Cuvântul lui Dumnezeu

... O, Israele, când am plecat cu trupul la Tatăl Meu şi Tatăl vostru ca să fac locuinţă pentru copiii Mei şi să vin înapoi, voi să staţi cuminţi şi să nu vă rătăciţi. Iată, am venit de mult şi strig în toate părţile să vină la Mine şi puţini vin din cei ce aud. Şi cei ce nu Mă aud, nu vor să Mă cunoască de Păstor al lor.

... Vom merge cum au mers moşii şi strămoşii voştri în pământul Canaan şi veţi moşteni pământul curat şi sfânt. Acolo nu vor mai fi beţivi şi curvari şi tutunari şi toţi făptuitorii de rău.

... Vine vremea să ai mortul în casă, şi te va chema Dumnezeu la El, şi vai de cine nu va pleca! Vine vremea, tată, să fii la chef şi să fii chemat de Dumnezeu, şi vai de acela care nu se va îndura de cheful acela, tată!

Domnul Iisus a hotărât să faceţi o casă, nu pentru voi, ci pentru Noi. Duhovniceşte. Nu lucraţi pământeşte, ci lucraţi duhovniceşte.

Ţineţi minte că în vremile de astăzi sunteţi cu diavolii pe pământ, dar mâine veţi fi cu îngerii pe pământ şi veţi cânta cu ei.

... Vedeţi bine la cei ce mor, că nu mai stau cu voi. Apropiaţi-vă bine de Mine. Nu vă lăsaţi să vă îmbolnăviţi, că nu e medic să vă vindece. Să nu vă îmbolnăviţi, căci cei care mor şi cei care se îmbolnăvesc fug din lucrurile dumnezeieşti. Chiar dacă ai fost cu el prieten apropiat, acela te urăşte, te duşmăneşte. Priveşte la Iuda, că după ce s-a îmbolnăvit, nu a mai iubit, şi a duşmănit Păstorul, de moarte.

... Vine vremea să se deosebească bine cele pământeşti de cele duhovniceşti. Cine are două case, una duhovnicească şi una pământească, să se despartă de cea pământească, să n-o mai aibă. Ţineţi minte aceste cuvinte. Totul se sfârşeşte, totul se trece. Pomii pe care-i vedeţi, nu vor mai fi, şi nimic din ceea ce vedeţi. Pământul acesta nu va mai fi, dar cuvântul Meu va rămâne. Fiilor, nu vă mai îmbolnăviţi şi nu vă mai îndrăgostiţi de lume.

... Israele, ascultă de păstor. Oiţa fără de păstor se duce în iad. Oiţelor, ascultaţi de păstor. Eu l-am chemat pe Moise la Mine, şi pe el l-am învăţat ce să facă. Nu am chemat lumea toată. Şi dacă nu au ascultat, toţi aceia sunt astăzi în iad. Am vorbit cu David, l-am chemat de la oile tatălui său, Iesei, şi l-am pus la oile duhovniceşti. Şi zicea David: „De ce nu m-ai lăsat, Doamne, să pasc oile tatălui meu, şi m-ai pus să pasc oile lui faraon?”.

... Fiilor, Mă întorc iară. Vine vremea să fiţi chemaţi de Dumnezeu într-un loc unde va fi El, şi mulţi dintre voi veţi fi la chef, mulţi dintre voi vor avea mortul în casă, şi vai de acela care nu va lăsa mortul şi nu va veni la chemarea Mea! că doi vor fi în casă; unul va fi chemat şi altul va fi lăsat.

... Daniele, nu cumva, pentru omul acesta, să nu mai lucrăm. Nu, tată, lucrăm. Dumnezeu să aibă în pază pe omul acesta. Dumnezeu îl va curăţi şi îl va pune pe masa de operaţie şi îl va întoarce şi pe stânga, şi pe dreapta.

... Daniele, băgaţi în zidărie şi magazia, că nu e pentru Nicu, e pentru noi. Şi Nicu e al nostru. Nu ştiţi voi cum să lucraţi cu el. Eu, să fiu în trup cu voi, râzând l-aş face să nu mai aibă această patimă.

... Iată, vii de la serviciu şi acasă te apuci tot de lucru pământesc. Nu întrebi dacă s-au făcut rugăciunile ori dacă sunt candelele aprinse. Aţi dat rugăciunea voastră copiilor, şi nu o zic. Şi dacă o zic, o zic ca pe o poezie.

... Fiilor, învăţaţi şcoala ucenicilor Mei. Nu vă îndesaţi la şcoli pământeşti. Ce facem noi cu atâtea şcoli pământeşti? că aceştia nu mai vin să Mă întrebe pe Mine, Domnul, nimic. De aceea am spus că vei avea casă pământească şi nu vei avea casă duhovnicească. Şi cea pământească se va strica, şi în cea duhovnicească nu te va primi nimeni.

... Fiilor, uite ce de păcătoşi! Ia cumpără şi tu unul şi fă-l creştin. Daniele, astăzi voi lucraţi cu diavolii la un loc, dar crezi că nu vor mai cânta diavolii şi vor cânta îngerii? Se vor amesteca cu voi pe pământ. Vor fi cinci îngeri şi un creştin. Floricelelor, desăvârşiţi-vă, nu mai fiţi cu viaţa amestecată. Rupeţi legătura cu lumea, că veţi fi în casă şi mulţi dintre voi aveţi în casă pe cineva păcătos, şi cel păcătos va rămâne jos. Vai de mama care a ţinut pe fiul său de rău dacă a fost cu Dumnezeu! Vai de tata şi vai de sora sau de fratele care a ţinut de rău pe cel ce e cu Mine! Ferice de o sută de ori de acel părinte, soră sau frate, care a avut un credincios în casă şi a ascultat de povaţa lui!

... Daniele, vedeţi că vrăjitoarea a făcut lucrul ca să nu mai fie cum a fost la început, în ce priveşte actul cu casa.

Daniele, iată ce-ţi grăieşte Domnul: cu Nicolae, tată, ţi-am spus, mai ia-l cu binele, poate cu binele se va întoarce. Nu vrea să mai primească nici unul de la vasul Meu. Crezi? Măi tată, mai ia-l şi cu binele. Vezi ce vrea să facă. Mai du-te la preotul acela şi spune-i, tată, preotului, să se ocupe de Nicolae. Să fie slujbă întărită pentru vindecarea lui Nicolae. Spune-i că e vrăjit şi i-a dat băutură fermecată ca să tragă cum trage pasărea la apă. Nici pământeşte nu este bine de el în felul în care se află. Daniele, nici ca trup nu este bine. Ca trup este nenorocit.

... Fiilor, în cele trei zile pe săptămână: lunea, miercurea şi vinerea, o mâncare pe seară, iar bolnavii să mănânce la ora doisprezece. Aceasta pentru ca să se desăvârşească lucrurile Mele. Cine nu poate, nu este obligat. Bolnavul să ţină şi el până la ora doisprezece şi mâncarea să fie fără ulei în acea zi.

18-08-1973