Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a treia după Rusalii

Eu sunt Cel ce sunt. Amin. Deschideţi porţile dintre cer şi pământ, fiilor de la porţi, căci vin cuvânt peste pământ, ca să întăresc credinţa în Dumnezeu. Amin, amin, amin.

O, grădiniţă a cuvântului Meu! Mi-am făcut în mijlocul tău poartă între cer şi pământ, şi Eu intru în tine şi trec spre fiii oamenilor, ca să ridic dintre ei fii ai lui Dumnezeu. Amin.

Când eram cu trupul pe pământ, am zis ucenicilor Mei că venirea Mea a doua oară va fi ca în vremea lui Noe. Pe atunci Eu veneam cuvânt peste Noe şi îi spuneam ce să facă şi cum să trăiască pentru mântuirea lui şi a casei lui, şi i-am spus să-şi facă barcă de salvare, că voi veni să pierd de pe pământ pe omul cel fără Dumnezeu. Noe a crezut cuvântul Meu şi Mi-a deschis să vin mereu la el, şi Eu veneam şi îl învăţam toate ale mântuirii lui, dar oamenii din vremea lui n-au voit să creadă, şi şi-au văzut de însurat şi de măritat şi de mâncare şi de băutură, şi n-au crezut că voi veni să dau fiecăruia după faptă, şi nu şi-au ales scăparea care venise din cer peste pământ ca să-l scape pe cel credincios de la pieirea ce aveam s-o aduc peste cei necredincioşi. Mare şi sfânt a fost cuvântul Meu peste Noe, iar Noe credea şi împlinea, şi nimic nu mai lucra pe pământ decât scăparea sa şi mântuirea sa şi a casei lui. Şi dacă numai el şi casa lui au crezut, numai el şi ai lui au fost salvaţi de la pieire.

Fiilor din grădina cuvântului Meu, deschideţi porţile dintre cer şi pământ, că Eu vin ca în vremea lui Noe, ca să întăresc credinţa pe pământ, credinţa în Dumnezeu. Amin, amin, amin. Ca în vremea lui Noe grăiesc peste pământ peste cei credincioşi, căci cei necredincioşi, urechi au şi nu aud; ochi au şi nu văd; minte au şi nu înţeleg; Scripturile Mele au şi nu le pricep cei necredincioşi, dar Eu strig din cer peste pământ ca în vremea lui Noe.

O, fii ai oamenilor, deschideţi porţile să intre Dumnezeu în inimile voastre, în cugetele voastre, în sufletele voastre şi în trupurile voastre, ca să credeţi în cuvântul Meu cel nou şi să scăpaţi de mânia care vine peste pământ din pricina celor necredincioşi. O, fii ai oamenilor, căutaţi după fiii lui Dumnezeu şi învăţaţi de la ei credinţa în cuvântul lui Dumnezeu. O, fii ai oamenilor, pe vremea lui Noe când Eu strigam din cer peste pământ şi le spuneam la oameni că vin să-i pierd pe cei necredincioşi, oamenii nu credeau ce spuneam Eu, căci aveau plăcerile lor şi îmi atrăgeau cu ele pe fiii cei credincioşi, şi stricau credinţa celor credincioşi. Fiii lui Dumnezeu din vremea lui Noe erau atraşi de fiicele oamenilor, iar fiicele lui Dumnezeu erau atrase de fiii oamenilor, şi s-a stricat seminţia celor credincioşi, şi aceasta a adus potopul peste pământ. În vremea aceasta Eu vin iar cuvânt peste pământ; vin iar, căci aşa am promis ucenicilor Mei: «Mă duc să-Mi iau loc în dreapta Tatălui, şi vin la voi, ca să vă iau cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi».

O, fii ai oamenilor, lăsaţi-vă atraşi de fiii lui Dumnezeu şi faceţi-vă neamul lui Dumnezeu, căci neamul lui Dumnezeu va avea mântuire şi scăpare în ziua când Eu, Domnul, voi veni, şi din pricina venirii Mele «cerurile vor lua foc şi se vor nimici, şi stihiile aprinse se vor desface, iar pământul şi lucrurile de pe el vor arde cu totul», precum scrie în Scripturi. O, fii ai oamenilor, am lăsat peste cei credincioşi făgăduinţa că le voi da ceruri noi şi pământ nou, şi pe cei drepţi locuitori pe pământ nou. M-am făcut izvor de cer nou şi de pământ nou peste toţi cei care vor crede în Dumnezeu împlinind în trupul şi în duhul lor voia lui Dumnezeu. O, fii ai oamenilor, lăsaţi-vă atraşi de fiii lui Dumnezeu, ca să vă naşteţi din Dumnezeu, din cuvântul care coboară din cer pe pământ ca să cheme pe fiii oamenilor la faptele credinţei, că pe vremea lui Noe s-au lăsat fiii lui Dumnezeu atraşi de fiii oamenilor, iar Eu am văzut din cer şi M-am mâniat, căci în afară de Noe, n-a mai fost om să nu Mă părăsească.

