Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul BuneivestiriGăsesc veghe la porți și intru în cetatea cuvântului Meu pe vatra neamului român, intru cu praznic de cuvânt și Mă vestesc Eu Însumi cu zi de praznic împărătesc, praznicul Buneivestiri, vestirea cea îngerească adusă Fecioarei care avea să Mă nască pe Mine cu trup pe pământ, pe Dumnezeu Fiul să-L primească ea prin vestire de înger trimis de Dumnezeu la ea ca s-o pregătească să fie ea Născătoarea de Dumnezeu, mama Mea, o, și ce frumos este pe pământ când vine un sol ceresc și vestește din cer bucurie și slavă de cuvânt împlinitor!

O, nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere, nu trece fără să se împlinească el, așa cum îngerul Gavriil, trimisul lui Dumnezeu, i-a spus Fecioarei mamă, i-a spus cuvânt cu putere, i-a spus că e plin de putere de împlinire cuvântul care vine de la Dumnezeu, și apoi ea a crezut îngerului și s-a supus Domnului pentru împlinirea cuvântului vestit peste ea.

O, iată, Eu sunt rodul, Eu sunt cuvântul cel plin de putere, cel împlinit, cel vestit prin înger, Eu sunt, căci Fecioara M-a purtat în pântece după vestirea îngerului, și Duhul Sfânt S-a pogorât peste ea și apoi M-am născut și am primit numele de Iisus, pus prin înger, și Fiul Celui Preaînalt, Fiul Tatălui am fost chemat apoi în cer și pe pământ.

O, pace peste țara venirii Mele cuvânt pe pământ! Pace ție, țara Mea de azi! Pe vatra ta, pe vatra neamului român Îmi scriu cartea Mea cea de azi, cartea Cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt din cer, și care poartă putere de împlinire, căci scris este cuvânt îngeresc: «Nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere».

Cuvântul trimis de la Dumnezeu, și care se împlinește pe pământ, ar fie să fie aceasta spre puterea credinței oamenilor, ca să nu primească oamenii mustrare sau pedeapsă pentru necredință, așa cum se întâmplă acum pe pământ, și mai ales spun aceasta pentru cuvântul lui Dumnezeu care curge ca râul pe vatra neamului român, și care a fost dat în lături de casa lui Dumnezeu, de biserica Domnului, de arhierei și de preoți mai ales, o, că n-am venit să bat la altă ușă cu slava cuvântului Meu, cu vestirea cerească pe care o împart, ci am venit la casa lui Dumnezeu, o, și nu Mi-au dat împlinire în ei slujitorii de altare, iar acum, iată ce rușine, ce durere, ce nedumerire pe turma creștină, care doar poartă acest nume, o, că n-a avut cine să-i învioreze spre credință, spre primirea iubirii cerești peste casa lui Dumnezeu, iar turma suferă acum înjosire de la omul antichrist, și suferă din pricina neprimirii lui Dumnezeu în casa Sa de pe pământ, și iată, iată, casa Sa e pustiită acum de vrăjmașul antichrist, de ordinele lui ieșite din ascuns, iar preoții sunt strânși cu ușa de planul cel ascuns al lui antichrist, și care, iată-l, se dă drept Dumnezeu, se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu și vrednic de închinare, o, și voiește să i se închine lui creștinii, lui, celui nevrednic, lui, care iată-l, prin puterea satanicească a minciunilor nelegiuite se dă drept Dumnezeu, se dă mare și tare ca să se așeze el în templul lui Dumnezeu, precum este scris că vrea el aceasta. Eu însă, vin cuvânt pe pământ și-i ies în cale ca să-l nimicesc cu suflarea gurii Mele, cu cuvântul rostit de gura Mea, cuvânt scris pe pământ în cartea sa, cartea Cuvântul lui Dumnezeu, cu care-i ies în față ca să zădărnicesc amăgirile lui mincinoase și nelegiuite, și care sunt pentru cei ce sunt pe calea pierzării, și care n-au primit și nu primesc iubirea adevărului ca să fie ei mântuiți și scăpați din gura lui satana, o, și iată lucrarea cea mincinoasă, trimisă prin îngăduința lui Dumnezeu peste cei ce nu cred adevărului și cred cu plăcere în nelegiuirea care îi osândește pe ei, precum este scris!

