Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei Virginia

Cuvântul Meu s-a făcut izvor peste Israel. Cuvântul Meu curge peste tine, poporule Israele, curge şi te adapă şi te spală şi te împrospătează şi te învăluieşte în slava lui, căci din cuvânt se face slava lui Dumnezeu şi se arată înaintea ta, Israele.

Pace ţie iar! Iar, poporul Meu, iar, că azi este zi de slavă cerească deasupra taberelor lui Israel până-l voi strânge pe Israel într-o singură tabără. Am zis ca floricelele să se strângă chiticele, chiticele, ca să cunosc tabăra lui Israel, şi am zis lui Israel: iubiţi-vă unul pe altul, copilaşi ai poporului Meu, şi am zis ca fiecare copilaş al Meu să aibă grijă să placă fratelui său, ca să fie pace multă, pace cerească şi Duh Sfânt peste tine, poporul Meu.

Am venit iar, şi însemnez trei zile, căci cuvântul Meu s-a făcut izvor peste Israel. Am venit, căci avem serbare pentru Verginica şi serbăm cu Israel, cu casa lui Verginica serbăm. Am venit, măi copilaşi, că e zi de praznic ceresc peste Sfânta Sfintelor bisericii Ierusalimului nou, e zi de hram sfânt, şi punem masă de cuvânt, şi punem cuvânt pe masă şi luăm şi mâncăm unii cu alţii la masă de hram sfânt, căci aşa plăteşte Domnul slugii Lui cea bună şi credincioasă, pe care peste multe o pune, ca să lucreze întru bucuria plăţii cereşti. Verginica este slava Mea şi în cer, aşa precum a fost şi pe pământ, că Mă purtam cu slava Mea în ea din loc în loc, şi cuvântam din ea, că făcusem din ea stâncă de izvor, izvor de cuvânt din ea, şi cuvântam, şi cuvântul se făcea carte şi Mă înfiinţam cuvânt pe pământ şi nu înţelegea poporul Meu ce făceam Eu şi de ce l-am chemat Eu să-Mi fie popor în vremea Mea de la capătul timpului.

Poporul Meu, ai văzut, tată, ce am spus Eu? Am spus că n-au trebuinţă de doctor cei sănătoşi, ci numai cei bolnavi. De ce s-ar duce doctorul la cei sănătoşi? De ce s-ar duce cei sănătoşi la doctor? Aceia nu se duc, aceia nu caută doctorul. Ai văzut ce au găsit de făcut cei sănătoşi? Şi-au cumpărat ţarini, şi-au cumpărat perechi de boi, şi-au luat nevastă, şi n-au venit la cină cei sănătoşi. Dar am dat zvon către cei bolnavi, către ologi, ciungi, orbi, săraci şi slăbănogi, şi aceia au venit, aceia aveau nevoie de doctor. Aşa ai venit tu la cina cuvântului Meu, măi Israele tată. Ai venit de prin toate răspântiile, şi Eu ţi-am vorbit dulce şi te-am hrănit blând şi te-am pansat cu milă şi te-am uns cu mir de sănătate, ca să te fac sănătos, fiule, şi ca să Mă iubeşti pe Mine, Cel ce ţi-am făcut bine. Şi te-am ţinut la masă de cină cerească şi am nuntit cu tine pe pământ, Israele fiule, şi am stat peţindu-te patruzeci de ani, ca să fac din tine mireasă îmbrăcată în alb, nu cum se îmbracă miresele de azi, în haină de minciună, punând albul peste negru. Cine acoperă negrul cu alb, acela întinează albul, căci albul este lucru sfânt şi port sfânt. Să ştii, măi Israele, că mireasă este numai aceea care se îmbracă în alb şi care rămâne mireasă, fiule. Mireasă nu este aceea care a doua zi se întinează cu păcatul trupesc. Mireasă este cea care rămâne veşnic îmbrăcată, începând cu ziua nunţii şi până în veci de veci. Amin.

