Cuvântul lui Dumnezeu

... Dacă ar şti poporul Meu ce am pregătit Eu pentru el, nu i-ar mai trebui nimic; ar sta într-o veghe până M-ar vedea venind. Eu sunt Cel ce am întins mâinile pe cruce. în Duh sunt. Hrana Mea a fost mai mult postul. Cine ştia când Mă răzbea foamea? Aveam mulţime de popor care se ţinea după Mine şi pe cel mai înalt munte. Dacă Eu nu mâncam o săptămână, nu mâncau nici ei. Tare aş vrea să am şi acum aşa popor.

... Am aici un cuibuşor de copii cu care lucrez ceva scump. Cuvântul Meu lucrează peste ei. Am cu ei o inimioară de slujitor pe care l-am purtat pe cârca Mea. N-a voit mărire pământească, dar i-am spus să Mă ajute. O, fiule Irineu, te voi face şi mai mare.

... Am dat cuvânt la toţi preoţii să-şi lase părul lung şi barbă şi să scoată scaunele din biserică. Măicuţa Mea are răni în genunchi, şi tu stai două ore în biserică şi îţi pui pernuţă sub genunchi.

... Aceasta este lucrarea dumnezeiască. Cine o cunoaşte şi nu crede în ea, Eu nu ştiu ce va răspunde acela când voi ieşi cu lucrarea Mea ca s-o ştie toată România.

03-05-1991