Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfântului Ierarh NicolaeO, de ce vin Eu pe pământ cuvânt? Eu sunt Cel ce sunt, și sunt Cel ce vin, fiilor cu care grăiesc cuvântul Meu. Se minunează mulți de venirea Mea la voi cu sfinții Mei, și mulți din ei dau să spună în părți că nu cred ei că vin și că este Dumnezeu acest cuvânt. Le spun Eu la aceștia și le destup mintea, ca să nu aibă de ce să se scuture după adevăr de cuvântul Meu cel de azi, care, ca și cel din toate vremile puse în Scripturi cu lucrul lui Dumnezeu, o, și acest cuvânt al lui Dumnezeu se împlinește, se va împlini iotă cu iotă, și mai ales vor vedea aceasta cei ce au ochi să vadă cu ei.

O, de ce vin Eu cuvânt pe pământ? Fiilor, fiilor, dacă este scris să se împlinească așa, pot trece cele scrise ca să nu se împlinească? Eu vin cu sfinții fiindcă este scris să vin cu sfinții în zeci de mii, că un sfânt când vine cu Mine vine cu el și toată ceata din care el face parte, toată familia lui îl serbează și are parte de bucurie cerească în zile de sfinți. O, și apoi vin, fiindcă este scris că voi păstori neamurile cu toiag de fier, cu cuvântul gurii Mele, și de aceea a trebuit să-Mi fac un popor cules dintre fiii oamenilor și să-l cresc frumos cu cuvântul facerii omului, cu iubirea Mea să-l hrănesc și să-l cresc, și apoi să zidesc cu el cetate și să-l așez în ea aproape de gura izvorului Meu cu el pe pământ, căci dacă împărații pământului își zidesc cetăți și pun numele lor peste ele și-și așează tronul într-un palat în mijlocul cetății lor, o, cum să fie Domnul mai mic, mai jos decât acești împărați vremelnici, și care n-au parte de nimic din truda lor de-o viață? O, numai Eu sunt Cel veșnic, și sunt Împăratul împăraților și toți Mă întâlnesc când își părăsesc cetatea și trupul ca să vină să dea seama de zilele lor pe pământ.

O, de ce vin Eu pe pământ cuvânt la voi, fiilor care Mă primiți, și voi, cei care primiți de la Domnul cuvânt, după ce am așezat spre voi albia venirii Mele și împărțirea în toate laturile a râului vieții ca să tămăduiască el neamurile pământului, inimile curate, de puterea deșertăciunii a toate, și care tânjesc în ele după adevăr, după veșnicie, o, fiilor?

O, ce drag Îmi este să vă grăiesc vouă și să Mă împărțiți voi apoi peste pământ! O, ce minune mare se va petrece când toate colțurile pământului și mulțime de urechi și de inimi vor lua și se vor apleca iubirii lui Dumnezeu, venirii Mele cuvânt pe pământ! Voi lua toată mângâierea de la oameni, căci ea este cea vremelnică, și voi pune în ei dorul de Dumnezeu, căci va veni Duhul și va sufla cu dor și va împărți dor, și lupii se vor face miei, căci vor vedea slava Mea, care va ajunge peste tot pământul, și va păli fărădelegea, prin care oamenii nu se mai uită spre cer, de unde vine viața la oameni.

O, iată, voi nu trebuie să uitați vreo clipă aceasta ce Eu am pus în carte acum, și nici vorbă să tocmiți pentru înțelesul lucrării voastre cu Domnul, cu Mine, fiilor. Toate oștirile și puterile cerești se rotesc pe lângă voi când Mă văd cu voi, când văd ce am Eu pe pământ cu voi și ce tainic lucrez, și cum în cele nevăzute avem atâtea împliniri ale Scripturilor, căci dacă pe vremea lui Moise a fost să lucrez văzut și minunat până ce M-am așezat cu poporul Israel în locul moștenirii lui rostită prin cuvânt, o, acum, e mult mai mare împlinirea, căci satana lucrează nevăzut și el, și nevăzut dă să zdrobească pe Domnul în lucrul Său cel mare, și armele nevăzute de o parte și de alta se ascut, și nu-i departe biruința Domnului. O, dar numai voi să vă înțelegeți țelul, să nu părăsiți frontul și steagul, căci cei ce sunt sub mâna lui satana se pierd, și nu se va găsi loc pentru ei, precum este scris, și iată, credință să aveți, fiilor, și cea dintâi armă să vă fie ea vouă, că Eu, Domnul, așa am biruit când au fost biruințe în toate timpurile, și numai prin credință vine biruința.