O, copile scump, ce dulce cuvânt las peste tine! Mă uit la tine, tată, şi văd că nu mai poţi cuprinde cuvintele cuvântului Meu, dar Eu te învăţ un lucru nou: lasă-te tu cuprins de cuvintele cuvântului Meu, că tu, fiule scump, nu le mai poţi cuprinde. Tu eşti mititel, fiule, şi cuvântul e mare, mare, poporul Meu. Lasă-te tu cuprins în cuvânt, şi te voi numi cuvânt din cuvânt, şi te voi numi lumină din lumină dacă vei rămâne mireasă, veşnic mireasă. Ai văzut ce Mi-a făcut Mie duhul răului, cel cu faţa ascunsă în bine, ascunsă sub albul răului? Ai văzut, tată? Că Mi-a luat cuvântul cel mai sfânt şi Mi l-a pus peste trupul lui şi l-a numit mireasă. A luat acest cuvânt şi s-a dus cu el în lume şi l-a pus peste întinare, ca să ascundă sub el întinarea şi lucrarea care iese din ea. Fiii şi fiicele oamenilor au pus peste ei haină de mireasă şi şi-au dat nume de mireasă, iar mireasă este port sfânt şi veşnic sfânt. Mireasă este numai cea care are mire, iar mire pe pământ nu este nicăieri, fiilor. Mire este numai Unul, căci Tatăl împăratul are numai un singur Fiu, Care este Unul născut. Mireasă este cea care are mire. Mireasă este Verginica, fiilor. Ea a fost îmbrăcată mireasă din porunca Mea, dar ea a rămas îmbrăcată cu podoaba aceasta, ea a rămas fecioară, cu port sfânt pe pământ. Mireasă a fost cea de la nunta din Cana Galileii, care a rămas îmbrăcată în fecioară pe vecii, fiilor. Mireasă a fost ginerele de la Cana Galileii, că a rămas îmbrăcat în feciorie pe vecii şi care a mers după Miel, după Mire, oriunde a voit Mirele. Mireasă îmbrăcată în alb au fost toţi apostolii Mei, care au rămas în haina curăţeniei cu care i-a îmbrăcat Mirele Care i-a peţit pe ei. Mireasă eşti tu, Israele care ai venit să fii sub haina cea albă de mireasă, şi care ai rămas în ea înaintea Mea. Mireasă va fi tot cel ce se naşte din cuvânt şi va rămâne cuprins în voalul cuvântului, în albul cuvântului care s-a făcut izvor de haină albă pentru Israel.

Iată, nuntim pe pământ, cer şi pământ, Mire şi mireasă, Domnul cu poporul Său, şi mai avem un picuţ şi se va da în lături învelişul slavei nevăzute, şi multe popoare vor curge şi vor bea vin nou, viaţă nouă şi cerească şi cer pe pământ. De aceea vin mereu la cină de cuvânt cu tine, poporule Israele, ca să te întăresc, tată, în drum spre slava Mea care vine cu Mine. Să ştii, măi Israele, că Eu vin văzut curând, şi va fi frumos pe pământ cum n-a mai fost de când e veacul, şi toate se vor face noi şi cereşti. Să fii, tată, înţelept în rugăciune, să fii întreg în trezire şi să nu trăieşti pe pământ ca pe pământ. Să ai grijă de tine, copile Israele, că Eu ţi-am spus să stai mereu cu Mine în gândul tău. Dacă vezi că ceva Mă scoate din gândul tău, trage-Mă înapoi, copile Israele, şi nu sta fără Mine, tată, că fiecare stăpân trage la casa lui cu drag şi cu dor, fiindcă cine are casă, acela este şi stăpân. Aşa să am Eu casă în tine, în gândul tău, poporul Meu, că Eu aşa v-am spus: «Bucuraţi-vă pururea, şi iarăşi, bucuraţi-vă!». Una singură este bucuria: Domnul, fiilor. El e bucuria în toate, şi unde nu este El în toate, nu este bucurie în toate, dar să nu amestecaţi pe Domnul cu cezarul, măi fiilor. Bucuria în Domnul nu ţine cu nimic de cele ale cezarului. Să nu micşoraţi dumnezeirea lui Dumnezeu, că al Domnului este pământul cu tot ce e pe el. Cezarul este supusul Domnului, chiar dacă el nu ştie de Dumnezeu, precum nici faraon nu era în Dumnezeu. Bucuria şi mulţumirea numai spre Mine s-o îndreptaţi, căci Eu pentru Israel în lume dau popoare întregi, şi îl cresc pe Israel între popoare şi îl înveşnicesc, dar să ai dor sfânt, poporul Meu, dor de sfinţenie, dor de Dumnezeu înăuntrul tău, aşa cum Mi-e dor Mie de slava ta cu Mine, de slava Mea cu tine, că Mă voi slăvi în curând în mijlocul tău, aşa cum am făcut atunci pe muntele Taborului. Amin.

