Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinţilor patruzeci de mucenici din Sevasta

E zi de sărbătoare de sfinţi muceniciţi pentru numele Meu, pentru slava credinţei Mele în om. Eu, Domnul, îmi fac cărare spre tine, Ierusalime al cuvântului Meu. Pacea Mea cea vindecătoare de toate câte apasă peste tine, pacea Mea ţi-o dau ţie, şi prin ea tu să nu uiţi că eşti poporul Meu şi că Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Mângâierea Mea ţi-o dau, că tu eşti mereu sub povară. Lucrarea cuvântului Meu este făcătoare de cer nou şi de pământ nou, iar facerea este mereu cu dureri, şi greu de tot se apleacă omul sub ea, că el este învăţat cu cele de pe pământ şi cu greu se ridică omul pentru facerea Mea.

Din timp în timp am avut pe sfinţi şi pe mucenici ca pildă de facere a omului născut de sus, dar omul care alunecă mereu în sine şi în cele ca pe pământ uită de naşterea lui din Dumnezeu, uită de Făcătorul a toate, iar ca să nu uite îi trebuie dragoste de trăiri cereşti omului, îi trebuie veghe dulce, credinţă cu dor şi faptă cu iubire, toate întru răbdarea cea de sus învăluite, căci taina sfinţilor este răbdarea, de la care vine toată înţelepciunea, toată puterea cea pentru Dumnezeu pe pământ în om. Amin.

Răbdarea cea de sus nu-l îndreptăţeşte pe om, ci îl înţelepţeşte spre iubire, spre leagănul cel sfânt al vieţii omului, poporul Meu. Cei serbaţi azi în duh de biserică mărturisitoare pentru sfinţi au avut răbdarea iubirii, iubirea răbdării, şi au avut credinţa că sunt ai lui Dumnezeu pe pământ, şi au arătat că nu este Dumnezeu mai mare ca Dumnezeul lor chiar dacă împăraţii pământului prin orbirea sufletului lor au crezut mereu că ei sunt stăpânii oamenilor şi că oamenii trebuie să dea totul pentru ei.

O, poporul Meu, Eu am făcut cale bine desluşită spre Mine pentru om acum când vin cuvânt la tine. L-aş vrea pe om mai văzător, mai iubitor, mai adevărat pentru Dumnezeu, dar cele de pe pământ îl despart pe om de Dumnezeu. Te-am luat din lume şi te-am făcut popor al cuvântului Meu şi te-am aşezat în calea omului ca să te ia omul de cale a lui spre Mine şi ca să găsească omul pe Dumnezeu şi să-L iubească şi să uite apoi pe cele care-l despart pe om de cer, şi să se folosească de ele pentru împărăţia Mea cu omul şi nu aşa cum face el până ce îl uită pe Dumnezeu, Făcătorul a toate câte sunt cu adevărat.

O, Ierusalime, ai grijă mai mult decât de toate grijile tale, ai grijă de pacea Mea din mijlocul tău ca să pot să lucrez cu pace, şi cu putere de la pace lucrul cel greu al fiinţei cărţii cuvântului Meu. Nici o lucrare pe care tu o lucrezi nu trebuie să umbrească pacea Mea din mijlocul tău, ci ajută-Mă, poporul Meu, să pot lucra şi să pot apoi să Mă odihnesc de această lucrare şi să le dau apoi putere şi întărire şi pace şi lucru peste tine la cei ce veghează calea ta spre Mine şi calea Mea spre tine, popor al cuvântului Meu. Tu eşti popor al cuvântului Meu, şi de el trebuie să ai tu cea mai mare grijă, şi de la această grijă îţi vor veni toate câte trebuiesc pentru lucrarea cuvântului Meu şi pentru tine cu Mine, poporul Meu.

O, nu-ţi dau prea mult cuvânt în ziua aceasta de sfinţi sărbătoriţi, căci toţi sfinţii au de lucrat la lucrul păcii şi al puterii pentru fiinţa cărţii cuvântului Meu, pentru întărirea şi paza şi veghea peste această mare împlinire. Nu uita de îndemnul unii de la alţii spre rugăciune, spre pace, spre trăiri cereşti şi spre tot ce ţine cerul în mijlocul tău, poporul Meu. O, nu uita cuvântul Meu de peste tine. Să fii blând şi smerit cu inima, fiule al zilelor Mele cu tine. Să fii treaz pentru împărăţia Mea din mijlocul tău, pentru Domnul Dumnezeul tău. Să fii înflăcărat pentru cele ce îţi cer să fii, poporul Meu.

O, cere-Mi har mult, ca să-ţi dau şi ca să ai umilinţa duhului prin el, Ierusalime. O, ţine-Mi cald locul Meu din tine şi locul Meu din mijlocul tău şi nu uita că eşti al Meu şi nu al tău, Ierusalime al harului. Amin.

Cheamă-Mă, poporul Meu, şi ţine-Mă lângă tine. Vindecă-te cu Mine de toate neputinţele tale, de toate lipsurile tale, că Eu sunt ajutorul tău. Nu tu, şi Eu sunt Cel ce pot pentru tine, dar dă-Mi mereu viaţă în mijlocul tău, în inima ta şi între frate şi frate, precum Domnul iubirii te-a învăţat să fii, poporul Meu. Amin, amin, amin.

22-03-2006