Cuvântul lui Dumnezeu

... Vine vremea pentru cel neîntinat să fie mult lăudat, mult preamărit. Şi vine vremea ca cel întinat să fie scos afară şi alungat; alungat, tată, că cel întinat are să miroasă miros de nesuportat, şi din acea pricină va fi alungat de lângă tine. Iar cel neîntinat, vine vremea să fie preamărit şi lăudat şi în multe cuvinte apropiat şi în multe odăjdii sfinte să fie îmbrăcat, şi aceste timpuri s-au apropiat. Cine are ochi de văzut, să vadă şi să aleagă.

... Sus, în văzduh, mai sus de primul cer, mai sus de al doilea cer, mai sus de al treilea cer, e o grădină dumnezeiască, păstrată pentru creştinii de astăzi. Şi o voi da lor.

... Veniţi-vă în fire. Chiar dacă ai căzut într-o tină, este lucru lăsat de Mine pentru curăţire, că este un Dumnezeu Care a spus poporului Său că orice iertare se face prin căinţă şi prin curăţire de sine. Dar cine şade nepăsător de lucrurile sfinte şi de păcatele pe care le face şi cine nu caută această unealtă duhovnicească pentru ca această tină să se şteargă mai înainte de orice vreme, o, să nu ajungă nici un creştin cu greşeala neştearsă şi să nu se lase nimeni pe tânjeală că-i va şterge altul tina.

... De ce n-ai citit în sfânta carte că această pânză de la botez se păstrează? Că dacă n-ai dat la săraci nimic, cel puţin să ai acea pânză de la botez.

... Tată, pe cine să pun Eu să arate oamenilor lucrul lui Dumnezeu, să arate slujba Domnului? Pe mulţi aş putea încadra la lucrul acesta, dar nu are şcoală, nu are examinare; că dacă îi spun Eu să facă, nu face, şi dacă îi spune acela să tacă, tace.

... Eu sunt Tatăl vostru. Eu sunt Cel ce pot să vă dau viaţă în timp ce moartea vă atacă. Eu sunt Cel ce vă dă capul în timp ce vă este tăiat. Eu sunt Cel ce vă dă vederea când vă este luată. Eu sunt Tatăl tău şi Mă cheamă Dumnezeu. Eu sunt Păstorul oilor Mele. Eu păstoresc, am păstorit şi voi păstori. Eu sunt, şi prin Mine intră cine vine, şi prin Mine iese cel ce trebuie să iasă. Eu sunt trup din trupul Tatălui ceresc, nu acest trup pe care-l aveţi în pat şi care într-o clipă se va schimba şi ca un abur se va preface şi se va urca până la Dumnezeu, unde este chemat. Cine socoteşte aceste cuvinte cuvintele lui Dumnezeu şi cine cinsteşte acest trup, pe Domnul îl cinsteşte. Nu că e verişoara, nu că e nepoata, sau Gigica, sau mamaia. A fost şi este între voi şi va veni vremea când va dispărea din faţa voastră. Şi cine face păcate împotriva acestui trup, nu pe acest trup l-a omorât, ci pe cine n-a văzut, că de când s-a născut este în suferinţă, şi de când s-a născut creşte, şi va creşte până va pleca. Ascultaţi-o cu ascultare sfântă, că nu ei nu-i faceţi ascultare, ci Mie nu-Mi faceţi ascultare, că în acest trup este Duhul Sfânt, şi vei vedea cine a fost, cine este şi cine va fi acest trup.

... Păstraţi căsătoria neîntinată, că la mulţi dintre voi căsătoria e ca o masă, când hrăneşte trupul cu bucate şi îl hrăneşte şi cu păcate. Cine are femeie, este rugat să fie ca un apostol, să fie ca un levit, să fie ca un ales sfinţit; seminţia lui să fie cu plăcere Domnului. Te-aş ruga, creştine, să nu stai tu în casă niciodată cu femeia ta singur, că te îndeamnă să faci păcat.

... Copiii Mei, să nu vi se pară grea vremea. Porniţi o viaţă desăvârşită şi veţi vedea că atunci vi se va părea că sunteţi într-un rai fericit. Nu pierdeţi rugăciunea prin munca pământească. Nu pierdeţi rugăciunea, prin somn. Mergând la apă, rosteşte-ţi rugăciunea ta. Mergând prin casă, să faci rugăciune, că de aceea am spus să învăţaţi rugăciunile pe dinafară; că dacă lupul îl vei întâlni, rugăciunea îl va nimici. Rugăciunea ta, creştine, va face toate lucrurile în calea ta să fie numai în plin şi fără piedici.

... Patriarhul Iustin a hotărât să ia moaştele şi să le ducă la un singur loc pe toate şi să pună la uşă pancartă scrisă: „Pericol de moarte! Pericol de foc! Nu intraţi aici!”. Dar să ştiţi că până aici, şi va fi sfârşit prin foc. Acest om are trei coaste ale lui antichrist şi trei coaste ale lui Gog.

07-08-1978