Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Tăierii împrejur cea după trup a Domnului, Sărbătoarea Sfântului Ierarh Vasile cel MarePace vouă, pace peste cetatea cuvântului Meu, și deschideți cartea Mea cu voi și așezați în ea cuvântul Meu, fiilor!

Sunt deasupra cu cetele de sfinți, căci Domnul umblă însoțit, nu singur, și sunt în ziua aceasta de sărbătoare cu mărturisitori din cer, și toată părtășia Mea și a lor cu voi se face cuvânt, fiilor.

Am venit pe pământ prin ascultare de Tatăl Meu, Care M-a trimis să iau trup ca și omul și să plătesc înaintea Lui salvarea omului pierdut din slava lui Dumnezeu prin neascultare de Domnul. A trebuit Eu, Fiul Tatălui Dumnezeu, să vin întrupat și să fac ascultare și să Mă întorc în slava Mea cu răscumpărarea omului câștigat de vrăjmașul satana, căci în rai omul n-a ascultat de Făcătorul său, ci de vrăjmașul Făcătorului său și al său, căci l-a câștigat pe om să-i facă voia, iar Eu am fost trimis de Tatăl să Mă nasc pe pământ și să cresc și să lucrez aducerea omului înapoi, la Dumnezeu, o, și așa am lucrat pas cu pas, și M-am născut, și am fost apoi dus de părinții Mei la templu după opt zile și M-am supus după legea lui Israel tăierii împrejur cea după trup, și care M-a dovedit om adevărat după trup, și apoi sub supunere am lucrat tot ce era de împlinit prin venirea Mea acum două mii de ani, o, și de atunci tot îl aștept pe om, și îl așteaptă și Tatăl ca să se uite la locul din care l-a desprins satana când l-a despărțit de Dumnezeu Făcătorul, o, și aștept și tot aștept să-l văd pe om lucrându-și întoarcerea.

S-au depănat anii, dar Eu, Domnul, Mi-am făcut ucenici mărturisitori și i-am așezat să lucreze și să așeze pe mai departe lucrarea cu care am venit s-o las între oameni ca să vină după Mine dintre ei pentru ascultare de Dumnezeu, pentru întoarcerea la Dumnezeu. S-a înfiripat casa Mea, turma Mea cea începută prin apostolii cei doisprezece după suirea Mea lângă Tatăl, la locul Meu cel din veșnica slavă, iar Eu lucrez de atunci și până azi și lucrez.

O, fiilor, s-au ridicat dintre oameni mărturisitori pentru Fiul lui Dumnezeu, căci Duhul Sfânt Mângâietorul Și-a făcut lucrarea Sa în urma ducerii Mele lângă Tatăl. Și-a făcut Duhul Sfânt sălaș slăvit în cei care s-au alipit cu credință și cu iubire mare de venirea Mea cea de atunci, de tot ce am lăsat să se lucreze pe mai departe până la iarăși venirea Mea de la Tatăl, și în care oamenii n-au vreme să creadă și să aștepte și sunt luați pe neștire, precum este scris, o, și dorm oamenii, dorm ca și cele cinci fecioare neînțelepte din pilda celor zece fecioare, dintre care cinci au vegheat pentru Domnul și cinci nu, iar Mirele vine și tot vine, dar la cei ce veghează vine.

Am în cer între mărturisitori pe ierarhul Vasile în ziua aceasta cu ziua lui de serbare a intrării sale în ceata sfinților ierarhi, și iată, vin cu sfinții la masa Mea cu voi, în cetatea Mea cu voi, fiilor, căci vin la voi aici cuvânt pe pământ. Când am plecat la Tatăl acum două mii de ani aveam lângă Mine pe ucenici și pe cei ce credeau în venirea Mea de atunci și în tot ce am lăsat Eu să se lucreze pe pământ prin mărturisitorii Mei. Acum tot așa, la venirea Mea iarăși de la Tatăl după om, am lângă Mine pe cei ce cred venirii Mele cuvânt pe pământ după două mii de ani așa cum s-a scris că iarăși voi veni.

Vin cu norii, căci așa Îmi este umbletul nu de azi sau de ieri, ci totdeauna Mă port așa între cer și pământ cu lucrarea Mea, care n-a stat și nu stă din lucru, o, și nu se poate să stea lucrul lui Dumnezeu în cer și pe pământ, și iată, mărturisește Dumnezeu prin mărturisitorii Săi, și hai, ucenicule al lui Hristos, așează-te cuvânt lângă cuvântul Meu în carte cu mărturisirea ta, cu Domnul tău!

