Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a şasea a Postului Mare‚ a Floriilor; Praznicul Intrării Domnului în IerusalimGândul Meu şi inima Mea sunt numai la lucrarea cuvântului Meu din zilele acestea, pe care voiesc s-o semăn peste pământ şi să fac cumva să răsară ea în calea şi în inima oamenilor, căci lucrarea Mea este să-l apropii pe om de dorul de Dumnezeu, ca să fie acest dor pe pământ şi să pot lucra prin el pentru om, căci mila Mea de om este mare.

Sunt Domnul Iisus Hristos, sunt Cuvântul Tatălui şi am spus că oricine cere de la Tatăl ceva în numele Meu îi va da Tatăl, numai să aibă omul dorul de Dumnezeu în inima lui.

O, pace ţie, popor al cuvântului Meu! Mă sprijin cu tine pentru venirea Mea cuvânt pe pământ în zilele acestea, şi iată, Mă împart în lung şi în lat cu ajutorul tău, iar pentru că Mă ajuţi, Eu, Domnul, te numesc popor al cuvântului Meu, cu care Eu te hrănesc ca să creşti frumos şi să veghezi frumos în calea Mea când vin cuvânt pe pământ. Ştie lumea că Eu am cale în mijlocul tău şi Mă aşteaptă mulţi, aşa cum Mă aştepta mulţime mare când a aflat că Eu vin în Ierusalim după ce l-am înviat pe Lazăr, şi voia mulţimea să ne vadă, voia şi pe Mine şi pe Lazăr, în timp ce arhiereii se sfătuiau pentru răstignirea Mea şi chiar pentru stârpirea lui Lazăr, pentru a cărui înviere mulţi credeau în Mine şi căutau să Mă vadă.

O, ştie lumea că Eu vin la tine cuvânt, poporul Meu, şi ies mulţi întru întâmpinarea Mea şi-Mi iau cuvântul şi îl ascultă şi se hrănesc cu el, şi voiesc să pot cu tine această lucrare, şi dau să te întăresc pentru Mine, că multă întărire şi multă mângâiere vă trebuie, fiilor, că voi sunteţi puţinei şi sub greu mereu şi nu mai am cu cine să Mă ajut pentru voi, iar voi sunteţi sub sarcina Mea, fiilor. O, rugaţi-L pe Tatăl, rugaţi-L în numele Meu, rugaţi-L să vă dea putere şi ajutor în toate şi să vă vindece toate neputinţele, căci Tatăl vă dă vouă, numai să fiţi voi mereu duioşi, mereu blânzi, mereu cu răbdare în toate, căci şi Eu pe toate le-am răbdat şi le-am purtat, şi M-am dat pildă de răbdare urmaşilor Mei şi le-am arătat cea mai slăvită cale, calea umilinţei de duh, de care oamenii lumii fug, ca nu cumva să semene ei cu Domnul, ca nu cumva să Se vadă Domnul în ei prin umilinţa Lui.

O, nu stăm mult în cuvânt, căci sunteţi voi slăbiţi, fiilor purtători de Dumnezeu, dar Mă însemnez în carte cu ziua Mea de praznic când am intrat în Ierusalim pe asin acum două mii de ani şi când mulţime multă Mi-a ieşit în cale cu ramuri în mâini şi-Mi cânta Osana, iar Duhul Meu era trist pentru cele ce aveau să urmeze.

O, nu ştiu cum să-i mângâi pe toţi de pe pământ şi să le dau nădejde la toţi. Caut să le ies în cale cu cuvântul şi să afle de Mine că vin cuvânt pe pământ şi să-l ajut pe om, şi să fac un Ierusalim în fiecare inimă care primeşte pe Domnul.

