Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Acoperământul Maicii DomnuluiSunt Fiul Tatălui Savaot și Mă așez pe pământ cu masă de cuvânt. E multă nevoie de Dumnezeu pe pământ. Sunt Domnul Iisus Hristos, iar lucrarea Mea este cuvântul și împlinirea lui apoi, și lucrez aceasta prin vestire de cuvânt și am în cale pe poporul cuvântului Meu, care-Mi împarte grăirea peste pământ, iar Eu și oștirile cerești, sfinții și îngerii, împlinim, lucrăm și împlinim.

O, pace ție, popor al cuvântului Meu! Te pregătesc mereu ca să-Mi stai înainte și pentru ca să-Mi las în mijlocul tău cuvântul, iar tu să-l împarți așezându-l pe pământ. Iată zi cerească de sărbătoare pentru mama Mea Fecioara, iar Eu și cu tine petrecem la masă de cuvânt, că e multă nevoie de Dumnezeu pe pământ.

V-am învățat, fiilor, să țineți cerul aproape de pământ, iar acum grăim despre această lucrare. Ea ține gândul vostru lângă Mine și cu Mine și vă așează la rugăciune, căci Eu am spus celor ce Mă iubesc: «Rugați-vă neîncetat!». Voi sunteți moștenirea Mea și trebuie ca David să Mă numiți mereu și să Mă cereți mereu, mereu și să ziceți: «Adu-Ți aminte de noi, Doamne, întru bunăvoința Ta față de noi, poporul Tău, și cercetează-ne cu mântuirea Ta, ca să vedem întru bunătăți pe aleșii Tăi și să ne veselim de veselia poporului Tău și să ne lăudăm cu moștenirea Ta».

O, fiilor, cei ce nu grăiesc cu Mine în rugăciune nu Mă țin aproape lângă ei, dar pe voi să nu vă rupă gândul de la Mine, să nu vă facă să Mă uitați prin toate câte aveți de lucrat în vremea zilei sau în vremea odihnei de noapte, ci să rămâneți cu Mine în gând și în iubire, căci și Eu rămân cu voi, și-Mi dau la mulți prin voi cuvântul Meu, că e multă nevoie de Dumnezeu pe pământ, chiar dacă n-au oamenii această creștere ca să știe toți câtă nevoie este de Dumnezeu lângă ei și cât de cuminți trebuie să fie ca să nu dea diavolului prilej să stea lângă ei mult, iar Dumnezeu să stea puțin sau deloc dacă ei nu știu cum poate Domnul să fie cu omul și lângă om.

O, iată ce spun: Aș vrea de sus când privesc, aș vrea să văd numai sfințenie în oameni pe pământ și numai iubire pentru cei din cer. Nici un fel de rău n-ar mai fi să poată pe nicăieri, și aș coborî atunci pe pământ tot ce este în cer ascuns de ochii oamenilor și aș începe fericirea Mea lângă fericirea ta, omule de pe pământ, și am da mâna la toți cei care așteaptă de veacuri să-i ridic, după ce ei M-au mărturisit cu viața și cu limba lor cât au purtat trup între pământ și cer. Aceasta aș vrea, și aceasta aștept să dorească și să iubească toți oamenii de pe pământ, sfințenia aș vrea s-o iubească toți, iar Eu să fiu Dumnezeul lor, al celor sfinți, precum și sunt.

Am ispășit cu multe lacrimi de dor și cu mari dureri apoi, văzute și nevăzute dureri, și am dus cu greu toate greșalele și cuvintele rele ale tuturor celor de după Mine și ale celor de mai înainte de Mine pe pământ și ale celor ce sunt încă pe pământ cu trupul, și am îndurat dureri ca să pot coborî la ei și să le dau împlinirea făgăduințelor Mele și ca să pot veni pe pământ cuvânt la cei ce nu mai știu de Dumnezeu pentru purtarea lor înaintea celor din cer.

O, oameni reci cu inima pentru cei din cer, vă văd cei din cer cum păcătuiți. O, numai păcat lucrați pe pământ! Dacă voi uitați de ochiul lui Dumnezeu, iată, de aceea faceți atâta păcat pe pământ, și vă luați unii după alții la relele toate, la toate slăbiciunile și plăcerile păcătoase și vă faceți bucurii din acestea, iar cei din cer privesc peste voi și plâng cei din cer. O, am și Eu nevoie de bucurii, de oameni care să fie bucuria Mea pe pământ. Numai trist, numai plâns, numai biruit să fie Dumnezeu din pricina bucuriei și a veseliei păcătoase, iubite acestea de oameni?

