Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Pogorârii Duhului Sfânt - ziua a treia

Iarăşi Mă aşez cu tine la masă cerească, poporul Meu. E praznic de Rusalii, şi trebuie sărbătoare să lucrăm, Duh Sfânt să lucrăm.

Pace Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, pace Domnului Dumnezeului tău la masa Lui cu tine, la masa ta cu El! Dar tu ştii ce mănâncă Domnul de la tine, de la masa ta cu El. Dacă-I pui Domnului scăunaş şi blid la masa ta, pune-I ce mănâncă El, ca să Se mângâie El de la tine, ca să poată şi El, căci Eu sunt un Dumnezeu neputincios şi necăjit de la tot omul de pe pământ, fiindcă omul nu-Mi mai face loc în viaţa lui, nu-Mi mai face loc la masa lui, la sfatul lui, la bucuriile şi la durerile lui, iar Eu stau neputincios lângă om, neluat în seamă de om. în mijlocul tău însă nu tot aşa trebuie să aibă viaţă Domnul. Cu tine trebuie să fiu viu prin toate ale tale, pe care să le poată Domnul pune pe ranele Lui sângerânde, pe durerile Lui nevindecate, pe inima Lui cea plină de dor nestins după om, după odihna Lui în om, poporul Meu.

E praznic de Duh Sfânt, dar lumea nu ştie ce înseamnă Sfântul Duh ca să-i dea puterea cuvenită acestei sărbători aşezate de Tatăl şi de Fiul pe pământ peste neamul Domnului. Neamul Domnului nu este din lume, precum Domnul nu este din lumea aceasta. Cei pe care Eu i-am scos din lume ca să fie cu Domnul, aceia mergeau cu Mine şi nu mai mergeau cu lumea. Iar după ce Eu iarăşi M-am aşezat lângă Tatăl, după înălţarea Mea la cer, ucenicii Mei au umblat cu Sfântul Duh pe pământ, şi prin El au lucrat mari semne, mari minuni, mari lucrări, căci aceasta face Sfântul Duh, Care împlineşte pe Sfânta Treime întru lucrarea Sa cea de şapte mii de ani pe pământ.

Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, una sunt, şi fără de sfat nu lucrează Dumnezeu. Când l-am zidit pe om, Noi am făcut sfat. Când l-am nimicit pe om, Noi Ne-am sfătuit, şi apoi am dat potop pe pământ, ca s-o luăm iarăşi de la capăt cu lucrul dumnezeirii, căci omul se purta cum voia el pe pământ şi nu cum voia Dumnezeu. O, cum de nu au înţeles cei ce nu au primit venirea Mea în lume acum două mii de ani? Cum de nu au putut pricepe când ei citeau în Scripturi că Noi, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, am făcut sfat când l-am zidit pe om? Lucrarea fără sfat e lucrare fără înger, poporul Meu, şi oamenii au lucrat apoi fără de îngeri şi s-au stricat de tot, iar Dumnezeu a zis: «Nu va rămâne Duhul Meu pururea în oamenii aceştia, pentru că sunt numai trup, iar cugetele lor şi dorinţele inimii lor sunt îndreptate la rău în toate zilele».

O, poporul Meu, lucrarea Tatălui şi a Fiului este Sfântul Duh, Care mereu a fost prin prooroci ca să poată omul avea pe Dumnezeu pe pământ în lucrare peste om, căci lucrarea fără sfat e lucrare fără înger, e lucrare omenească, lucrare care nu-l duce la Dumnezeu pe om. Acum două mii de ani Eu şi cu Tatăl am trimis pe Sfântul Duh în lume ca să mărturisească El pe Tatăl şi pe Fiul, şi să se strângă oamenii întru lucrare dumnezeiască, şi să iasă din lume cei ce primesc peste ei semnul botezului cu Duhul Sfânt, şi să stea ei apoi în lucru dumnezeiesc pe pământ. Duhul omului este sfânt numai atunci când Sfântul Duh lucrează peste om, iar altfel omul are duhul lui, mintea lui, lucrarea lui. De şapte veacuri a tot tăiat Dumnezeu din anii vieţii omului, căci Duhul Domnului nu rămânea în om pururea, şi pe Domnul îl durea şi îi părea rău şi Se căia că l-a zidit pe om.