Voi, preoți și arhierei, slujitori la altare, o, deschideți ochii bine și uitați-vă bine cum voiește omul antichrist să vă lase pe dinafară, și care pas cu pas dă să-și facă el loc în templul lui Dumnezeu ca să fie înscăunat și să-L scoată pe Dumnezeu din casa sfântă, ca să nu se mai închine nimeni adevărului. O, vedeți ce pățiți dacă vă tot lepădați de cuvântul lui Dumnezeu, de credința în acest cuvânt, care veghează pentru voi?

O, fiilor, vi se scrie lepădare de credință această depărtare a voastră de credința în cuvântul Meu, cu care tot vă strig și tot dau să vă ocrotesc de lanțul cel vrăjmaș al omului antichrist, care, încet, încet dă să vă lege cu el ca să nu mai puteți servi pe Dumnezeu și biserica Sa, cea atât de prigonită acum din casa ei. O, iată, a venit vremea să aveți nevoie de ocrotire, iar voi nu sunteți una cu Mine, cu slava cuvântului Meu, cu care suflu și peste satana, precum este scris să fie el nimicit de suflarea gurii Mele, de cuvântul Meu rostit asupra lui.

Voiesc să împlinesc Scriptura de cer nou și de pământ nou, iar voi nu vegheați cu Mine, voi nu M-ați primit în casa Mea ca să am putere pentru voi și prin voi în vremea asta de încercare. O, am spus că mai sunt suflete mari în neamul român, și voi da să-i trezesc la veghe și la rugăciune cu putere în ea, ca să fie biruit satana și să fie rușinat de Mielul lui Dumnezeu, de Care nu mai vrea satana să audă pe pământ, numai că soarta lui este pecetluită, căci cuvântul Meu suflă cu putere și cu nimicire peste satana și peste minciunile lui, o, și nu este lipsit de putere cuvântul Meu, care dă să trezească pe cei mari cu sufletul și să vegheze ei în rugăciune lângă Mine, iar Eu să împlinesc, și aceste suflete mari sunt dintre slujitorii de altare, sunt cei plini de har dintre ei, și lângă care îngerii Mei stau aproape din partea Mea, și rugăciunile sfinților Mei Îmi ies înainte, precum este scris, o, și să strige ei și să spună ca împăratul David în vremi de strâmtorare și să se roage ei așa: „Vino, Doamne, nu Te depărta de noi și de la noi, că necazul cel mare este aproape, este aici, și n-are cine să ne ajute pe noi! Vino, Doamne, că ne-au înconjurat câini și lei și tauri turbați, dar Tu mântuiește-ne din gura lor ca să vestim noi numele și cuvântul Tău bisericii Tale și să se teamă de Tine neamurile pământului și să vină spre închinare și să spună despre Domnul la cei ce vor crede prin ei, și poporului care se naște să-i vestească minunile Tale, cuvântul Tău și mântuirea Ta!”.

O, mama Mea, așa să se roage la Dumnezeu cei dintre slujitorii plini de har ai casei Domnului, și care nu prin puterea și tăria lor, ci prin Duhul Meu vor striga ei izbăvirea casei Mele și a turmei Mele de sub jugul omului antichrist, care iată-l cum dă să se atingă de orânduiala casei Domnului și de legile ei sfinte! Iar Noi venim cu oștiri cerești și lucrăm cu îngerii, mamă, căci îngerii Ne sunt slujitori și sunt ei veghetori din partea Noastră pentru cei ce primesc de la Noi iubirea adevărului ca să fie mântuiți, mamă.