— Hai, Doamne, cu mersul Tău, cu cuvântul cu care mărturisești că ești Cel ce este și Cel ce vine! E atâta nevoie de Tine pe pământ și peste oameni, cu cât nimeni nu mai știe, nu mai are măsura lipsei lui Dumnezeu din viața oamenilor, Doamne. Tu ești milos și dai să ierți neamul omenesc atât de pierdut de Tine, o, și așa dădeai mereu să ierți pe fiii lui Israel, care cădeau sub robie și suferință prin depărtarea lor de Dumnezeu, și care Te strigau spre ei când sufereau lepădați printre neamuri străine, o, și se întorceau și iarăși păcătuiau și iar Te strigau să-i scapi de la pierzare, și tot așa s-a purtat neamul acela până ce au lucrat ei prin mai-marii lor pierzarea Ta prin crucea răstignirii Tale, o, dar Tu ai iubit lumea, Doamne, și Te-ai ridicat prin cruce viu și Te-ai arătat Dumnezeu mare, Dumnezeu adevărat, dar satana nu se poate împăca cu acest adevăr, și iată-l în duhul trufiei omului care se dă mare și tare în lupta împotriva Ta, o, și e plin pământul de oameni ai duhului trufiei, iar duhul nu se vede și are putere dacă nu se vede, iar eu am fost slujitorul Tău, Doamne, și am luptat în numele Tău împotriva duhurilor pierzării de peste oameni ca să le cumințesc, ca să alung de peste oameni lucrarea cea potrivnică lui Dumnezeu și omului.

Am rostit cu cuvântul oprire lucrării duhurilor rele, care robesc oamenii, și am lucrat cu milă să-Ți pasc turma spre pășunea Ta cerească, spre voia Ta cu omul pe pământ, ca să nu mai facă omul pe placul lui satana, să nu-și mai lucreze iar și iar cădere, iar și iar dureri să-și adune pe pământ, și în cer apoi, că tot ce face omul, toate îl urmăresc apoi în cer, o, și nu știe el aceasta, de vreme ce nu are grijă să nu-și adune plată rea, dureri și lacrimi pentru el, pentru viața cea veșnică a sa apoi.

M-a durut ca și pe Tine pentru soarta omului. Am luptat cu satana ca să-l biruiesc și ca să-l salvez pe om din această robie, dar acum dau să strig de lângă Tine și să spun să se audă în urechile inimilor oamenilor adevărul pe care-l spun acum, și iată, spun:

O, oamenilor de pe pământ credincioși și necredincioși lui Dumnezeu, aplecați-vă să credeți ce vă spun: Tot ce lucrați pe pământ spre mântuirea sau spre pedeapsa voastră vă urmărește apoi în viața ce vine. Iubirea de Dumnezeu și sfințenia, acestea vă așează lângă Dumnezeu, iar nepăsarea de suflet și păcatul lucrat de voi vă așează cu cei păcătoși.

Vine Domnul ca și acum două mii de ani și grăiește peste pământ ca să-L auziți voi. Vă strigă Domnul ca și pe Adam în rai după ce a păcătuit Adam cu neascultarea sa. O, aplecați-vă și auziți cum vă strigă Dumnezeu ca să vă roage să vă lucrați fericirea cu El, sfințenia care vă ține lângă Domnul, și pe Domnul lângă voi și palat de rai apoi vouă!

O, fii ai lui Dumnezeu, și voi, fii ai oamenilor, ridicați-vă spre Domnul și lucrați cu pașii voștri numai cele ce vor rămâne, ca să rămâneți și voi cu ele, căci păcatul și toate cele lucrate fără Dumnezeu sunt cele ce nu vor rămâne, și se vor strânge în locul pierzării și vor aștepta acolo pe cei ce le lucrează pe ele pe pământ.

O, ascultați de Vasile, mărturisitorul lui Dumnezeu! Împotriviți-vă lui satana! Satana l-a despărțit de Dumnezeu și de rai pe om. Fugiți de satana, fugiți tot timpul, dar vegheați tot timpul ca să fugiți tot timpul și să nu-i dați lui timp peste voi, că iată ce ușor îl culcă jos pe om, o, și sunt prea puțini care se mai ridică trezindu-se din cădere.