O, fii ai lui Dumnezeu, şi voi, fii ai oamenilor, aplecaţi-vă spre iubirea Mea şi fiţi blânzi şi smeriţi cu inima şi fiţi duioşi între voi şi Mine, căci voi aveţi nevoie de mângâiere şi de salvare din toate răutăţile de pe pământ. Eu, Domnul, vă dau vouă putere pentru iubire şi pentru înviere. O, n-am pe cine să trimit pentru voi ca să vă dea pe Domnul, şi iată, vin Eu şi Mă dau vouă, numai să Mă aşteptaţi şi să deschideţi bunătăţii cu care Mă ţin după voi. O, cine v-ar mai da atâta mângâiere, atâta bunătate? Eu, Domnul, vă învăţ bunătatea. Nu vă mâhniţi unii pe alţii, nu vă îndureraţi unii pe alţii, nu vă faceţi rău unii altora. Fiţi iertători şi fiţi miloşi. Aduceţi Domnului mulţumire pentru toate şi nu-L uitaţi pe El şi nu uitaţi de El, că multe rele îl pasc pe om când gândul lui nu este la Domnul.

Iată, vă mângâi în zi de praznic de Florii şi vă dau povaţă pentru calea voastră sfântă. Aş vrea să vă mântuiesc de păcat, căci păcatul este vrăjmaşul omului, şi de aceea vă povăţuiesc să fiţi cu gândul la Domnul şi la bunătăţile Lui pentru cei ce-L iubesc.

O, fiilor, cereţi iertare la Domnul pentru toate păcatele voastre şi nu mai păcătuiţi. O, fiilor, faceţi bine celor ce vă urăsc, ca să-L înduplecaţi pe Domnul spre iertarea cea de o parte şi de alta, şi să nu mai aibă răul putere peste voi şi între voi. Eu, Domnul, aş vrea să fiu mereu cu omul şi aş vrea să fie omul cu Mine mereu şi să-Mi grăiască aş vrea, şi să fie pe plăcerea Mea grăirea lui cu Mine. Aş vrea să-l învăţ pe om cum să fie plăcut lui Dumnezeu în toată vremea, iar el să se deprindă să lucreze aşa. O, cât bine îi vreau Eu omului, şi de aceea îl învăţ să nu stea despărţit de Domnul cu gândul şi cu inima lui.

O, ţara Mea de azi, o, neam român, Mă slăvesc prin cuvânt în mijlocul tău în zi de praznic de Florii şi-ţi fac o rugăminte. Fă-te împărţitor de Dumnezeu peste pământ. Daţi-vă unii altora cuvântul Meu, fii români, şi mângâiaţi-vă unii pe alţii cu Domnul. Fiţi plini de blândeţe şi de duioşie şi de iertare. Îmbrăţişaţi smerenia inimii şi veţi câştiga o inimă nouă, o inimă din cer, căci cuvântul Meu vă povăţuieşte acum inimile voastre spre o lucrare nouă şi dulce, căci bunătatea inimii e mare comoară pentru om.

Fiilor, fiilor, fie-vă milă de Domnul şi purtaţi-L în inimă şi încălziţi-L în voi, ca să-I fie bine Domnului în voi. O, câtă durere am pentru fiecare om şi câtă milă şi duioşie pentru fiecare! Ca pe nişte flori de primăvară vă dăruiesc cuvintele Mele vouă. O, tot aşa să vi le dăruiţi şi voi unii altora dacă această bogăţie vine astăzi pe pământ.

Eu, Domnul, voiesc să-l ajut pe om să facă voia Mea şi să nu mai calce peste ea, dar trebuie s-o cunoască şi să caute s-o cunoască. O, vino tu, neam român, vino în ajutorul Meu şi al tău! Căutaţi să-L cunoaşteţi pe Domnul în acest cuvânt, fii români, şi daţi-vă unii altora îndemnul spre înviere din păcat şi putere sfântă pentru aceasta. Eu aşa vă povăţuiesc în zi de praznic de Florii şi vă rog cu rugăminte sfântă, împliniţi în voi cuvântul Meu, fiilor. Şi acum, pace vouă! Eu, Domnul, vă spun: pace vouă!

O, şi ţie, popor al cuvântului Meu, pace ţie! Voiesc să grăiesc cu voi, fiilor, şi să vă învăţ mereu ascultarea. Voiesc să-Mi întăresc coborârea şi să vă întăresc pentru ea. Amin.

O, Tată, întăreşte-i Tu pe ei, căci ei ne sunt de ajutor, Tată, iar Eu Mă voi preaslăvi în ei pentru slava Ta şi a Mea, Tatăl Meu. Amin, amin, amin.

05-04-2015