Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Naşterii DomnuluiSlava Mea cea de sus, cea din Tatăl, vine pe pământ şi se face cuvânt şi mângâiere prin cuvânt şi dă putere de sus celor ce iubesc cerul pe pământ şi cred în cele din cer şi în cei din cer, aşteptând ei pe Domnul de izbăvire a lor în toată vremea, căci Eu am lucrat şi lucrez până la sfârşitul timpului şi sunt cu cei credincioşi Mie şi le dau lor. Amin.

Pace ţie, popor crescut de Duhul Sfânt Mângâietorul şi Povăţuitorul tău! Sunt Domnul Iisus Hristos şi Mă aşez cu tine la masă de praznic sfânt, praznicul zilei amintirii naşterii Mele între oameni pe pământ acum două mii de ani. Petrec cu tine zile de mângâiere pentru Mine şi pentru tine şi ne facem mângâiere pentru tot cerul, pentru toate puterile cereşti, care lucrează cu Mine sus şi jos, împlinind ele voia Mea şi lucrarea Mea. Cei de sus Îmi privesc petrecerea Mea cu tine şi Îmi cântă imn de slavă, iar Eu rostesc pe pământ pace peste tine şi petrec cu tine sărbătoare de naştere, popor iubit de Dumnezeu, căci Domnul te iubeşte.

Nu Mă pot iubi cei ce nu au credinţă aşa cum i-am învăţat Eu să aibă, iar cine Mă iubeşte după plăcerea Mea sunt cei ce se uită mereu în învăţătura Mea şi se păstrează Mie prin ea şi se unesc pentru ea şi se aduc Mie unii pe alţii cu inimi curate în iubire, că mare minune este în om inima curată, care păstrează în ea învăţătura Mea şi puterea ei, fapta ei cu inima şi cu pasul, că nu mai are omul de unde să-L ia pe Dumnezeu decât din venirea Mea cuvânt pe pământ ca să Mă dau omului mereu şi ca să-i amintesc de Mine şi să-l îmbiu spre putere de credinţă nefăţarnică, fiindcă altfel nu este adevăr între om şi Mine.

Sărbătoarea naşterii Mele e dulce în cer, e slavă dulce, iar Eu Mă mângâi în mijlocul ei, căci am durere, iar durerea aşteaptă mângâiere. Mama Mea Fecioara aduce înaintea cerului şi a pământului ziua ei şi a Mea de acum două mii de ani când îngerii vesteau pe pământ venirea Mea, naşterea Mea, prunc mic, adăpostit într-o iesle caldă, unde Eu am găsit iubire şi primire pentru venirea Mea atunci, şi a fost aşa naşterea Mea ca să fie ea de pildă şi de răspuns peste timp că atât de puţin Mă primeşte omul să fiu cu el şi să stau cu el, să fiu primit în casa lui şi în viaţa lui, că Dumnezeu stă şi aşteaptă îndelung la inima fiecărui om şi la fapta fiecărei inimi care nu se îndură să-I dea Domnului din ea sau să ia de la Domnul pentru ea, căci dorul Meu cel pentru om este sfinţenia lui şi raiul cel ceresc, iar inima şi ochii lui sunt departe de voia Mea cea pentru el.

Plin de dor după om am venit pe pământ acum două mii de ani, şi nu Mi s-a mai alinat dorul, căci nimeni nu M-a cunoscut atunci, decât cei cărora Tatăl le-a încredinţat taina venirii Mele, a naşterii Mele prunc din mamă Fecioară ca să cresc apoi până la vârsta bărbatului desăvârşit şi să plătesc răscumpărarea omului şi să Mă fac Mântuitor celor ce au pierit şi pier şi să le dau mâna, că milă Îmi este de om, din ziua zidirii lui şi până azi.

Mă doare că nu pot să fiu cu oamenii aşa cum sunt cu cei din cer! Mă doare în cer şi doare în cer durerea Mea de pe pământ şi n-am cu cine s-o împart. Mare este pe pământ înaintea Mea cel care plânge cu Mine şi are durere pentru Mine că nu sunt iubit de oameni pe pământ! Îmi fac casă cu cei ce plâng cu Mine pe pământ, şi sunt tot mai puţini cei ce mai plâng cu Mine. E tot mai străin Domnul pe pământ. Mă mângâi că Mă cunosc animalele şi păsările şi toată facerea lui Dumnezeu, care are în firea ei pe Făcătorul ei, şi toate îl judecă pe om pentru semeţia lui de a nu-L iubi pe Dumnezeu. Mă mângâi cu îngerii şi cu sfinţii şi Mă mângâi cu tine că pot să-ţi grăiesc, o, poporul Meu, o, fiule care ai cu tine venirea Mea şi voia Mea. O, ai grijă de Mine, că nu mai am altă mângâiere dintre oameni! Ai grijă să fii cu Mine, ai grijă să Mă ai şi să Mă ţii aproape şi să-ţi dau cerul de ocrotire şi să semeni cu cei din cer, care te ocrotesc din partea Mea, fiule de azi, fiu credincios pentru venirea Mea cea de azi! Naşterea Mea pe pământ să fie cu tine mereu, iar cuvântul gurii Mele să te ţină întru Mine nou-născut mereu, popor al naşterii de sus! Bucuriile de pe pământ să nu te atragă, iar Duhul Meu să-ţi dea din cer şi să ne sprijinim unii pe alţii prin taina inimii curate între tine şi Mine, păstrată prin credinţa cea din învăţătura Mea născută peste tine.