Iubiţi-vă unii pe alţii, fiilor ai cerului sfânt; cei din cer pe cei de pe pământ, şi cei de pe pământ pe cei din cer, că are cerul nevoie de iubire, fiilor. Cerul e plin de iubire şi vrea să v-o dea vouă. Vouă vă este dat să înţelegeţi taina cerurilor pe pământ. învăţaţi toate ale iubirii cereşti pe pământ. Curăţiţi-vă iubirea de toate cele ce nu sunt ale ei, că Mirele este aproape, fiilor. Se bucură Verginica de toate câte vă spun Eu vouă. Ea este serbată de sfinţi şi se bucură cu voi când vede cât vă mângâi, cât vă zidesc. Veniţi în iubire. Zidiţi-vă în cuvânt unii pe alţii în duhul păcii. Zidiţi iubirea pe pământ. Zidiţi pe Domnul în voi, şi iubirea va avea casă, va avea cetate care nu va cădea niciodată. Amin.

Fiilor, nu fiţi uşori la minte. Limba voastră să nu mai dea cuvinte uşoare din mintea voastră, că lucrarea care vă cuprinde pe voi e mare, fiilor. Cuvântul este Dumnezeu, măi Israele. Cuvântul tău să fie Dumnezeu. Amin. Tot cuvântul tău să aibă pe Dumnezeu în el, să ia Dumnezeu din el. Să fii înţelept în cuvânt, poporul Meu, în minte şi în cuvânt şi în lucrul cuvântului. Să fii atent cu timpul, tată, căci timpul trebuie să fie înghiţit de veşnicie. Vezi ce faci cu timpul, vezi ce face el cu tine; vezi, tată, vezi, că trebuie să vezi acum şi pentru vremea în care nu ai văzut, şi pentru cei ce n-au văzut. învaţă-te să fii făclie pe pământ, făclie în mâna Mea şi nu oricum făclie. îndemnul Meu nu te părăseşte. Vezi, tată, ce faci cu cele ce te îndemn mereu, şi ai grijă de haina de mireasă, poporul Meu, şi nu te speria de cel rău. De duhul rău care te necăjeşte nu te speria, fiule Israele. El te necăjeşte, numai tu să nu-l iubeşti, numai tu să nu-l iei soţ pe calea ta cu Mine. El merge pe cale, dar să nu-l iei de mână, şi tu să stai cu mâna prins de Mine şi de sfinţi şi de îngeri. Sfinţii şi îngerii te înconjoară din toate laturile, poporul Meu. Să nu-i superi, tată. Să-i iubeşti, fiule, că şi ei te iubesc pe tine. Iar de duhul rău să nu te temi, măi Israele măi, să nu te temi de duhul rău, să nu te temi, să nu te temi. Amin. Dacă el te înţeapă din lături, arată-Mi ţeapa, şi Eu o trag afară şi o aşez de unde a venit ea, dar arată-Mi înţepătura, fiule, că pe ea trebuie pus leac de vindecare şi pecete sfântă, măi fiule. Nu te speria de duhul rău. Tu să te lupţi cu bucurie şi să fii curat la inimă şi la cuvânt şi la iubire şi la duh, că duhul rău fuge de un aşa veşmânt. Ai văzut tu carele de război prin care nu pătrunde glonţul duşman, şi aşa armătură să ai şi tu, fiule, că duhul duşman fuge, tată, de sfinţenie. Duhul rău din afara ta fuge când tu ai candela sfinţeniei aprinsă în casa ta, înăuntrul tău. Tu să nu-i deschizi uşa ca să-l vezi. Tu să nu-ţi deschizi gândul, fiule, aşa cum te învaţă de la Mine fiii grădinii Mele. Şi fii atent, Israele curat, că fiii grădinii Mele se roagă la Mine pentru tine, fiule, poporul Meu, cel ce stai la masa Mea. Fii atent să te aducă curat înaintea Mea, ca să nu se ruşineze cu tine. Ţine, tată, urma Mea şi umblă ca să Mă ai în sfatul tău mereu, că fără mâncare slăbeşti, Israele. Vreau să te adun, că greu mai e de tine când treci prin lume, tată, dar Eu pun pe cei din cer să facă zid în jurul tău şi să treci când treci ca să vii la izvor. O, vreau să te am lângă izvor, dar până nu eşti tu gata pentru venirea Mea nu pot aşeza cortul ca să te bag sub el.

