Cuvântul lui Dumnezeu

în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Veniţi şi voi, prunci care nu aţi fost poftiţi ca să fiţi născuţi! Amin, amin, amin.

Pace vouă, pace între tine şi Mine, Israele! Pace în cer şi pe pământ, şi între oameni bunăvoire! că aceasta s-a profeţit şi nu s-a împlinit. Vine vremea să se facă ce nu a fost scris, că am spus că se va face război pe pământ, între păgâni şi creştini, între diavoli şi sfinţi. Ia aminte aceste cuvinte, că se va scula unul cu sabia şi va tăia cu ea. Ce va tăia? Cui să-i zic să ia aminte? că am zis de multe ori să ia aminte, şi nu s-a luat. Cui să-i zic să ia aminte? că nu mai are nimeni frică. Cui să-i şoptesc? Cui să-i grăiesc? Surdul nu aude, mutul nu vorbeşte, orbul nu vede. A sosit vremea să se lucreze, vremea cu orbul, cu surdul şi cu mutul, care, ochi a avut şi n-a văzut, şi a avut urechi şi n-a auzit. Vine vremea să se lucreze împotriva celui ce a avut ochi şi n-a văzut, împotriva celui ce a avut urechi şi n-a auzit, şi a avut gură şi n-a vorbit. Vine vremea să se lucreze împotriva lor.

Scoală-te în picioare, omule necredincios, căci credinţă ai avut, dar în Mine n-ai crezut. Scoală-te în picioare, omule înţelept, nu de Mine, ci de glume, de poveşti din lume. Scoală-te în picioare, preoţime, care ai fost preot în lume şi n-ai slujit cum se cuvine. Bisericuţă ai avut, Evanghelie ai avut, dar n-ai citit. Scriptură ai avut, dar n-ai folosit, şi ai folosit numai banul.

... Vino la Mine, tu, care n-ai nume care este scris în Scriptură! Dacă aceasta se scria pe pământul acesta, nimic nu mai era, căci acesta e mânios, e furios. Acestuia i s-a scris şi i s-a spus nu numai în Scriptură, ci şi în vie vorbire. Ce nu s-a făcut pentru păcătos? Cine răspunde că şi în vremea aceasta e tot păcătos? Veniţi, veniţi, că vine ce nu a fost!

... Sunt ani de când am fost aruncat în temniţă, şi parcă e azi. Ce a fost atunci, este şi astăzi. Atunci eram bătut de păgâni şi de tâlhari, iar azi sunt bătut chiar de copiii Mei, şi e mai grea decât vremea aceea. De atunci şi până acum nu s-a mai făcut cunoscut că Eu sunt Dumnezeu? De atunci şi până acum n-ai avut timp să cercetezi bine lucrurile pentru Mine? N-ai avut timp să nu-l pui pe duhul rău în locul Meu? La ziua de judecată cum se va mai ierta celui ce i-am spus să ia aminte, celui ce i-am spus să privegheze şi nu a privegheat? Cui să-i mai zic: „copilul Meu”? Cui să-i mai zic Eu slugă bună şi credincioasă când el a fost mânios şi necredincios, când la vreme rea s-a pitit de Mine, iar la vreme bună a stat cu Mine? Cui să mai spun Eu „copilul Meu”? că mereu Mă ia de pe cuie, mereu îmi bate cuie, mereu Mă suie pe cruce, mereu Mă dă jos de pe cruce, mereu Mă bagă în mormânt şi mereu Mă scoate din mormânt. O, cui să-i mai spun Eu: „poporul Meu”? Nici nu vreau să Mă uit la cei care de atunci şi până acum n-au fost vrednici să facă un rod.

O, Israele, Israele, o, tată, o, tată, tată, ce munţi înalţi s-au zidit în inima ta! Ce munte de piatră s-a zidit în inima ta, că nu pot să pătrund în ea! O, tată, Mă căiesc că am pus masă şi pe masă am pus mâncare şi la masă te-am chemat să mănânci şi n-ai voit să mănânci. Decât ai poftit, şi restul ai lăsat pe masă. O, tată, te vei duce la smochin şi nu va avea şi nu vei avea voie să-l blestemi cum l-am blestemat Eu. Şi astăzi, Eu sunt smochinul, că n-ai voit să mănânci din el, că el a făcut smochine, dar au fost ascunse.