Aduc ţie rugăminte dulce, poporul Meu, să stai nedespărţit de tot ce Eu am lăsat acum două mii de ani şi de tot ce îţi desluşesc azi, ca să te poţi păstra Mie neîmpărţit, ca să pot avea în voi şi între voi un singur gând, la fel în toţi pentru Mine şi pentru învăţătura Mea, măi fiilor, că Mă doare de la voi dacă nu împliniţi aşa toţi. O, staţi cu Scripturile deschise mult, staţi cu Mine pe masă şi la masă şi îmbrăcaţi-vă cu cerul cel nevăzut, căci nevăzutele lui Dumnezeu trebuie să vă fie vouă veşmânt şi acoperământ aşa cum sunt pentru cei din cer.

Iubiţi umilinţa, fiilor! Iubiţi cuminţenia în toate, ca fii ai naşterii de sus, căci pe pământ lucrează semeţia şi moartea cea de la ea peste tot, iar în voi să lucreze umilinţa şi naşterea cea de sus, ca să se vadă la voi despărţirea între cele două lumi şi să fiţi voi împărăţia Mea, fiilor. Amintiţi-vă mereu de naşterea Mea, de umilinţa Mea, de creşterea Mea, de lucrarea Mea, de purtarea Mea, de iubirea Mea şi de venirea Mea atunci şi acum, ca să pot veni mereu la voi şi ca să stau cu voi pe pământ mereu precum cu cei din cer stau, că voi aveţi nevoie de mângâiere şi de putere de sus, fiilor, căci Îmi trebuie Mie putere în voi mereu, măi fiilor. Lucrarea rugăciunii sfinte s-o creşteţi mare între voi, iar Eu s-o cercetez mereu pe ea cu Duhul Meu, cu ochiul Meu, şi cereţi să vină cerul pe pământ peste tot şi să-L ocrotească pe Dumnezeu peste tot, căci oamenii necredincioşi dau să Mă alunge de peste tot şi să fie numai ei cu voia lor, căci voia Mea nu seamănă cu voia lor şi nu le place lor aşa pentru voia lor.

Fiilor, fiilor, e întuneric mare pe pământ! Fiilor, fiilor, aprindeţi mult iubirea Mea în voi şi între voi, naşterea Mea în voi şi a voastră în Mine, şi unii de la alţii să lucraţi puteri sfinte pentru Dumnezeu şi pentru voi, iar inimile să vă fie vii ca Dumnezeu. Strigaţi mereu în duhul adevărului: Vino, Doamne! Nedespărţiţi să fiţi de strigarea aceasta. Feriţi-vă mult de inimă rece în voi, feriţi-vă de nemulţumire şi daţi loc iubirii să vă crească şi să vă aibă pentru ea. Căutaţi numai cu ascultarea de tot ce vă dau să faceţi şi să fiţi, căci ascultarea vă îmbracă de jur-împrejur în scutul Meu şi vă înfăşoară în taină cu cerul şi vă ţine comoară Mie, mângâiere Mie, iar Eu vă arăt cerului mărturie a Mea.

Mama Mea Fecioara ia în duhul ei tot ce Eu grăiesc vouă în ziua aceasta şi vă aduce şi ea acelaşi dar. De la naşterea Mea cea de acum două mii de ani şi până la voi s-a făcut un cer mare de sfinţi, s-a lărgit cerul cu multul şi vă stă în ajutor mulţime de sfinţi luptători pentru Mine şi pentru voi. Nu vă fie teamă! Fiţi fii ai mângâierii precum Eu sunt. Duhul pocăinţei şi al umilinţei vă dă pe voi mereu cerului, iar cerul se dă vouă pe aceeaşi cale, şi altă cale să nu cunoaşteţi voi. Cuvânt de naştere de sus este tot ceea ce vă dau, şi în el vă învălui ori de câte ori cobor cu el la voi, fiilor.

