Cuvântul lui Dumnezeu

... Copilaşii Mei, vă cunoaşte toată lumea pe voi că sunteţi copilaşii Mei, căci am făcut un semn pe capul şi pe pieptul vostru şi pe hăinuţa voastră şi oricum veţi da, semnul se va vedea. Şi la casă am făcut un semn, şi pe acoperiş am făcut un semn, şi pe pereţi am făcut un semn, şi dacă se va dărâma copacul, semnul se va vedea; şi dacă se va dărâma casa, se va vedea semnul; şi de se vor dărâma pereţii, semnul tot se va vedea. Copilaşii Mei, fiilor, să ştiţi bine, tată, că Domnul Iisus nu vă lasă, numai să fiţi cuminţi. Să nu calci în picioare porunca Mea; să nu calci în picioare lucrarea sfântă; să nu calci în picioare legea sfântă şi ziua de sărbătoare!

... Uniţi-vă ca îngerii, iubiţi-vă ca sfinţii, hrăniţi-vă ca pustnicii.

... Copilaşii Mei, care este drumul pe care veniţi la Noi? Pe care drum veniţi la Noi? Toate drumurile s-au distrus. Vorbim duhovniceşte, ca şi pământeşte. Dacă ar ieşi cineva din groapa sa să se ducă la casa sa, nu o mai găseşte. Duhovniceşte vorbim. Unde era sat, s-a făcut oraş. Unde era bordei, s-a făcut palat. Unde era groapă, s-a făcut asfalt. Copilaşilor, fiţi atenţi ce vorbim Noi. Noi nu greşim când vorbim. Voi să fiţi ca sfinţii la cuvinte şi la priviri.

... Să nu batjocoriţi seminţia din care aţi fost născuţi, ci prin rugăciune să se sfinţească. Nu plecaţi inima şi fruntea la lucruri fără valoare. Copilaşii Mei, preţuiţi pântecul din care v-aţi născut şi ţâţa de la care aţi supt. Preţuiţi, nu batjocoriţi. Cinstiţi ziua în care v-aţi născut. Dacă cineva dintre voi are ziua de naştere sau pântecul blestemat, să se mărturisească. Toate lucrurile s-au sfinţit, ca şi ziua în care v-aţi născut. Cinstiţi lucrurile lui Dumnezeu. Nu face păcat, şi fă slavă în ziua în care te-ai născut. Pântecele este lucrarea Mea şi trâmbiţa Mea. Să nu zici vreodată: „Mai bine nu era ziua când am cunoscut lucrarea aceasta”. Numai dacă vei atinge mâna ta de pântecul acesta sau de mâna aceasta, te vei sfinţi. Nu te supăra de sămânţa din care te-ai născut. Cinsteşte-L pe Dumnezeu, că nimic nu se mişcă fără darul şi harul Său. Acest cuvânt nu ţi l-am spus până acum.

... Israele, copilaşul Meu, n-am să mai vin aşa des la voi, şi au să treacă luni şi săptămâni. Nu pentru că nu pot. Eu pot, dar e scris în carte să vă las, să vedem cum mergeţi singurei, fără Mine, căci prea mult v-am ţinut şi prea mult v-am hrănit. Vremea e aşa, tată.

Copilaşii Mei, acum trebuie să ştiţi cum se merge pe pământ către cerul sfânt. Dacă veţi umbla prost, veţi rămâne goi şi nemâncaţi.

Fiilor, până acum a fost un pic de lumină, dar acum se stinge de tot. Fiilor, acum se vede, şi acum să vedeţi şi voi pentru ce a făcut Dumnezeu un ucenic de al Său să se strivească pe roată. A făcut aşa ca să-ţi fie ţie de ajutor la rugăciune. Acum se vede pentru ce a dus Domnul crucea şi moartea, ca să nu te duci tu astăzi şi să cazi. Acum ai să vezi lucrul lui Dumnezeu.

Eu n-am urât nici pe Iuda, care M-a vândut, şi Mă duc în iad şi mereu vorbesc cu el şi Mă întreabă: „Mai e mult până ies?”.

... Fiilor, fiţi credincioşi. Domnul Iisus Şi-a lăsat trupul pe pământ ca să Se dea spre mâncare tuturor. Nimeni să nu îndrăznească să se împărtăşească cu această masă dacă nu crede, că acela se osândeşte. Nu băga Trupul şi Sângele Meu în trupul tău dacă nu vrei să te sfinţeşti.

... Preoţii vă socotesc pe voi că sunteţi fără păcat şi vă fac vouă dezlegare şi atât. Mărturisiţi, şi obligaţi preotul să vă mărturisească după carte, cel puţin o dată pe an, şi cer din partea voastră să îndemnaţi şi pe altul, căci chiar dacă n-ai greşit din gură, din sânge ai greşit cu toate mădularele tale. Crezi? Dacă n-aş fi văzut, n-aş spune. Da, e adevărat că sfânta împărtăşanie curăţeşte din vârful picioarelor până în creştetul capului. Ştii cum este sfânta împărtăşanie? Cum este o doctorie care nu se potriveşte la boala bolnavului, şi este mai rău dacă mai este un păcat nemărturisit la tine.

... Nu veţi sta în celule, nu. Eu voi închide uşa celulei ca să nu fiţi acolo, că sunteţi mici şi vă mănâncă şerpii. Ştiţi cât sunt de înveninaţi şerpii? Domnul Iisus a vorbit duhovniceşte.

... Sunt mulţi din lume, care, la dărâmarea ce o vor duşmanii să strice bisericuţa, nu vor primi lucrul acesta, şi sunt mulţi din lume care vor primi şi vor pune mâna să dărâme, şi astfel, în lume va fi război, şi să ştiţi că Domnul Iisus Hristos nu va lăsa lucrul acesta să se împlinească. Dar să ştiţi că toate bisericuţele îşi vor lua fiinţă şi vor lucra, şi când se va întâmpla aceasta, va nimici mâna aceea şi trupul acela şi vor fi aruncate în iezerul cu foc.

... Nu mai vorbiţi tare. Fiţi în tăcere, călătoriţi în tăcere, ca să nu se audă zgomotul. Pregătiţi loc ascuns pentru cărţi şi le luaţi numai în timpul mesei, când mâncaţi. Nu ţineţi cărţile în timpul liber în casă. Fiţi atenţi, căci cuvântul acesta, astăzi vi l-am descoperit. Se face vânătoare de creştini. Fiţi atenţi. Aş dori ca aceste cuvinte să fie pricepute. Ascultaţi-Mă pe Mine. Fiţi tăcuţi, că nu voiesc să piară nici un fir de păr din capul vostru. Mi-ar fi uşor să vă dau la suferinţă, dar sunteţi mici.

11-03-1975