Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Tăierii împrejur cea după trup a Domnului. Sărbătoarea sfântului ierarh Vasile cel Mare

Mă fac cuvânt de praznic sfânt în mijlocul tău, popor al cuvântului Meu care naşte de sus fii pentru împărăţia Mea în ei şi pentru ei. Mă fac dulce învăţător peste tine, şi peste cei ce Mă iau fără de vicleşug de la tine pentru naşterea lor cea nouă din cuvântul Meu cel de sus, căci Eu, din veac şi până în veac, cu cuvântul lucrez şi împlinesc. Amin.

O, zi şi noapte M-aş face cuvânt, zi şi noapte i-aş face omului hăinuţă din cuvântul Meu ca să-l am al Meu pe om. Mai înainte de vecii îmi doresc iubirea şi fiinţa Mea în om, iar când a venit vremea să-l întocmesc pe om, l-am făcut pe el după chipul Meu şi i-am dat de mângâiere toată facerea Mea şi l-am făcut stăpân din partea Mea peste ea, stăpân văzut, căci el era chipul Meu.

Zi şi noapte aş sta cu omul în cuvântul Meu, căci sunt tare ostenit de aşteptare şi nu am aşternut odihnit, căci omul a fost zidit ca să fie odihna Mea, şi tot el Mi-a stricat locul odihnei Mele, iar când omul face aşa, se strică şi el, precum este scris. Se strică omul, iar chipul Meu cel scump aşteaptă să-l împodobească pe om şi să fie omul aşternutul Meu de odihnă şi casă cerească pentru sfinţii şi pentru îngerii Mei, ca să fie omul. Voiesc cu iubire să-l supun pe om, ca să-l pot întocmi din nou pe el, şi voiesc să-l împruncesc, căci altfel nu Mă poate omul asculta. Eu când am venit născut Prunc pe pământ, pentru om am făcut aceasta, ca să-l pot învăţa apoi pe el din nou chipul Meu.

Vreau să-l învăţ pe om chipul Meu, o, poporul Meu. Când Eu am venit după om pe pământ, am luat chip de Prunc, şi aşa am rămas cu toate cele dinăuntru ale Mele, căci cel ce nu este prunc, nu se face şi nu este chip al Meu. Chipul Meu în om este semnul Meu de peste om, şi aşa se cunosc cei ce sunt ai Mei pe pământ între oameni, iar Eu, supusul Tatălui, chipul Tatălui sunt, şi aşa poate să fie omul chipul Meu dacă are supunere precum am Eu.

Când M-am născut Prunc pe pământ, M-am supus pentru tăierea împrejur cea după trup, căci eram venit pe lume prin poporul Israel, care avea din părinţi semnul cel pentru poporul lui Dumnezeu, şi am primit în ziua aceea numele Iisus, şi M-am dat încă de pe atunci cu totul pentru om, căci Eu de aceea am venit de la Tatăl, şi am voit prin supunerea Mea să-l învăţ pe om supunerea, dar omul fără de chipul Meu în el nu M-a cunoscut, şi dacă nu M-a cunoscut, nu M-a primit.

O, poporul Meu de azi, tu să porţi cu mare iubire chipul Meu pe pământ, şi să nu-ţi faci tu chip dacă eşti al Meu. O, poporul Meu, n-a voit poporul cel de demult al Meu, n-a voit să aibă şi el chipul Meu, şi a voit să aibă chipul lumii acesteia.

O, de ce, măi popor de demult, de ce n-ai voit tu să asculţi de învăţătura Mea de peste tine, prin care ţi-am spus să porţi chipul Meu ca să-Mi semeni Mie şi nu omului pierdut, popor de demult? O, te-ai ascuns în lume, te-ai ascuns de chipul Meu ca să nu-l porţi, popor de demult. Nici măcar acum când te-am dezrobit ca să poţi, nici măcar acum nu vrei să ai chipul Meu pe chipul tău, dar ca să te trufeşti că eşti al Meu, aceasta vrei. Eu însă te-am strigat spre naşterea cea de sus şi spre hăinuţă nouă, din cuvântul Meu ţesută ţie. Te-am strigat, şi aştept să te zăresc chip al Meu dacă te-am strigat. Ca pe Lazăr te strig, căci tu te-ai îngropat în tine şi în lume şi nu vrei să mai ieşi. O, vino afară, vino! Iată, Eu vin la tine. Vino şi tu la Mine şi ia chipul Meu pe pământ, o, poporul Meu de demult, căci scump va fi cel ce va fi al Meu în zilele ce vin, când toate vor vorbi pentru fiecare om. Amin.

Cuvântul Meu umblă la inima omului ca să-i dea viaţă şi faţă, iar tu, poporul Meu cel mărturisitor, să-i dai omului cuvântul Meu, căci te-am făcut împărţitor de hăinuţe cereşti pentru om. Ai sfinţii în ajutor, poporul Meu. Lucrează cu sfinţii, fiule, căci ei şi pe Mine Mă ajută şi-Mi lucrează, şi vor sfinţii petrecere cu tine, şi vor sfinţii să-l scoale din lume şi pe poporul cel de demult al Meu, căci pecetea Mea de pe el îl vădeşte, şi-l dovedeşte necredincios Mie dacă el s-a depărtat de chipul Meu şi de statul lui cu Mine după ce el a primit peste el semnul venirii Mele la el, căci am venit la el în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, şi acesta este semnul de pe el.

