă veţi putea ţine pe cale, că e cum este un car pe drum, fără o roată, adică nu ai viaţă plăcută. Cum ştii să le potriveşti pe toate cele pământeşti, potriveşte-le şi pe cele duhovniceşti.

... O, tată, daţi-Mi voie să vă arăt pata şi să vă arăt lucrul urât, că dacă nu-Mi daţi voie să vă arăt, iau vasul Meu, şi va fi rău de voi. Dacă nu-l ascultaţi, îl iau cu Mine. Când veţi ajunge la un pârâu, atunci vi-l iau, ca să văd ce faceţi. Nu-Mi daţi voie să vă arăt? Poate e pizmă, sau ură, sau duşmănie.

03-04-1975