Cuvântul lui Dumnezeu

... V-am spus odată că s-a ivit odată o scorpie cu două mii de capete şi nu a rămas vreun cap care să nu fi făcut rău; nu celor necredincioşi, ci la cei care sunt cu Mine, Domnul. Fiţi desăvârşiţi. Dacă cineva îţi va tăia capul sau mâna, Domnul ţi le va pune iarăşi la loc. Dacă cineva îţi va curma viitorul, Domnul ţi-l va aduce la loc. Scoate, tată, de la tine tot ce este rău, tot ce nu ţine de tine, că vei muri dacă nu vei omorî acele mădulare care te strică.

Mă uit mereu în mijlocul creştinilor şi văd numai rău. Văd copiii creştinilor ducându-se la cei răi din lume, şi aceasta înseamnă păcat. Creştine, ţine bine binecuvântarea de la Mine. Am luat din partea îngerilor şi ţi-am dat ţie. Am luat harul sfânt, pe care la nimeni nu l-am dat, ci numai ţie, creştine, şi nu asculţi. Creştine, se termină ziua cu Mine. Copiii Mei, păstraţi viaţa cu Mine. Avraame, scrie aceste cuvinte, că numai pe tine nu te-am luat martor.

... Tată, călătoria voastră e ca firul de aţă care intră prin urechile acului. Fiţi ca firul de aţă, căci dacă firul se rupe, nu se mai poate trece prin urechile acului. Să vă păstraţi, să nu vă şubreziţi în fapte, să fiţi la nivelul care este scris. înlăturaţi toată umezeala, toată murdăria care putrezeşte viaţa, şi când vă culcaţi, să fiţi ca şi treji.

... Israele, poporul Meu, adu-ţi aminte de această clipă, că n-am venit la tine ca o rudă, şi nici ca un frate, ci am venit mult mai scump. Israele tată, copilaşii tăi sunt răi. Ce vei face tu? căci se va ridica seminţia ta şi va strica lucrarea Mea. Israele, popor al Meu, sunt în drum să opresc toată seminţia ta.

... Israele, copiii tăi de astăzi nu mai sunt lumină, ci sunt întuneric, căci am văzut sute de copii fumând şi curvind în curtea bisericii. Unde sunt părinţii acelor copii care au copii ca jidovii, ca fariseii şi ca tot ce e rău pe pământ? Unde sunt părinţii aceia care nu mai ştiu de copiii lor care se duc în restaurante şi vâlcele? Cine înghite amarul copilului său? O, tată, sunteţi în ajunul timpului rău. Unde ai să te mai duci să-ţi plângi păcatul şi să-ţi duci jertfa? că Dumnezeu închide biserica.

... Israele, fiul lui Avraam, fă ce a făcut Avraam, căci I-a plăcut lui Dumnezeu de Avraam şi i-a zis: «Avraame, mergi, şi opreşte-te unde ţi-oi zice Eu». Dar tu, poporul Meu, de ce nu laşi răul şi să te curăţeşti? Israele, Israele, se dărâmă şi această casă, pentru că nu vreţi s-o păstraţi ca să intraţi în ea. Israele tată, păzeşte-te de moarte, nu-ţi mai strica viaţa cu lucrul rău, căci când va muri lumea, vei muri şi tu, că se vor descoperi faptele tale.

... Copilaşii Mei, au să vină preoţii la tine şi au să te ameninţe cu palma, cum a venit la Mine Caiafa, Pilat, Irod şi Iuda. Au să vină la tine şi au să spună: „Nu mai intra în biserică la mine!”. Şi ai să zici: „Unde să mă duc? că iată, a sosit vremea să fiu prigonit”. Cine-l face, măi, să vină la tine? Viaţa lui păgână. Deşi e preot, dar nu-l judecăm, că vine vremea ca acela care te iubea, acum să te alunge, căci unul la mie este care a iubit păstorul, şi unul la mie care şi-a iubit turma. Veţi fi daţi afară din sinagogă. în loc să dea pe cei răi, te dă pe tine. Iată, nu v-am spus lucrul acesta ca să nu mai iubiţi preoţimea.

... Israele, popor al Meu, vine vremea ca fiecare, prin fapta pe care o are, să zboare, dar tu nu poţi zbura, şi vei sta ca păsărica fără aripioare şi te vei uita şi ai să ştii că vei pieri.

Poporul Meu şi bun şi rău, Mă uit din slăvile senine când îţi schimbi firea din creştin în păgân. Mă uit la tine, şi de aceea îţi spun popor bun şi rău. Poporul Meu, când vine timpul să-ţi zic: poporul Meu bun? Oi mai trăi să zic că sunteţi numai buni? Oi mai fi lângă voi ca să văd pe Maria şi Marta şi Lazăr, cel înviat din morţi? Oi mai trăi lângă voi? Ia spuneţi.

12-05-1974