Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Maicii Domnului în biserică

Sunt la hotarul dintre Mine şi poporul Meu. Sunt la porţi aşteptând, şi dau să le întăresc, că le găsesc slăbite, dar Eu trebuie să las în carte ziua de serbare a mamei Mele Fecioara, şi să dau poporului Meu povaţă de viaţă şi de dor pentru petrecerea lui cu Mine, pentru viaţa Mea în fiii poporului Meu. Amin.

O, copii din porţi, sunteţi neputincioşi, fiilor. Aştept din zori să văd putere în voi pentru coborârea Mea. Nu pot să las ziua de serbare să treacă fără s-o las în carte, căci cuvântul Meu de la voi e hrana Mea şi a sfinţilor Mei şi a îngerilor Mei. Am venit cu sfinţi tămăduitori şi cu îngeri întăritori pentru voi, ca să vă aşez înaintea Mea, fiilor copii. O, grea Mi s-a făcut coborârea, şi mult ajutor îmi trebuie din cer şi de pe pământ ca să vă ajute pe voi să puteţi sta înaintea Mea cu pace şi cu putere în voi. O, fiilor copii, aveţi grijă de sănătatea voastră, şi să aibă poporul grijă de puterea voastră, că Eu am nevoie de voi ca să vin pe pământ cuvânt şi să vindec pământul de deşertăciunea cea de la om ieşită, şi să împlinesc într-o zi desăvârşit slava lucrării Mele cu voi şi vederea ei. Dar am nevoie de popor, iar poporul Meu trebuie să fie înflăcărat de dor şi de dragoste, şi să ştie el că Mie îmi trebuie dragoste şi dor de la om ca să pot să vin şi să dau celor iubiţi şi iubitori plata pentru cei ce lucrând şi aşteptând M-au iubit şi M-au crescut în ei şi între ei, arătându-Mă oamenilor şi îngerilor din cer. Amin.

O, poporul Meu, vor îngerii să-ţi slujească pentru Mine, că mare este plata celor ce au grijă de Mine pe pământ. O, toată ziua am dat să-Mi întăresc porţile ca să pot veni la tine, că le-am găsit fără de putere când am venit în zori. îţi amintesc iarăşi de cele cinci fecioare înţelepte care nu numai că au împlinit cele pentru curăţie şi mântuire, dar M-au şi iubit şi au şi vegheat cu dor şi cu credinţă şi cu mare lucrare venirea Mea. Tu trebuie să ajungi să ai har şi să înţelegi că fără harul Duhului Sfânt nu poţi fi întreg, fiule. Lucrarea harului este încununarea celor ce lucrează cele plăcute de Dumnezeu în om. în toată vremea cuvântului Meu cu tine te-am îndemnat spre har, şi spre iubire pentru har, şi ţi-am spus că nu este de ajuns împlinirea cea cu trupul. Ţi-am spus mereu, poporul Meu, să fii plin de har şi de iubire din cer, ţi-am spus şi prin îngeri şi prin sfinţi, şi iată, iarăşi îţi spune mama Mea Fecioara lucrul tău cel pentru împărăţia Mea din mijlocul tău.

O, mamă a Mea, am pus alinare şi putere din cer peste neputinţele din porţi. O, ce sleiţi de puteri sunt aceşti copii, mamă! Dă-le şi tu puteri şi lasă-te cu glasul serbării tale peste poporul cuvântului Meu, că el trebuie mereu rugat de cei din cer ca să vegheze şi să-şi întărească iubirea şi veghea, mamă. Şi acum, aşează darul şi harul tău peste ei, o, mama Mea! Amin.

– Noi, Fiule scump şi milos, le aducem puteri la cei ce ne poartă spre popor, dar nu numai de la noi, ci mai mult de la harul poporului Tău au ei nevoie de puteri şi de cereri la Dumnezeu pentru venirea Ta, Doamne bun. Noi, Fiule răbdător, le dăm mereu puteri, dar măcar să nu le fie stoarse, să nu le fie zdrobite, ci să le fie înmulţite, Fiule scump. Eu îndemn pe poporul Tău la zile de sărbătoare şi de veghe şi de creştere, căci trebuie puteri mari de acum, fiindcă vremea e tot mai grea, iar fiii poporului Tău trebuie să înveţe să poată împotriva relelor de pe pământ, pe care duhul rău dă mereu să le întărească şi să nu piară ele, ci să-l slăbească pe om şi să-l ducă mereu la nepăsare, la nelucrare, ba chiar şi pe copiii Tăi să-i facă nelucrători cu Tine, Doamne Fiule.

O, popor miluit de Dumnezeu, nu aşa să te laşi tu, ci să ai grijă mare să nu te laşi să fii ca pe pământ. Tu ai atâta învăţătură din cer peste tine, dar n-o lăsa de peste tine, popor al învăţăturii din cer. O, nu-ţi mări răspunsul cel pentru întrebarea împlinirii cuvântului lui Dumnezeu, ci tu să-l împlineşti, fiule, că vei fi întrebat de rodul lui din tine. Ai grijă să asculţi pe Domnul. Nu te lăsa sub neascultare, dar pentru ascultare îţi trebuie iubire din tine lucrată şi nu altfel iubire.

O, fiilor, umiliţi-vă unii înaintea altora şi preţuiţi-vă dacă staţi laolaltă. Fiţi prieteni înfocaţi şi fiţi fraţi, că nu e bogăţie mai mare ca şi fraţii când îi ai. Pe un prieten adevărat, omul începe să-l preţuiască după ce nu-l mai are, şi îl doare golul lui. Preţuiţi-vă unii pe alţii, unii pentru alţii. Preţuieşte-l pentru tine pe fratele tău, nu pentru el, fiule. Dă-i mâna când ţi-o cere, şi fă-l să ţi-o dea pe a lui, şi să vă vadă Domnul mână în mână când vine la voi pentru ca să vă dea hrană, şi să vadă apoi rodul ei la voi.