O, poporul Meu, tu să nu trăieşti pe pământ în duhul tău, căci Dumnezeu are în mijlocul tău lucrarea Sa, cuvântul Său, pe Duhul Sfânt, poporul Meu. O, caută să ştii ce înseamnă sfatul Domnului, şi pe acesta să-l cauţi, şi să nu numeşti sfatul tău ca sfat al Domnului. Tu eşti numit în cer sfatul Domnului, din pricina cuvântului Duhului Sfânt al Domnului în mijlocul tău. Voiesc să fii înţelept şi să nu pierzi vremea Domnului cu tine pe pământ, ci s-o câştigi şi să I-o dai rod lui Dumnezeu, şi să te temi să fii al tău după ce Domnul te-a făcut sfatul Său, locaşul sfatului Domnului pe pământ. Nu uita că Domnul este cu tine, nu uita aceasta, căci cel ce uită îşi are duhul lui şi nu stă în Duhul Domnului prin sfatul Domnului. Nu uita, poporul Meu, că lucrarea fără sfat e lucrare fără înger, şi îi rog pe cei ce-i am călăuză a ta între Mine şi tine, îi rog să te înveţe lucrarea sfatului Domnului, căci Scriptura îi înşiră în ea pe mulţi mai-mari din Israel care au lucrat de la ei în numele Domnului, şi au adus ruşine înaintea lui Dumnezeu.

O, poporul Meu, le spun celor ce au aşteptat praznicul Duhului Sfânt şi nu au venit pentru că n-am trimis lor chemare, le spun să caute să înveţe bine din cuvântul Meu ce înseamnă sărbătoare de Duh Sfânt şi lucrare cu îngeri, şi Eu Mă voi milostivi apoi de ei.

Am început zilele de praznic al Duhului Sfânt cu lacrimă pentru toţi cei care veneau şi nu luau pe Duhul Sfânt ca să Se vadă El, apoi, în ei cu lucrarea Sa. Am spus că le-aş culege lacrimile, ca să le duc la Tatăl, dar lacrima se naşte din durere. Aşa le-am spus tuturor celor ce se strângeau lângă Duhul Sfânt, Care Se făcea lacrimă, căci cuvântul lui Dumnezeu este lacrima Duhului Sfânt, Care plânge după om îndumnezeit pe pământ. Le trimit prin voi, copii vestitori, le trimit lor cuvântul celor trei zile de sărbătoare de Duh Sfânt şi le dau îndemn să se privească, şi apoi să se aşeze în faţa cuvântului Meu şi să se lase făcuţi de el, căci cincizeci de ani a plâns Dumnezeu ca să-Şi facă un popor după chipul Său, şi iată ce puţini au rămas! Şi pe aceştia îi îndemn să fie sfatul Domnului şi să-L ceară peste ei mare, cu fierbinte rugăciunea lor, fiindcă Duhul Sfânt vine pe pământ prin rugăciunea omului sfânt, prin stăruinţa lui lângă Dumnezeu, prin viaţa lui de nou Ierusalim şi prin îngerii slujitori ai lui Dumnezeu.

O, Israele de azi, ia aminte la cuvântul Meu din mijlocul tău şi sfătuieşte-te cu el mereu, şi numai din el să iei tu lucrarea ta înaintea Mea, căci lucrarea Domnului spre tine nu este fără înger, poporul Meu.

Iar voi, copii din porţi, aveţi grijă de viaţa lui Israel, de viaţa Mea din fiii săi, căci ei nu au altă viaţă de trăit decât viaţa Mea. Viaţa cu înger este cea mai plăcută viaţă a ta înaintea Mea, Israele de azi, şi să cauţi mereu cu înger, căci tu trebuie să fii ocrotit cu mare grijă de toate cele ce vor veni peste pământ să cerceteze pe fiecare după fapte, precum este scris că Eu voi veni şi voi da fiecăruia după cum este fapta sa.

Poporul Meu, fapta ta să însemne mereu, mereu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, ca să-L vadă toate neamurile pământului pe Dumnezeu cu tine întru a Sa venire. Amin, amin, amin.

21-06-2005