Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Pogorârii Duhului SfântE numai freamăt sfânt aici, sus și jos, o, și e dulce bucuria, și e multă mângâierea celor sosiți cete-cete și așezați în slava sărbătorii de Duh Sfânt, iar Eu, Domnul, le sunt călăuză și merg în frunte, în fața cetelor cerești, toți în cămășuțe de in alb, o, și câtă sfială pe chipuri, și ce frumoasă ținută au sfinții, ce dulci priviri, ce mărețe simțiri, ce stări senine, ce frumos aici, o, fiilor din cetatea cuvântului Meu. O, pace vouă, și hai să ne așezăm în carte și să deschidem din vreme, căci sunt aproape la porți cei plini de dor și ei și vin la pășune și vin la izvor, vin la Noi, vin la voi, fiilor primitori de oaspeți aici, la Domnul, aici, unde sunt Eu cu voi. O, voi ați fost din vreme, de mult ați fost vestiți prin cuvântul Meu, care s-a făcut aici carte, și prin care Eu am spus acum patruzeci și ceva de ani și am vestit că mai e puțin, și va veni un popor necunoscut, și nu mult după aceea se face aici un lucru sfânt, o lucrare mare, care nu se poate descoperi până atunci, o, și iată împlinirea aceea, că am împlinit și împlinesc cu voi, cei ce trudiți acum pentru slava Mea cu care merg peste pământ cu vestea cuvântului Meu, și cu care încep de aici, fiilor, și se uită din cer cei ce erau atunci, și cărora le-am vestit atunci, demult, o, și e minunată lucrarea Mea cu voi, că am mai spus atunci la cei ce-Mi culegeau cuvântul și le spuneam prin vremi de strâmtorare pentru Mine pe pământ cu ei, le spuneam lor de vremea aceasta că vom avea și corturi, dar nu de zece sau sute de persoane, ci de mii și mii de persoane, o, fiilor.

O, iată câtă suflare aici acum! Ce mulți veniți la praznic! Avem sub cort sosiți aici sufletele chemate la masa pentru pomenire de vară, așa cum este scris în calendarul creștinesc pentru ei, și avem, fiilor, sfinții în cete-cete, o, și avem oștirile îngerilor între cei veniți la praznic, și e tot un freamăt sfânt sus și jos aici acum, și punem masă și deschidem oaspeților de peste tot, și care au plecat de cu noapte ca să fim cu toții adunați la sărbătoare aici, unde este pregătită mâncare creștinească, bucate călugărești, fiilor: varză, fasole făcăluită, hrana călugărului, apoi pilaf și salată și legume coapte și totul plăcut, o, și ce bucurie pe cei ce au adormit demult și sunt acum aici și stau pe scăunele de piatră de jur-împrejur și se odihnesc cu mângâiere de la voi căpătată prin tot ce faceți pentru ei, ca și pentru cei încă în trup, și toți la o masă, fiilor, și iată bucurie mare pentru toți cei adunați!

La toți le spunem Noi și voi: Pace vouă, le spunem lor, și vom petrece împreună zi de praznic sfânt aici, așa cum petreceam acum două mii de ani când se adunau pe lângă Mine prin crânguri și poiene mulțimi pe care Eu le mângâiam și le vindecam suferințele și le dădeam lor cuvântul Meu ca și azi. Eu le arătam câte o lucrare minunată ca să le pot spune și cuvintele Mele de viață dătătoare și ca să-i pot stârni spre dragostea cea de sus, și ca să Mă caute ei apoi, iar Eu iar și iar să le dau învățătură, după ce arătam sub ochii lor simboluri ale puterii Mele de la Tatăl dată, și ca să Mă cunoască lumea prin puterea Mea lucrătoare și ca să mărturisească ei unii altora apoi.

O, iată, fiilor sosiți la praznic de Duh Sfânt, o, și vouă vă sunt așezate la vedere simboluri și pilde încântătoare de suflet și de iubire, și care vă deschide vederea duhului și vă întărește credința cea statornică cu Mine apoi, căci Duhul Meu lucrează și ajută, fiilor, și vă dă să pătrundeți pildele de aici și vă dă înțelepciune și vă încântă spre cer pașii, că pe pământ e numai duhul lumii, care-l încântă spre păcat pe tot omul, o, și e urâtă lumea, e sluțită, fiilor, e vopsită, e gătită spre desfrânare mereu și peste tot, și nu-i lasă omului nici o nădejde, după ce îl învață numai cu cele trecătoare ca și ea, ca și duhul ei cel înșelător. Dar vin Eu pe pământ cuvânt și Mă așez pe cale cu el și-i fac omului strigare spre trăiri adevărate, și care nu pier, căci din cer ele vin, și în cer se întorc când au cu cine să-și găsească petrecerea și slava lor alături cu omul cel credincios venirii Mele de la Tatăl ca să-i gătesc omului preț scump, zi veșnică de înviere, căci omul își caută mângâierea.