O, poporul Meu, locaşurile Mele cu tine sunt odihna sfinţilor şi lucrarea îngerilor, căci îngerii Mei te veghează. Veghează şi tu cu ei, lucrează şi veghează, poporul Meu, şi tot mai mult întăreşte-ţi lucrarea ta şi veghea ta înaintea Mea, căci iată cât lucrez Eu de mult peste tine, iar sfinţii sunt asemenea Mie şi asemenea lucrează, şi tot pentru tine lucrează sfinţii Mei şi îngerii Mei, şi pentru Mine cu tine lucrează ei peste tine, poporul Meu.

– Din partea Ta lucrează sfinţii Tăi pe pământ, căci toţi trăiesc în Tine, o, Doamne. Iar eu, cel sărbătorit azi între sfinţii Tăi, între aleşii Tăi de pe pământ, rostesc peste poporul Tău arhierească binecuvântare. Cerească binecuvântare îi rostesc lui şi spun: Binecuvântată este, şi aşa să fie, împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh în mijlocul tău, popor al cuvântului lui Dumnezeu, căci este cu tine Cuvântul. Binecuvintează şi tu din ea şi pentru ea, căci Tatăl a voit să-ţi dea ţie împărăţia, şi tu trebuie s-o mărturiseşti pe ea, popor hrănit cu ea. Fă hrană sfinţilor, popor hrănit din cer. Masa Domnului s-a făcut masă de sfinţi şi de îngeri în mijlocul tău, căci Domnul este cu tine cuvânt şi masă de cuvânt.

O, Doamne, păstrează-i pe ei nou-născuţi ai Tăi, şi mereu, mereu învaţă-i împruncirea, Doamne, şi învaţă-i supunerea pruncilor, căci Tu eşti învăţător prin însăşi viaţa Ta de Fiu, de Copil al Tatălui Savaot, Doamne. Noi, sfinţii Tăi, suntem cu Tine şi asemenea Ţie, căci Te vedem, fiindcă Te-am iubit pe pământ şi am luat chipul Tău pe pământ, şi acum suntem slava Ta. O, slăveşte-Te, Doamne, pe pământ, căci Tu eşti Domnul slavei, iar pe poporul Tău fă-l să creadă şi să ştie să lucreze cu Tine taina slavei Tale, căci puţini sunt cei ce pricep taina aceasta între oameni, o, Doamne şi Dumnezeule al slavei şi slăvit de sfinţii Tăi. Amin, amin, amin.

– O, tainica Mea slavă, Eu, Domnul, Mă port cu ea în mijlocul tău şi te ţin cuprins în ea, poporul Meu. învaţă taina slavei Mele şi lucrarea ei cea văzută, o, poporul Meu. O, zi şi noapte M-aş face slavă, M-aş face cuvânt în mijlocul tău, ca să-i fac omului hăinuţă nouă, din cuvântul Meu să-i fac, iar tu să fii împărţitor, poporul Meu. Şi acum, Eu, Domnul şi cu sfinţii Mei, petrecem la masă cu tine sărbătoare de sfinţi şi de slavă a cuvântului Meu. Zi şi noapte M-aş face hrană pentru sfinţi în mijlocul tău, căci cerul Meu de sfinţi, cu tine voieşte să locuiască, în tine să se odihnească şi de la tine să se împartă celor ce bat şi celor ce aud ca să vină. Iată, Eu vin, şi mereu vin. Să vină la Mine şi la masa Mea, să vină cel ce aude glasul Meu care vine cu norii. Vântul suflă unde voieşte, şi omul aude glasul lui, dar nu ştie de unde vine şi unde se duce. Aşa este şi cu cel născut din cuvântul Meu, o, poporul Meu, iar Eu vin, şi mereu vin, şi mereu îmi slobozesc şoapta Mea peste om şi îl aştept pe om, îl aştept să vină la Mine, precum Eu vin la el, poporul Meu. Amin, amin, amin.

Eu, Domnul Iisus Hristos, Mă apropii cu praznic de Bobotează în curţile Mele cu tine, poporul Meu, şi-i voi îmbia să vină pe cei ce iubesc cuvântul Meu şi-i voi învăţa pe ei, căci sunt învăţător de viaţă şi sunt Botezător cu Duhul Sfânt peste om, iar tu să pui masă poporului Meu cel credincios şi să pui masă poporului Meu de demult, că-l voi îmbia să vină şi să-i dau lui curăţire şi credinţă, iar el să-Mi dea Mie chip în el, şi să se facă el chipul Meu pe pământ, şi unul pe altul să ne mărturisim lumii că suntem ai Tatălui pe pământ, cu împărăţie care nu cade şi care este pe vecii, precum Dumnezeu este. Amin.

14-01-2007