O, dar azi ești mărturisită de îngeri că ești mama Mea, așa cum atunci te-a vestit Gavriil arhanghelul că tu vei fi Născătoarea de Dumnezeu, iar acum te cântă îngerii, mamă, în amintirea acelei zile minunate, când tu M-ai primit în pântece de la Duhul Sfânt, și când ai ascultat și tu, și am ascultat și Eu, și prin ascultare am împlinit voia Tatălui Nostru, o, mama Mea, și suntem rodul ascultării, iar acum suntem nedespărțiți în cer.

O, și Ne purtăm azi cu Duhul, cu gândul Ne purtăm înspre cei care nu Ne vor nedespărțiți, dar care-I cântă lui Dumnezeu și Îi tot cântă, bucurându-se ei mai mult, că pe Mine Mă doare amar că nu-ți slăvesc harul cel dat ție de Tatăl, că nu vor să te fericească pentru alegerea ta de către Tatăl, o, și ce durere pe Mine, că tu ești mama Mea și ești cu Mine lângă Tatăl!

O, ce vom face Noi cu acești știrbiți la înțelepciune, și care și-au făcut singuri cum au știut ei cărare spre Dumnezeu, mamă? O, cum vom face ca să-i atragem înapoi în rădăcina din care s-au smuls ei, sau înaintașii lor, care s-au rupt și n-au rămas în viță ca să aducă în viță roade, și nu aiurea, cum fac ei acum?

O, de s-ar înțelepți cei din casa Mea ca să se ridice spre credința în cuvântul Meu și spre împlinirea lui apoi, ca să meargă după oile pierdute și să le aducă înapoi, mamă, și să le spună adevărul cel pentru credință și urmarea credinței apoi! Ei spun că s-au tras în lături din pricina rătăcirii din biserică, o, dar ce mare păcat fac ei cu această judecată a minții lor! Ei uită că nici ei nu sunt mai buni, mai adevărați, și uită din pricina duhului trufiei, că fără să știe ei, asta lucrează, trufie își lucrează, duh de judecată lucrează. Și mai rău decât aceasta este altceva: ei au căzut în păcatul rătăcirii de suflet și de credință, pentru că ei nu știu de unde vine spre oameni calea, pe care, iată, aceștia au apucat și s-au dus, vezi Doamne, spre iubirea de Dumnezeu. O, nu, să nu creadă ei aceasta, ci să se pocăiască și să ceară cu umilință să le dea Dumnezeu inimă înfrântă și smerită ca să poată să se uite înapoi, la orânduiala cea creștinească lăsată de Mine și de ucenicii Mei și de urmașii lor apoi, și să se uite apoi și la ei și să aibă înțelepciunea să vadă că au părăsit calea de pe care Eu lucrez peste pământ pentru credință și pentru împlinirea faptelor credinței în oameni.

O, mama Mea, avem zi de praznic sfânt, mamă. Ești lângă Mine, Eu sunt rodul pântecelui tău, Eu sunt cuvântul cel împlinit al îngerului Domnului, al celui ce te-a vestit pe tine de la Tatăl că vei fi mama Mea și că Eu, Fiul lui Dumnezeu, voi fi Fiul tău, o, mama Mea.

— Cu umilință mare am primit vestea din cer că Tu vei veni pe pământ și vei trece prin pântecele meu ca să Te naști cu trup între oameni, o, Fiule al Tatălui și al meu. Cu și mai mare umilință stau acum lângă Tine și lângă Tatăl întru slava cea de sus a lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este mare, cât nici un om de pe pământ n-a putut gândi și înțelege vreodată ce mare este Dumnezeu, ce minunat lucrează El minunile Sale! O, și cine este Dumnezeu așa de mare ca Dumnezeul nostru, îi întreb eu acum pe cei ce și-au tot ales lor Dumnezeu după dorințele inimii lor?