O, fiilor din cetatea Mea de cuvânt, fiți tari cu duhul și cu trupul în zi de praznic sfânt cu strângere la izvor. Vă ridic osteneala de la neodihnă, fiilor. Cu orice pas al pregătirii acestei întâlniri mângâietoare Eu v-am arătat că sunt cu voi și că sprijin de aproape lucrul și truda voastră, și totul a venit în sprijinul vostru pentru gătirea sărbătorii. O, niciodată să nu vă îngrijorați, chiar dacă sunteți puțini. O, e mai bine numai cu mânuțe puse deoparte pentru Domnul și pentru lucrul Lui. Puterea și ajutorul și sporul vin de la Noi, vin din cer, fiilor, numai să aveți voi dulceață în inimă și în purtare și în dăruire, o, și răbdare să aveți în toate, iar răbdarea este lucrarea dragostei, măi fiilor. Și iată, a fost gătită sărbătoarea și masa ei și mângâierea ei și rostim bun venit celor ce se adună și le împărțim lor din cer.

Întâi Îmi mângâi țara Mea cea de azi. Ea e de mare preț la Dumnezeu, că e frumoasa Mea, gazda Mea de la sfârșit de timp.

O, ai mers numai în genunchi, frumoasă țara Mea, de două ori frumoasă tu, iubito, căci Eu am avut peste tine daruri strălucitoare de pe pământ și până în cer, de se miră sfinții când văd ei frumusețea ta, că mersul în genunchi e umilință mare, și atrage daruri cerești mântuitoare acolo unde ea este văzută sub crucea ei. Am sunat în tine din șapte trâmbițe, și daruri cerești așezam peste purtătorii de har din mijlocul tău, și care se nasc cu soartă aparte în mijlocul unui neam, căci Eu, Domnul, binecuvintez neamul acela, și împart daruri cerești în mijlocul lui, iar fiii cei purtători de har sunt sub cruce mereu din pricina celor necredincioși, și care stau mari și trufași între oameni și-i supun sub fărădelegile lor, cu care-și fac loc între cei sărmani și supți de vlagă prin lăcomia mai-marilor de peste ei.

Tu ești frumoasa Mea cea de sub cruce, țara Mea cea de azi, iar Eu te cercetez mereu și-ți mângâi mersul cel greu sub cei ce te apasă, căci tu semeni cu Mine la suferință și ești disprețuită de cei ce stăpânesc peste tine, frumoasă țara Mea. O, îți îndemn fiii la duhul dreptății, la căutarea după Dumnezeu și le spun lor așa:

O, fii români, o, fiilor frumoși, fiți frumoși prin cele dinăuntru ale voastre. Omul se întâlnește cu Dumnezeu în iubirea cea dinăuntrul său când stă de vorbă cu Domnul simțindu-și părtășia cu El. Atunci dorul Meu după om se alină, Duhul Meu Își răcorește arșița căutării Lui după om, iar mila de Mine stă în mâna și în voința omului de a Mă avea drag și împlinit în el. Iar cine nu Mă are pe Mine dragul lui, al vieții lui, o, acela este om urât, nu are frumusețe, iar părerea de sine îl trage pic cu pic de pe calea cea cu mântuire pe ea pentru om.

O, fii români, luați învățătura Mea, cercetați-vă să nu aveți trufie, duh de judecată, sau dispreț pentru semeni, și neumilință, fiilor. Sculați-vă cu bărbăție și apărați-vă țara. Fiți plini de umilință. Eu, Domnul, așa pot să lucrez pentru om și să-l ajut. Fiți voi oștenii cei de azi ai țării și arătați iubirea voastră de țară, iar Eu vă amintesc vouă că ea e țara Domnului, că ea are o soartă mare și sfântă, fiilor.

O, sculați-vă și scoateți-vă țara din clește, fii români. Ridicați-vă și sunați trezirea și biruința ei, căci Eu, Domnul sunt în mijlocul ei cuvânt, și de aceea este ea frumoasa Mea, alinul Meu, credința cea de la sfârșit de timp în ea, și am venit la ea.

O, pace ție, țara Mea de azi. Eu, Domnul, sunt străjerul tău. Amin.