O, fii ai oamenilor, cei ce vă păstoresc pe voi n-au grijă de credinţa voastră, căci credinţa în Dumnezeu înseamnă viaţă în Dumnezeu, şi n-au grijă de voi cei ce vă păstoresc pe voi, o, fii ai oamenilor. Vin Eu să păstoresc pe cel ce nu voieşte să piară. Vin să scol lumea din somnul necredinţei, iar cel ce aude, să vină după Mine. Eu sunt cu cei credincioşi. Amin. Cel ce aude glasul Meu, să vină să creadă şi să înveţe credinţa în Dumnezeu, căci curând, curând cerurile vor trece cu trosnet, iar pământul şi lucrurile de pe el vor arde cu totul din pricina zilei venirii Mele, după cum este scris în Scripturi despre venirea Mea.

Iată, Eu vin, şi nimeni nu se îndură să vină după Mine. Iată, Eu vin, şi nu poate omul să vină să-Mi urmeze, că are multe de făcut omul, şi nu le mai poate lăsa pe ale lui şi ca să le ia pe ale Mele. Iată, Eu vin, şi omul zăboveşte, şi omul este legat de mâini şi de picioare, şi este în întuneric tot omul de pe pământ. Cel ce nu poate să vină după Mine şi să-Mi urmeze, acela nu poate din pricina întunericului, şi este împiedicat să vină, căci Eu aşa am spus la ucenicii Mei: «Dacă umblă cineva ziua, nu se împiedică, pentru că vede lumina acestei lumi, iar dacă umblă cineva noaptea, se împiedică, pentru că lumina nu este în el». Lumina din om e Domnul. Dacă Eu, Domnul, nu sunt în om, omul are noapte în el şi se împiedică în noaptea din el şi în faptele nopţii din el. O, fii ai oamenilor, Eu sunt Lumina lumii. Dacă umblă cineva ziua, nu se împiedică, pentru că vede Lumina acestei lumi. Amin, amin, amin.

Iar voi, fiilor de la iesle, să staţi mereu cu porţile dintre cer şi pământ deschise, că vin să strig la fiii oamenilor să umble după Lumina acestei lumi lepădând faptele întunericului care n-au nimic din Dumnezeu. Vin să le spun fiilor oamenilor că vin ca în vremea lui Noe când nimeni nu se aşteaptă să vin. Fiţi tari şi cu credinţă mare în mijlocul fiilor oamenilor, căci puterea vieţii Mele este tare în cei ce cred în Mine împlinind tot cuvântul Meu. Fiii oamenilor umblă noaptea şi se împiedică, pentru că lumina nu este în ei. Dar voi fiţi ziua Mea, fiţi ziua venirii Mele, fiţi fii ai zilei şi umblaţi ziua, fără piedici, că lumina este în voi. V-am dat nume mare înaintea venirii Mele, şi sunteţi fiii întâmpinării Domnului, şi sunteţi ziua venirii Mele, şi din pricina venirii acestei zile peste pământ, cerul şi pământul se zdruncină şi se desfac, căci oamenii se tem de ziua venirii Mele, se tem că li se vădesc în lumină faptele întunericului din ei. Dar Eu vin, iar voi sunteţi ziua venirii Mele, iar Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfânt şi toţi sfinţii şi toţi îngerii aşteaptă de şapte mii de ani această zi.

O, poporul Meu cel credincios, tu eşti ziua venirii Mele a doua oară din cer pe pământ, că aşa ţi-am proorocit şi ţi-am spus: «Te voi numi mai presus de ziua învierii Mele şi te voi iubi, poporul Meu cel credincios». Nimeni nu se aşteaptă pe pământ să fii tu ziua venirii Mele; nimeni, poporul Meu. Dar Eu, Domnul, şi cu tot cerul de sus şi de jos, am aşteptat această zi să vină în mijlocul fiilor oamenilor, şi să se înveţe oamenii cu ziua venirii Mele, şi să vadă fiii oamenilor Lumina acestei lumi şi să umble întru lumină, că Eu vin ca în vremea lui Noe când nimeni nu se aşteaptă să vin. Amin, amin, amin.

28-06-1998