În ziua aceasta de praznic împărătesc, Fiule scump al meu, aduc ruga mea înaintea tronului lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ca să vii, Fiule Doamne, să lucrezi minuni ca odinioară în mijlocul poporului Israel, și ca să Te arăți ce mare Dumnezeu ești, și să Te mărturisești, Doamne, Tu Însuți, că omul nu poate să Te dea oamenilor și să poată oamenii cu Tine apoi.

O, înnoiește semnele și schimbă minunile, Doamne, că trebuie să-l biruiești pe omul antichrist, trebuie să-l dobori pe satana mai rușinos decât până acum, ca să se deprindă să-i fie rușine și să-i tot fie, că iată-l de când Îți tot stă în cale fără de rușine, fără de astâmpăr, o, și mă doare în cer, mă doare, că ești Fiul meu, iar durerea de mamă a lui Dumnezeu e mare, Doamne.

O, adu cu Tine pe pământ minunile care să-i rușineze pe toți vrăjmașii cei potrivnici Ție, și vino pe pământ, vino și îmbracă-Ți în slavă calea și venirea, căci Duhul și mireasa zic: Vino! Vino, Doamne! Iar eu, mamă și mireasă, și mai mult spun: Vino!, și așa să venim cu slava care îl va orbi pe omul antichrist, care dă să-și pună coroană de Dumnezeu ca să stea el în templul lui Dumnezeu înaintea oamenilor, dar vino Tu, vino până nu strică el tot, căci oamenii sunt slabi, Doamne, la fel și slujitorii bisericii, căci nu Te-au primit acum când să le dai lor ocrotire, dar Tu miluiește-i pe ei, o, miluiește-i, Doamne mare, după ce vei arăta lor mărirea Ta, adevărul venirii Tale cuvânt și râu de cuvânt pe pământ, o, Fiul meu Iisus!

— O, mama Mea, nu mai spun ca acum două mii de ani că nu Mi-a sosit vremea ca să pun pe masa nunții vinul cel nou, și spun că vremea este aproape, și că voia ta prin rugăciune este și voia Mea, numai că Noi, cei din cer, avem lucrarea cea în taină împlinită, și care dă rod în taină și se împlinește apoi văzut, mamă.

Îmi pregătesc arătarea slavei și a minunilor ei, mama Mea, iar îndelunga Mea răbdare se va schimba în mântuire, precum este scris, dar voiesc de pe pământ să vină strigare cu dor, de la mireasă cu dor în ea, și care să Mă strige: Vino!

Voiesc să fiu dorit, că altfel este să vin de dorul celor cu dor în ei după venirea Mea, iar mângâierea Noastră este mare, și vine ea din adevărul cel de sus, că Eu, Fiul tău și Mielul Tatălui, Eu voi birui, și voi rușina toată lucrătura satanicească și voi sufla peste omul antichrist cu cuvântul Meu până ce el va cădea zgomotos și văzut de toți oamenii de pe pământ, că iată-l, pune la cale lepădarea de credință peste toți, dar o va face doar peste cei ce n-au primit iubirea adevărului, căci așa este scris, iar peste cei credincioși cuvântului Meu de ieri și de azi va răsări bucurie și vor fi cuprinși în taina cerului nou și a pământului nou și în mângâierea cea de rai, cea din rai. Amin.

O, pace ție, țara Mea cea de azi! Pace vouă, fii români! Nu stați nepăsători! Primiți cuvântul Meu și împliniți-l, fiilor, căci spre mântuire vă cer să lucrați!

Pace ție, popor al cuvântului Meu de pe meleagul neamului român!

Pacea Mea să-i cuprindă pe toți cei care cred și se supun iubirii adevărului, căci plata lor este multă, și le voi vesti și le voi aduce lor bucurie mare, venirea Mea cu sfinții, cerul și pământul laolaltă, spre slava Duhului Sfânt Mângâietorul. Amin, amin, amin.

07-04-2021