Cuvântul lui Dumnezeu

... Călcaţi pe urmele Mele. învăţaţi bine viaţa de la Mine. Cine trăieşte lumeşte, nu e vrednic de Mine. Cine trăieşte duhovniceşte, acela e vrednic de Mine. Cine iubeşte averea pe pământ, nu e vrednic de Mine. Cine trăieşte duhovniceşte în lume, are viaţă nemuritoare şi fără sfârşit.

... Fiilor, în vremea aceasta în care trăiţi voi, nu e o vreme bună. După această vreme vine o vreme şi mai rea, şi după această vreme rea, vine o vreme bună, dar această vreme va fi ca fulgerul pe cer, iute. Copilaşii Mei, după această vreme bună vor veni trâmbiţele şi se vor întrece de a suna ceasul de pe urmă, de se va îngrozi lumea de lucrurile pe care le va auzi. Vor suna trâmbiţele toate, îşi vor face lucrarea care a rămas nefăcută şi neîmplinită.

Fiilor, pe pământ sunt mulţi creştini, dar sunt numai pe jumătate creştini, şi pe jumătate sunt păgâni. De ce? Când este vorba de rugăciune, când este vorba de post sau când este vorba de o milostenie sau de bisericuţă sau de alte fapte bune, le vine greu. Aceşti creştini sunt numai cu numele, dar sunt bogaţi în lucrurile rele.

... Veniţi la Mine, copilaşii Mei, veniţi şi auziţi cuvântul Meu! Veniţi să-L vedeţi pe Dumnezeu, că va veni vremea să-L vedeţi pe Dumnezeu în trup cât mai staţi voi pe pământ. Veniţi ca să auziţi cuvântul Său, căci cerul s-a deschis şi Domnul S-a aprins de dorul tău.

... De ce jeliţi voi morţii care pleacă de pe pământ de la voi şi îi petreceţi până la groapă? O, tată, copilaşii Mei, nu mai petreceţi morţii care sunt în păcate, ci petreceţi morţii care I-au slujit lui Dumnezeu, că aceia pleacă de pe pământ la cer.

... O, copilaşii Mei, ce de blocuri s-au făcut pe acest pământ! O, cum se vor desface aceste blocuri mari! Câte suflete vor înghiţi aceste blocuri când se vor surpa, şi câte făpturi tinere vor pieri în aceste blocuri de pe pământ, care sunt făcute fără Dumnezeu! Crezi, creştine? Aceste blocuri înalte, care se fac acum, nu sunt scrise în cer, dar să ştiţi că toate au fost să fie, dar ar fi bine dacă n-ar mai fi. Vai de trupurile care se vor strivi în aceste blocuri înalte! căci nu va mai rămâne os din trupul lor. Copilaşii Mei, aceste blocuri sunt o nebunie; aceste blocuri sunt o urâciune la Dumnezeu; aceste blocuri sunt o minciună la Dumnezeu.

... Luptaţi, tată, cu diavolul mereu. Chiar dacă n-ai îndeplinit un lucru, nu te mai gândi că n-ai să poţi să îndeplineşti. Luptă-te mereu şi fii treaz mereu. Să nu zici că ai greşit, ci fii şi treaz apoi. Creştine, de la cel mai mic până la cel mai bătrân, luptă-te, creştine, luptă-te pe viaţă şi pe moarte.

... Aveţi grijă cu bisericuţele. Nu lăsaţi bisericuţele în părăsire, că vine vremea să se închidă bisericuţele şi va rămâne o singură bisericuţă pe întreaga lume, şi în aceasta dacă se vor afla creştini, şi pe aceasta o vor închide, şi n-ai unde să te mai duci la bisericuţă. Fericiţi vor fi cei care vor înseta pentru bisericuţa Mea.

... Multe făpturi dorm în zile de sărbătoare când preotul este în slujbă, şi vă spun că nu se va ierta acelui om acest păcat. Numai aceluia se va ierta, care este bolnav greu şi îl mută din pat în pat. Aceluia i se va ierta acest păcat, măcar că este bătrân sau copil.

Pentru cei morţi ascundeţi această profeţie.

... Copiii Mei, s-au trezit oamenii şi femeile şi vin la Mine să le spun de morţii lor. Tată, Eu nu sunt ghicitor pentru morţi. Ascundeţi această profeţie pentru cei morţi. Aţi auzit?

... Dacă preotul ar fi pe calea aceasta, dacă preotul ar sluji cu adevărat, s-ar împlini toate slujbele care se fac. Dacă preotul ar sluji cu frică şi cu cutremur, ar vindeca ologii, ar vindeca orbii şi ar învia morţii din morminte, dar vedeţi, tată, că nu au credinţă. Nu-i judecăm, dar Eu spun: fereşte-te de aceste păcate! Aceşti preoţi se îngrijesc de burtă; beau şi mănâncă bine. Creştine, fereşte-te de lucrurile rele ale lor, căci mereu se duc la Pilat, mereu se duc la Caiafa şi fac sfat, că au legături cu toate duhurile rele. Auzi? Tu mergi înainte şi nu te abate de la Mine cu nimic.

... Crezi că vasul Meu a luat două palme de la duhul rău la rugăciune? Dar ea n-a văzut din spate şi a zis că e de la Domnul şi că a mustrat-o. Dar n-a fost de la Domnul, şi au fost aceste palme de la duhul rău, dar ea nu a spus la nimeni.

... O, amar de comuna Măneşti, care a auzit cuvântul Meu, căci vor veni oştile cele rele şi vor cădea trupurile lor pe drum şi nu are cine să le îngroape. Caiafa cel mare, preotul de la Măneşti, nu va mai fi mult şi va intra în groapă, căci cine sapă groapa altuia, cade singur în ea, că el a săpat multe gropi.

în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Da, aceasta este crucea, podul pe unde vă veţi duce. Cine nu face această cruce, nu are drum spre Mine între Mine şi sine. Acest semn se va arăta în curând în slava sa. Amin.

Eu sunt Alfa şi Omega. Am colindat pământul în lung şi în lat, cu tot ce este curat, iar ce este întinat, am blestemat. Eu sunt Domnul în chip curat. Umblu pe pământ şi Mă întâlnesc cu omul şi nu Mă vede. Nu Mă arăt, pentru că nu crede. Eu sunt Alfa şi Omega, cu numele de Iisus. Eu sunt Cel Care am fost răstignit pe cruce pentru tine. Eu sunt, şi în curând Mă voi arăta în toată slava Mea. Veniţi, oile Mele, cu o clipă mai devreme de-a dreapta Mea! Aşa vă voi chema şi când Mă voi arăta. Veniţi, că după Mine nu mai vine nimeni să vă cheme.

19-02-1975