O, iubitul Meu popor Israel, o, biserică a Mirelui ceresc! Să ştii, tată, că până ce fiii tăi nu vor fi toţi în trupul Meu Eu nu pot să-Mi desăvârşesc slava pe pământ cu tine. La cină trebuie armonie. La cină trebuie să stai mâncând. Cei ce vor veni aduşi de Mine la cină, aceia să înveţe mult, să înveţe bine, să învieze bine, dar să lucraţi bine, fiilor, peste cei ce vor scăpa spre Noi şi spre voi, căci fi-va în zilele ce vin să Mă înalţ cu această lucrare şi să cuprind în ea mulţime înviată prin cuvânt.

Israele, stai, tată, sub cortul Meu. Stai, Israele, stai, şi mănâncă la cina Mea şi fii cuvânt din cuvânt, fiule Israele. Frate pe frate să se îmbucăturească în iubire şi în pace. Nu vă judecaţi unii pe alţii. Iubiţi-vă unii pe alţii, fiilor. Nu fiţi mai mult decât sunteţi. Nu fiţi mai puţin decât sunteţi. Fiţi ceea ce sunteţi şi nu altfel, că M-a umplut de of duhul făţărniciei de pe pământ. De aceea am spus: «în lume nu Mă mai duc». îngăduiţi-vă unul pe altul în iubire, în pace fără de apăsare, măi copilaşi. Bucuraţi-vă unul pe altul, iar mărirea de sine daţi-o de la voi, că aceea face răni înăuntru şi slăbeşte puterea Duhului Sfânt din voi. Nu vă trageţi în lături. Fiţi un singur trup, iar cei din trup să nu se lase grei în trup. în trup să fie armonie, să nu fie greutate în trup, fiilor. Dacă un mădular nu stă bine în trup, vedeţi să nu se îngreuieze trupul. Vedeţi, vedeţi ce faceţi, ca să fie pace şi trup curat, fiilor. Biserica este trupul, biserica este mireasa. Mireasa e una, Mirele e Unul, şi amândoi sunt un singur trup, aşa precum Eu am rostit în zilele facerii.

Eu vin curând, dar voi să Mă strigaţi să vin, voi să fiţi mereu un trup cu Mine, că asta înseamnă să Mă strigaţi, şi Eu voi veni văzut, şi veţi vedea pe Cel ce L-aţi iubit şi L-aţi aşteptat atâta vreme.

Poporul Meu, fă-ţi, tată, trup nestricăcios, căci Eu sunt trup nestricăcios. Fă-ţi rost de credinţă cum n-a mai fost prin veacuri atunci când tu rosteşti cuvânt de rugăciune înaintea Mea, că Eu te ajut şi te învăţ să crezi, fiule scump. Fă-ţi rost de sănătate de duh şi de trup prin cuvânt şi prin credinţă, că pe pământ e lipsă de toate cele, fiule. Dar Eu îţi dau din cer, iar tu ajută-Mă să-ţi dau, căci Eu pe câţi îi cunosc le dau şi nu-i las săraci de nimic. Cereţi, ca să vă aud şi să vă dau să aveţi de toate de la Domnul. Cereţi, şi veţi primi, voi, binecuvântaţii Mei, şi de duhul rău să nu vă speriaţi. Cereţi pe Duhul Sfânt, şi El va fi cu voi şi va cina cu voi. Cereţi, şi Eu vă dau. Amin, amin, amin.

14-12-1995