Mi-e drag să vă grăiesc, fiilor. Mi-e tare drag și Mi-e tare dor, și plâng coborând și urcând, căci dorul plânge, asta este lucrarea lui, și poate el prin lacrimi, căci lacrima este mărturisitoare. Îmi este drag și dor să împlinesc Scripturile, și să aibă cine să Mă înțeleagă, iar voi trebuie să vă înțelegeți menirea clipă de clipă, și să nu vă faceți rost de întrebări sau de așteptări, și aceasta pentru că Dumnezeu este cu voi, și trebuie smerenie mare înaintea Celui ce știe gândurile toate, fiilor.

O, învățați bine, și căutați să nu vă fie încurcat drumul rugăciunii către Domnul. Supuneți-vă când vă vine rândul să vă supuneți. Smeriți-vă când vă este pusă la încercare smerenia inimii, nu a minții, căci mintea este potrivnică mereu lui Dumnezeu și omului și nu-l lasă să fie liber, să fie frumos, că ea când lucrează îi este dușman mai mereu și omului și Domnului în om, fiindcă îi lipsește stăpânul, e singură și-și face de cap și simte să se înfoaie, și trimite spre inimă lucrul ei, iar rugăciunea nu-și are drum liber spre Domnul, căci Eu am învățat pe om să fie liber de duhul de sine și de alte duhuri, și i-am spus să nu se apropie spre Domnul dacă vreo pricină îi asprește inima ca să țină minte răul și mânia și disprețul față de cel pe care-l pune pieziș în inimă, și atunci este închis drumul tău cu rugăciunea spre Domnul, și iată, trebuie să veghezi, fiule.

O, când te simți nedreptățit, înjosit, disprețuit, fără de răbdare sau iubire pentru răbdare, iată ce te învăț: O, ai grijă de înțelepciunea mântuirii, fiule. Poate că atunci Domnul tău voiește să-ți mai șteargă din multele tale păcate, căci David cel credincios spunea: «Șterge, Doamne, fărădelegea mea, că este ea pururea înaintea mea, între mine și Tine pururea, și eu o cunosc, dar Tu întoarce fața Ta de la păcatele mele, și șterge-le și nu mă lepăda, și fă-mi inima curată, și nu lua Duhul Tău Cel Sfânt de la mine, și dă-mi bucuria mântuirii».

O, fiule, în clipe de încercare a smereniei tale nu te așeza tu pe scaunul dreptății a toate, că al Domnului este acest drept, El cântărește, El știe dreptatea sau nedreptatea de care tu te nemulțumești. Împăratul David ținea înaintea sa pururea păcatele lui, și așa își păstra el duhul umilinței, dreptatea asta mare, pe care omul o dă mereu de la el, fiindcă el nu știe ca Dumnezeu și ca cei ce sunt ca Dumnezeu, iar cel ce este ca Dumnezeu, acela Îl cunoaște pe Dumnezeu, și acela nu caută ale sale, și ca și Dumnezeu lucrează.

Fiilor, fiilor, aveți mare grijă să nu vă zbateți pentru dreptatea voastră, să nu vă nemulțumiți, căci voi, de la pricinile dintre voi, fără să vă gândiți, puteți îndrepta judecata asupra celor pe care Eu Mă sprijin să vin la voi, să vin pe pământ, iar ei stau de partea Mea, de partea dreptății lucrurilor. Ei știu că tot ce vine asupra cuiva din orice parte și oricum vine, aceasta se întâmplă cu știrea Mea, ca să mai fie curățate cele greșite și înmulțite cu nebăgare de seamă, când omul nu are pe deplin crucea purtată, lepădarea de sine, în fața oricărei probe care vine spre el să-l încerce dacă are cruce și răstignire ca și Dumnezeu, ca să aibă apoi și înviere ca Dumnezeu, și e bine să spuneți atunci: Am văzut pe Domnul pururea înaintea mea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin.