În zi de praznic de Duh Sfânt vă strâng pe voi în cuvântul Meu, fiilor veniți la izvorul Meu de cuvânt. Vă spun vouă, cercetați-vă să nu aveți trufie, duh de judecată, sau dispreț spre semeni și nemulțumiri, fiilor. Nu puteți singuri să faceți această ascultare și alegere de partea Mea cu totul, fiilor. Eu sunt blând și smerit cu inima. Fiți și voi așa, fiți ca Mine, fiilor. Cercetați cu cercetare peste voi. Când duhul rău vede aceasta slăbește cu mult ale lui, cu care mereu stă în mintea omului ca să nu aibă Domnul loc cu ale Sale în cei ce se aleg Lui. Am aici la porți veghetori și povățuitori ca și Mine. Ei vă pot cerceta, ei știu de la Mine statura celor ce ascultă sau nu ascultă de Dumnezeul dragostei, numai să poată avea ei loc înaintea voastră pentru cercetare, că iată, de câte ori veniți la izvor Eu trec prin ei spre voi și vă împodobesc de sus voința și vederea și dorul din voi pentru asemănarea cu Mine, căci cine nu caută spre asemănarea cu Mine, acela seamănă cu lumea, iar cale de mijloc nu este, fiilor, și Mă aplec să vă rog să credeți aceasta ce vă spun.

O, fiilor, pe cei ce stau din partea Mea înaintea voastră nu căutați să-i prindeți în cuvânt ca să-i puteți judeca apoi pe ei pentru voi. Așa Mi-au făcut Mie cei ce M-au prins cu cuvânt rostit de gura Mea -ziceau ei- și au căzut ei în judecată pedepsindu-Mă, iar Eu am spus atunci: «Acum stăpânitorul acestei lumi a fost judecat».

O, am spus și spun tuturor: nu judecați, ca să nu cădeți în judecată, așa am spus și spun. Dar cum aceasta? O, iată cum: În clipa când omul găsește prilej de judecată asupra cuiva, așa a căzut el sub judecată, căci el uită câtă pedeapsă își lucrează prin faptele lui, și se mai ridică apoi asupra altuia, bietul de el, și se dovedește vinovat, și numai cei vinovați sunt cei ce judecă pe cei judecați de ei, și cad aceștia în judecata faptelor lor, cad de la Dumnezeu, Căruia Îi ia locul ca să judece ei în locul Lui.

O, fiilor adunați la masă aici, nu poate fi mângâiere mai mare vouă ca și vindecarea voastră de cele ce vă învinuiesc la Dumnezeu. Nu vă defăimați unii pe alții vorbind de rău între voi pe ceilalți, de care voi dați să fiți nemulțumiți. E defăimare asupra fratelui tău din partea ta când cauți spre el ca să vorbești de rău pe alții, sau ca să-ți arăți nemulțumirile tale.

O, nu defăimați, și nu veți fi defăimați! Cercetați-vă să nu aveți trufie, fiilor! Ea vă aduce la defăimarea de frați spre alți frați. O, cercetați-vă sănătatea iubirii de Dumnezeu și vindecați-vă iubirea când ea bolește fără de putere.

O, ce mult, ce multe v-aș învăța și v-aș povățui după fiecare stare, fiilor! E Duhul Sfânt lucrător cu dor peste voi, și iată-L cum și cât lucrează, purtându-Se plutind pe deasupra ca la facerea lumii, fiilor. El știe toate, precum este scris, și umple lumea și nu-I scapă nici șoapta cea mai la întuneric scăpată, și toate ajung la Domnul spre cercetare și spre sortare apoi.

Vă umplu de înțelepciunea Duhului Sfânt, și aștept de la voi pe Duhul Sfânt, fiilor. E masă dulce cuvântul Meu la praznicul de azi. Aici sub cort se lucrează azi înțelesuri de taine și de lucrări de taine, și este nevoie de înțelepciunea Duhului Sfânt ca să pătrundeți tâlcuirea simbolurilor de aici în zi de Rusalii, fiilor. Limbile Duhului Sfânt se deslușesc aici minunat. Toată podoaba care îmbracă aici sărbătoarea are deslușire, fiilor, prin cei aici de strajă așezați.

E tot o îmbrățișare tot ce este aici pregătit, toată fața cea văzută a sărbătorii.

Deschideți-vă ca să pricepeți și să simțiți lucrarea Duhului Sfânt, fiilor. Strângeți-vă sub binecuvântarea Mea, care vă pecetluiește acum și întoarcerea acasă spre sfârșitul sărbătorii, iar suitele de îngeri călători își cunosc misiunea. Acum, însă, fiilor, fiți ca în cer aici, în această zi. Să fie totul cuprins în taina Duhului Sfânt, Care plutește pe deasupra aici, și Care ascultă de Tatăl.

Cuprinși în taina acestei măreții, Eu, Domnul, vă împart vouă odihnă și mângâiere prin cuvântul Meu de urare sfântă: Pace vouă! Pace vouă! Pace vouă, o, fiilor! Amin, amin, amin.

27-05-2018