Voi, cei ce sunteți sub jugul căsătoriei, stăpâniți-vă zburdările trupului, opriți-vă de la alungarea lui Dumnezeu de lângă voi, că Domnul este sfânt. Voi dați naștere la fii, și nu trebuie copiii voștri să fie sortiți pedepsei cea de la păcatele voastre, căci scris este: «Mânca-vor părinții și se vor strepezi dinții fiilor». O, nu vă temeți că nu veți putea să fiți măsurați în fața simțămintelor păcătoase. Veți putea aceasta prin dragoste de Dumnezeu, cu care să vă hrăniți mintea și inima, iar dacă nu veți căuta aceasta, veți putea, tot veți putea, dar prin suferință, și ea vă va ajuta pentru cumințenie, pentru curățire, pentru ispășirea păcatelor voastre.

Vin din cer pe pământ cuvânt și vă învăț să vă lucrați mântuirea și scăparea, o, fii ai oamenilor, și sunt plin de milă pentru voi și pentru copiii voștri. O, lăsați răul să apună, că prea multul bine păcătos vă aduce pedeapsă. Grăiesc în mijlocul neamului român și Mă împart cuvânt peste pământ ca să fiu ascultat, ca să-Mi urmeze omul sfatul și să-i fiu lui Dumnezeu.

Grăiesc acum cu voi, fii ai poporului cuvântului Meu. Fiilor, fiilor, țineți cerul aproape de pământ. Căutați să vă fiu Eu bucurie, ca nu cumva să tânjiți spre altfel de bucurii, așa cum oamenii de pe pământ alunecă în fel și chip. Fiți plini de simțăminte dulci și pline de dor pentru Mine ca pentru cea mai dorită și mai așteptată ființă, fiilor. Să vă fie milă vouă de cei ce vă urăsc și vă grăiesc de rău, sau vă defaimă cu răutate, căci ei nu știu ce fac, iar când va fi să știe ce au făcut, să găsească de la voi milă din vreme lucrată pentru ei. Să nu primiți și să nu iubiți bârfa, cum fac oamenii de la unii la alții, că bârfa este unealta cu care bârfitorul defaimă la fel pe cel vinovat și pe cel nevinovat, și în această unealtă mincinoasă se taie chiar cel care o scoate din inimă ca să defaime cu ea pe semeni.

O, de cei ce ne părăsesc, pe Mine și pe voi, să vă fie milă, fiilor, căci ei nu știu ce fac, nu știu în ce lovesc pentru voia lor. Iată, milă multă trebuie să avem pentru cei ce nu pot iubi pe Dumnezeu cu toată iubirea lor, cu toată puterea lor. Țineți cerul aproape de pământ, fiilor, ca să aibă cerul milă de toți cei rătăciți de la iubirea de Dumnezeu pentru iubirea de ei înșiși, căci diavolul e în luptă mare împotriva omului și împotriva lui Dumnezeu din om, dar noi să fim cu Tatăl, fiilor.

Mama Mea Fecioara are între sfinți zi de praznic în această zi și stă înaintea Mea pentru milă, fiilor, rugându-se și stăruind așa. Dau glas glasului ei, ca să fie așezat în carte duhul rugăciunii ei. Amin.

— Mila Ta, Fiule scump, să-i urmeze în toate zilele pe fiii poporului cuvântului Tău de azi. Mila Ta să îngrădească de jur împrejur hotarele pământului neamului român. Sus și jos să stea mila Ta pentru țara Ta de azi, țara cuvântului Tău, Fiule Doamne. Sus și jos, și în toate laturile ține departe, departe primejdiile omenești, care ar da să bată peste pământul și neamul român. Tu ești Cel ce veghezi, și știi cum să cureți de neascultare acest popor român, că Tu ai milă, Doamne. Toate gândurile vrăjmașe ale oamenilor mari și mici pe pământ, stinge-le și le risipește în adânc și păzește acest pământ pentru Tine și pentru sfinți, Fiule Doamne. Fie voia Ta, și nu a oamenilor mari sau mici de pe pământ, că Tu ai lucrare de mântuire pentru oameni în mijlocul neamului român. Eu stau la hotare sus și jos cu oștiri cerești și cu rugăciune Ție pentru neamul român, că rugăciunea este minunea care face minuni, iar cei ce sunt ai Tăi știu aceasta și se așează lângă noi la rugăciune pentru același dor.