O, e greu fără Dumnezeu, fiilor, și voi vedeți aceasta ori de câte ori vă este grea inimioara, și vedeți aceasta când slăbiți cu iubirea, și de aceea vă îndemn să nu-Mi fie strâmt locul Meu din voi, din inima și din mintea voastră apoi, și luați pildă de la sfinții care făceau minuni cu smerenia inimii lor. Cel blând și smerit cu inima are îngerii lui Dumnezeu aproape, că le priește o așa inimă și putere, și merg îngerii la Dumnezeu cu cele frumoase ale inimii blânde și smerite.

Și fiți fără de prihană cu inima, fiilor. O, cum aceasta? În toate împrejurările și întâmplările, căutați să înțelegeți ceea ce este voie inimii voastre, și ceea ce este dreptul Domnului, căci voi nu vedeți cum vede Dumnezeu, iar aceasta au parte doar cei ce sunt ca Dumnezeu pentru dreptatea lucrurilor.

Vă învăț statul Meu în voi, fiilor. Vin la voi cu sfinții ca să-i bucur, și suntem înveșmântați în vison, în haina slavei, o, fiilor. Ierarhi și mucenițe, părinți iubitori de Dumnezeu, iată, în zi de serbare pentru ierarhul Nicolae, cel plin de iubire cu milă. Sunt zile de sfinți sărbătoriți, și i-am luat pe ei aici, acum, lângă ierarhul Nicolae, iată, mucenița Varvara, marele cuvios Sava cel sfințit, și Filoteea, copilă muceniță, o, și e mare bucuria lor și numele lor scris în coborârea Mea la voi, și vă dau ei vouă priviri de dor și lacrimi pentru voi înaintea Mea ca să vă ocrotesc Eu din toate părțile, căci cărarea Mea de venire cu sfinții este cu voi și mergem pe ea. Ierarhul Nicolae aduce vouă cu aplecare îndemn pentru aplecare ca să fiți ca Dumnezeu și ca sfinții Lui, și iată ce vă învață el pe voi:

— O, ascunderea în Dumnezeu, în Tine, Doamne, așa îi îndemn eu pe ei să-și lucreze fapte mari pentru oameni mari și mici, și să nu-și piardă plata din pricina neumilinței de duh. O, să nu-și caute ei preț, ci să dea totul pentru prețuirea celorlalți și să uite apoi ce-au făcut, ca nu cumva satana să ia din fața Ta truda lor, jertfa lor, și să rămână ei înfrânți din lipsă de biruință, căci Tu ești Cel ce faci deosebire între stea și stea, și nu este al omului aceasta.

O, ascundeți-vă în Domnul, fiilor. Acolo nimeni nu vă va dezbrăca de haina slavei, nimeni nu vă va jefui cămara sufletului și plata cea pentru ea, dar această înțelepciune este pentru cei ce sunt ca Dumnezeu în toată, toată lucrarea lor, o, fiilor. Amin.

— Cu dulce stați lângă Mine în coborârea Mea la ei, o, sfinți iubiți, cu care vin la ei. Iar Eu acum îi îndemn să pregătească serbarea amintirii nașterii Mele și le dau lor inimă dulce și mare, și le dau lor înțelepciune și iubire, iar ei să le lucreze și să le dea Mie, căci Eu le sunt Învățător.

Mi-e drag să vă grăiesc, să stau cu voi Mi-e drag și dor. Umpleți și voi inimioarele voastre de Domnul Dumnezeul vostru mereu, mereu, și pline să le țineți așa, și veți fi ca Dumnezeu, fiilor, ca Mihail arhanghelul, care ascultă de Domnul și împlinește lucrările Lui și are nume mare, nume care înseamnă: Cel ce este ca Dumnezeu.

Viață îngerească să iubiți să aveți pe pământ și între voi, cu îngerii aproape de voi, ca să meargă ei la Domnul cu cele frumoase dintre voi, cu cele ale inimilor voastre, și în toate să învățați să fiți ai lui Dumnezeu, ca și îngerii lui Dumnezeu, că scris este: «Vor fi toți ca îngerii», așa este scris, o, fiilor. Amin, amin, amin.

19-12-2018