Rămân cu voi acum cu sărbătoare de trei zile, Eu şi mama Mea Fecioara şi toţi îngerii slavei coborârii Mele la voi. Tot cerul e cu privirea şi cu iubirea spre Mine şi spre voi. Ca la Betleem acum două mii de ani, aşa cântă îngerii deasupra voastră, însoţindu-vă cu cântarea de praznic de naştere. Eu vă dau puteri pentru Mine, vă îmbrac cu putere împotriva întunericului de pe pământ, vă cuprind în duhul mângâierii ca să învăţaţi iubirea lui mereu, iar voi daţi unul altuia iubirea Mea aşa cum şi-o dau cei din cer. Nu vă temeţi, fiilor, de întunericul de pe pământ! Fiţi cuminţi! Voi aveţi lumină, căci Eu vă dau. Nedespărţirea dintre Mine şi voi vă aduce vouă ceruri de îngeri în slujire, iar voi să semănaţi cu cerul, fiilor. Cântaţi toţi cântări de naştere şi slăviţi praznicul naşterii Mele şi pe Măicuţa Mea cea feciorelnică, cea plină de Mine pe pământ şi în cer.

O, pace ţie cu Mine şi cu poporul Meu, mama Mea şi ocrotitoarea pământului alegerii Mele! Pace în cer pentru Noi, pace şi aici, unde coborâm pe pământ şi binecuvântăm şi veghem!

O, pace ţie, ţara Mea în care-Mi am venirea! Pace ţie şi naştere de sus îţi hărăzesc, neam român, şi te îndemn spre pocăinţă ca să te scap de suferinţă! Sunt mijlocitorul tău la Tatăl pentru mântuirea ta, pentru ocrotirea ta, pentru credinţa ta cea dreaptă şi pentru învierea ta. Numai mâna Mea şi minunile ei te poate scoate din întunericul care te cuprinde din jur şi de la mijloc. Numai mâna Mea te poate păstra de partea Mea acum când totul pe pământ se desparte de Dumnezeu. Nimeni nu-şi închipuie lucrarea cea ascunsă sub numele Lui Dumnezeu şi care dă să cuprindă tot şi peste tot. Eu însă te sortesc cu ocrotirea Mea şi a mamei Mele Fecioara şi te voi ridica prin minuni deasupra întunericului de pe pământ, că pentru tine strigă la Dumnezeu toţi sfinţii, căci ei te ştiu de la Tatăl ţara Mea de venire acum, la sfârşit de timp. Duhul rugăciunii ţi-l dăruiesc şi darul naşterii de sus ţi-l hărăzesc. Strigă-Mă să vin, că altă scăpare nu mai este de pe pământ pentru cei ce se aleg pentru adevăr. „O, vino, Doamne!”, aşa să Mă strigi, şi să fii cuminte în strigarea ta, căci ştiu Eu ce să fac dacă Mă strigi să vin Eu în ajutorul tău. O, pace ţie şi naştere de sus ţie, ţara Mea, Ierusalimul Meu cel de azi, la care Eu acum vin! Amin.

Mă întorc în tine, popor al cuvântului Meu, şi stau cu zile de praznic de naştere în mijlocul tău şi unii altora ne dăruim. Învăţaţi de la Mine cum să vă dăruiţi Mie, fiilor. Faceţi aceasta aşa cum fac Eu vouă. Râul Meu de cuvânt se revarsă mereu peste voi. Aşa şi slava Mea de la voi şi ruga voastră spre Mine, aşa să fie, tot ca râul, precum cuvântul Meu este peste voi, fiilor.

Se găteşte mama Mea Fecioara cu daruri de cuvânt ca să vă dea. E glas de vânt cuvântător în văzduh. Suflă vântul cu glas puternic, suflă cu plâns în glasul lui vântul. El suflă din partea Mea, fiilor, el suflă cu Mine, dar voi aveţi călduţ în casă şi sărbătoare de naştere a Mea şi a voastră aveţi şi stăm la masă şi petrecem ca în cer.

Suflă glas de vânt cu putere şi împrăştie fulguţi de nea şi binecuvintează praznicul naşterii Mele şi apoi se va linişti, iar cuvântul Meu se naşte între voi şi vă naşte de sus şi vă creşte de sus şi vă ocroteşte de sus, fiilor. O, aduceţi-vă Mie iesle caldă şi încălziţi-Mi venirea Mea la voi!

Duhul mângâierii să rămână între voi mereu ca şi duhul rugăciunilor sfinte, fiilor. Eu sunt cu voi tot timpul. Cerul Îmi este scaun de domnie, iar pământul Meu de la voi este aşternutul Meu cu voi şi sunt cu voi tot timpul, o, fiilor. Amin, amin, amin.

07-01-2012