O, întinde-Ți brațele, Fiule al lui Dumnezeu Tatăl și Fiule al meu, și ocrotește cu tot ce este în cer, cu toate oștirile cerești ocrotește pământul și neamul român și fă de aici mântuire pentru ei și pentru mulți. Tu ești Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvintează și binecuvintează și păzește și ocrotește țara cuvântului Tău, țara română, și liniștește popoarele din jur, că Tu ești Stăpân peste popoare, Fiule Doamne. Eu stau în toată vremea cu rugăciune, Domnul și Fiul meu. Așa să stea și poporul cuvântului Tău și așa să biruim, căci rugăciunea este minunea care face minuni, iar crucea este paza celor ce aduc rugăciunea lor înaintea Ta, Doamne și Fiule al meu. Amin.

— O, neam român, ai pe mama Mea Fecioara mijlocitoare și rugătoare între cer și pământ pentru soarta ta cea de la Dumnezeu, numai să fii credincios Celui ce vine din cer pe pământ la tine ca să-ți îndrepte inima și viața spre El, spre Cel ce te veghează. O, țară română, te țin sub mantia Mea și te aștept să faci voia Mea, că iată, suferi. Mișcarea stihiilor în mijlocul tău îți arată durerea Mea cea de la tine. O, scoală-te la veghe și la ascultare de Dumnezeu și te îmbracă frumos, ca să stai frumos înaintea Mea.

Așează-te în genunchi înaintea Mea, popor român, și cere-Mă, dar lasă păcatul de peste viața ta, că păcatul aduce suferință. Toți ai tăi din cer stau numai într-o rugăciune pentru tine înaintea Mea. Vorbește tu cu ei între tine și Mine, că mare este această iubire înaintea Mea și a celor din cer, o, popor român!

Iar tu, popor al cuvântului Meu, fii rugător cu mare iubire din mijlocul neamului român, că trebuie ocrotit acest pământ și neam, fiindcă lucrarea Mea este în mijlocul lui, pe vatra lui. Amin.

Voi, cei ce stăpâniți popoarele și pământul, fiți cuminți, o, fiți cuminți, și binecuvântați pământul și neamul român. Aceasta vă îndemn să faceți, că am lucrarea cuvântului Meu în mijlocul acestui neam, de unde vouă vă grăiesc, iar pentru această ascultare pe care v-o cer, vă voi păstra binecuvântare vouă când Eu voi fi cu toată puterea Mea peste popoare, precum este scris, căci omul nu va mai putea, fiindcă va putea numai Domnul. Eu, Domnul, vă voi ajuta să ascultați de voia Mea, și voi lucra Eu aceasta după planul Meu. O, pace vouă, popoarelor și stăpânilor de popoare, că fără pace voi porniți războaie și dureri vouă! Nu scoateți sabia, căci cine scoate sabia va pieri de sabie, precum este scris. Arma voastră să fie crucea și rugăciunea, împodobite de duhul cel frumos al umilinței de duh, care-l călăuzește pe om la iubire de Dumnezeu, și veți lucra pacea.

Eu, Domnul, aștept vremea sfințeniei pe pământ cu oamenii, și ea va veni, după ce omul nu va mai putea el, ci va putea numai Domnul, și atunci omul va iubi pe Dumnezeu, mereu, mereu pe Domnul.

O, pace ție, popor al cuvântului Meu! Stai cu fereastra deschisă să intre soarele în inima ta, în casa ta. Deschideți unii altora ferestrele voastre, și veți fi numiți lucrători de Dumnezeu înăuntrul omului și veți avea plată scumpă, fiilor. Pace vouă! Ascultați de tot cuvântul Meu de peste voi, și pacea Mea va fi cu voi.

Fiilor, fiilor, învățați taina ferestrei deschise și a soarelui care pătrunde și însorește peste tot, aducând bucurie și mântuire. Nimic nu vă va fi greu, că nu voi, ci Eu sunt Cel ce pot în voi și pentru voi și prin voi, o, fiilor, căci voi Mă purtați pe Mine pe pământ în vremea aceasta și pot Eu în cei ce Mă poartă, pot Eu. Pot Eu în toate și pentru toate, pot Eu prin voi și pentru voi, o, fiilor. Amin, amin, amin.

14-10-2015