O, Israele tată, zac în pat, dar nu are cine Mă întoarce. Mi-e sete, dar n-are cine-Mi da apă. Zac în temniţă şi nimeni nu vine la Mine. O, Israele tată, ce îmbrăcat eşti tu, şi ce gol sunt Eu, şi n-are cine să-Mi dea o cămaşă! Ce casă frumoasă ai tu, şi Eu n-am nici un bordei unde să stau! Ce spălat eşti tu, şi ce murdar sunt Eu de sânge! O, Israele tată, ce sănătos eşti tu cu trupul, şi ce bolnav sunt Eu! O, Israele tată, ce de prieteni ai tu, şi Eu sunt singur! O, Israele tată, cum alergi tu să te bucuri, şi Eu n-am cu cine să Mă bucur, că tu te ascunzi din calea Mea. Nu M-am aşteptat, de atunci şi până azi, ca să nu cunoşti pe Dumnezeu şi pe duhul rău. Pe Dumnezeu L-ai socotit duşmanul tău, şi pe duhul rău, prietenul tău. Al Meu e pământul, şi se va curăţa. Crezi?

Copiilor, pentru voi am certat pe împărat, şi i-am zis: «Nu vă atingeţi de unşii Mei!». Pentru voi am făcut război chiar şi cu îngerii răi. Nu le-am îngăduit să vă facă nimic. Pentru voi am avut război chiar şi cu diavolii. I-am alungat de la faţa voastră, dar voi îi chemaţi să vină. Cine este vinovat? Eu am zis: «Postiţi!», dar voi nu postiţi, că ziceţi că nu puteţi. Copilaşii Mei, cum s-a profeţit despre Mine înainte de a Mă naşte, aşa s-a profeţit şi despre vremea de azi, că va posti creştinul şi va posti şi diavolul. O, poporul Meu, Mă doare cum o doare pe o femeie care e în chinuri de naştere.

... Copii, am vizitat pământul acesta în lung şi în lat şi am numărat izvoarele de apă şi n-am găsit câte am ştiut Eu. Multe izvoare, nici urmă nu mai au, şi în locul lor era şipotul de ţuică. Creştine, bei ţuică, vine ţuica peste tine. Vine un prooroc mincinos şi îţi spune să bei ţuică, creştine. Şi vei bea, că e după pofta ta, dar pe Mine nu Mă vei mai vedea.

... Copiii Mei, fiţi ai Scripturii, fiţi ai cerului.

... Omule care ai femeie, trăieşte cu ea ca şi când n-ai avea femeie. Şi zic femeii: femeie, trăieşte cu bărbatul tău ca şi când n-ai avea bărbat.

... O, tată, preotul de altădată nu schimba hăinuţa sa, dar acum am întâlnit preot în haine la fel cu lumea. Am întâlnit preot cu ceas la mână şi cu fundă la gât.

Copilaşii Mei care porniţi să Mă căutaţi, toţi poftiţi serviciu. Eu nu vă opresc de la serviciu; căutaţi. Voi nu ştiţi. Vă e frică de foame şi de sărăcie, dar moşii şi strămoşii voştri au iubit sărăcia. Eu nu vă opresc de la serviciu, dar vă spun că pe lângă serviciu aţi pierdut lucrul Meu. O, dacă te-aş şti prea vrednic, aş zice: du-te la serviciu, că nu Mă tem că pieri. Da, şi Eu am avut serviciu şi meserie, şi lucram împreună cu tatăl Meu la fierăstrău, şi mama Mea torcea şi Mă ţinea şi nu a căzut niciodată.

... Tată, nu mai e preoţie să te spele. Preoţie e, dar nu mai e cu Mine. Am întâlnit în cale preoţi care slujesc la duhul rău, prin concursuri de dansuri şi cor, şi voi lua darul şi harul şi nu va mai avea cine să spele pata ta. Voi lua darul preoţilor, căci nu-Mi mai slujesc Mie.

07-10-1973