Doamne, voia Ta este sfințirea omului, nepăcătuirea. Aceasta trebuie să știe și să nu uite cel ce dă să aleagă viața cu Dumnezeu pe pământ, și în cer apoi. Îi trebuie omului învățător tot timpul, căci omul nu are minte pentru Tine în el, și de aceea are nevoie de povață, de trezire, de iertare, de îndreptare, de stat la veghe, la rugăciune vie, la lucrul cel sfânt pentru Tine și pentru el, la zidirea Ta în el, Doamne, ca să-L aibă de Stăpân pe Dumnezeu și să-L așeze omul pe Domnul pe pământ.

O, omule, câtă vreme ai pierdut tu prin viața ta pe pământ! Oprește-te și aruncă lucrarea ta cea rea și ia lucrarea Domnului s-o ai de lucrare a ta! Nu-ți agonisi pe pământ, că îți aduni pedeapsă dacă faci așa. Agonisește-ți în cer dacă vrei loc cu Domnul! Iubește-L pe Domnul, că dacă nu poți aceasta din toată inima ta, nu poți face voia Lui și faci cele potrivnice, nepotrivite cu Domnul și cu viața Lui de om pe pământ cât a stat, tăinuindu-Și slava dumnezeirii Sale, căci Domnul este blând și smerit, și ne învață pe noi acestea.

O, Doamne, cu râvnă pentru Tine am grăit de lângă Tine oamenilor pe pământ. Te rog cu rugăciune de foc, coboară peste oameni duhul iubirii de Dumnezeu, coboară la ei lucrarea întoarcerii la Tine pentru viață plăcută Ție în ei și între ei! Ajută-i să se sfințească și să se păstreze apoi ai Tăi, iar duhul lui satana să nu mai aibă ce să ciugule pentru el din viața oamenilor, ci numai Tu, numai îngerii lui Dumnezeu să aibă ce duce la cer spre viața cea din cer a omului, Doamne! O, ascultă-mi ruga cea pentru om și vino cu cerul pe pământ! Fă semne mari să vadă oamenii lumina și să meargă spre ea! Așa grăiesc sfinții Tăi, și așa așteaptă ei, o, Doamne. Amin.

— Binecuvintez ruga ta și povața ta spre oameni, ucenicule mărturisitor! Iar tu, satană, ascultă de Dumnezeu și de slujitorii lui Dumnezeu și teme-te și trage-te în lături, căci calea Mea cu sfinții Mei merge între cer și pământ și netezește și curăță răul tău! Rușinează-te, dar! A venit această vreme, o, și să se vadă și se va vedea, că Dumnezeu biruiește.

O, fiilor din cetate, am aici cu voi mereu masă cu sfinții Mei, cu venirea Mea la voi cu ei. Dați oamenilor strigarea peste ei a sfinților Mei! Cereți Domnului să vină cu slavă văzută ca să creadă oamenii și să învețe, că iată sunt neînvățați, nedeprinși cu întoarcerea lor la Dumnezeu, cu viață sfântă pe pământ, căci satana e harnic în rele și iese în calea omului ca să-l cadă de la Dumnezeu pe om.

O, fiilor, strigați la sfinți, întăriți cu sfinții și cu îngerii hotarele de aici, și pe voi întăriți-vă cu ei. Întăriți prin chemarea sfinților hotarele României lui Dumnezeu și sus și jos, căci așa este voia lui Dumnezeu!

Și acum, fiilor, gătiți-vă pentru praznic de Bobotează și pregătiți praznicul. Chemăm peste ape puterea Duhului Sfânt Făcător de minuni pentru calea lui Dumnezeu peste pământ și în inimile oamenilor, și din ape în ape se va vărsa binecuvântarea lui Dumnezeu peste toată România, iar îngerii Mei vor împlini aceasta, căci locul Meu de aici cu voi e taină mare, fiilor, dar n-au dat să priceapă aceasta cei ce au avut prilejul să se apropie și să înțeleagă să se facă sfinți apoi cu viața lor, cu lepădarea de sine pentru voia lui Dumnezeu cu ei apoi. Ba chiar dintre cei ce au fost apropiați s-au depărtat de ascultarea de Domnul și și-au ales să facă altceva și să se suie la Dumnezeu cele neplăcute ale lor față în față cu voia Domnului.

Binecuvântată să fie așezarea voastră în duh de praznic de Bobotează, fiilor, ca să ridicăm spre Tatăl rugăciune și slavă și ascultare, și pace vouă în tot lucrul Meu de peste voi, căci pe voi vă mai am aproape, pe voi, fiilor, și pe cei ce se țin lângă voi pentru voia Mea cu ei și în ei, o, fiilor, în cei care spun după adevăr: Doamne, facă-se voia Ta! Amin, amin, amin.

14-01-2022