Iubiţi adevărul, fiilor, şi fiţi atenţi la ceea ce a spus Domnul şi Fiul meu despre adevăr: «Cel ce lucrează adevărul, vine la lumină, ca să se arate faptele lui că în Dumnezeu sunt săvârşite». O, aceasta face frăţia între cei născuţi de sus. Voi sunteţi din cer învăţaţi, şi de aceea eu vă îndemn să nu fiţi răzbunători, ci să fiţi iubitori şi înţelepţi şi iertători şi calzi, neaşteptând mai mult de la celălalt, ci vouă fiecare cerându-vă mai mult. O, nu staţi cu voi în voi, ci daţi-vă Domnului şi unii altora, ca să vă fie uşoară inima şi dragostea inimii, şi să-I fie Domnului cald la voi. Ajutaţi-vă în facerea de bine pentru Domnul, fiilor, ca să puteţi iubi lumina, căci Domnul a spus că cei ce fac rele urăsc lumina şi nu vin la lumină. O, cine nu-şi vădeşte sufletul său, acela rămâne în rele şi nu se lasă spre vindecare, pentru că el nu vine la lumină, ci fuge de ea. Dar voi sunteţi învăţaţi de Dumnezeu şi ştiţi toate, şi pentru toate veţi da răspuns cum le-aţi împlinit, în voi mai întâi, şi apoi unii peste alţii, şi de aceea vă îndemn, împliniţi-L pe Domnul, fiilor. Eu am fost plină de grijă zi şi noapte pentru împlinirea Domnului în mine, şi de pruncă m-a luat Domnul în Sine şi mi-a dat să-L ascult şi să-L iubesc şi să-L aştept şi să-L nasc şi să-L urmez pe pământ şi în cer, căci am fost cea proorocită pentru ca să-I fiu Născătoare. Voi însă, trebuie să lucraţi şi mai mult, că nimic nu se dă de-a gata, ci trebuie să fie măsură pentru măsură, iubire pentru iubire; dar învăţaţi şi iar învăţaţi şi tot mereu să învăţaţi ce înseamnă Dumnezeu şi cum să-L iubiţi pe El. învăţaţi unii de la alţii, învăţaţi-vă unii pe alţii, fiilor.

O, iată ce povaţă vă dau: citiţi cuvântul Domnului, că aveţi mult cuvânt, şi apoi mărturisiţi-l unul altuia întărindu-vă din el. Cereţi să vi se dea de lucru la cititul cuvântului, ca să vă învăţaţi să cunoaşteţi bine şi în toată clipa tot cuvântul Domnului, că altfel nu-l puteţi împlini, fiilor, ci îl uitaţi, şi uitaţi apoi de lucrul mântuirii voastre, care se lucrează cu duhul şi cu iubirea şi nu cu trupul, fiilor. Daţi-vă apoi spre cercetare cum citiţi şi cât înţelegeţi şi cât împliniţi, şi căutaţi să aveţi unii pentru alţii, unii peste alţii lucru sfânt înaintea Domnului, ca să nu staţi din lucrul iubirii, din lucrul frăţiei, care lucrează unul de la altul, unul pentru altul înaintea Domnului, şi să nu staţi zadarnic împreună în numele Domnului, fiilor. înţelepciunea iubirii frăţeşti, nici unul să n-o luaţi din voi înşivă, ci din nevoile iubirii frăţeşti, ca să nu vă scrie diavolul că sunteţi iubitori de voi înşivă şi nu de fraţi, fiilor. O, fiecare din voi să-i iubiţi pe fraţi şi nu pe voi înşivă, căci cine se iubeşte pe sine, îl judecă pe fratele său şi ţine minte răul şi nu-L mai ţine pe Domnul în minte. Fiţi credincioşi, fiilor învăţaţi, că iată ce vă spun: cine ţine minte răul, ţine pe diavolul în minte. Fiţi înţelepţi, căci harul Domnului lucrează prin iubire, şi altfel el nu este în om. Luaţi în voi adeverirea cuvintelor cu har în ele când harul se dă vouă prin cuvântul preotului atunci când el rosteşte peste voi spunând: „Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi”, iar voi la aceste dăruiri răspundeţi cu „Amin”. Iată, fiilor, harul, dragostea, şi Duhul Sfânt împărtăşitorul, acestea trebuie să fie lucrarea voastră, căci voi singuri le spuneţi lor: „Aşa să fie”. O, nu fiţi iscusiţi numai la lucrul cu mâna, ci fiţi iscusiţi la această mare lucrare de daruri pline de dor, că dacă nu veţi lucra aşa, nu veţi avea suflet cu pace şi cu bucuria harului în el. Harul Domnului trebuie să se facă bucurie şi viaţă în voi, şi pentru această lucrare va trebui să daţi Domnului răspuns, fiilor. Unde lipseşte lucrarea harului, lipseşte şi rodul frăţiei cereşti dintre voi. Harul are înţelepciune fără de margini, şi de la el luaţi ca să aveţi.

O, fiilor învăţaţi de Dumnezeu, cu El trebuie să semănaţi dacă El vă învaţă. Citiţi psalmii în zile de sărbătoare şi cuprindeţi-i, ca să vă umiliţi unii în faţa altora, unii pentru alţii, iar seara nu vă culcaţi oricum. O, nu aşa, fiilor, ci culcaţi-vă îmbrăţişaţi cu Domnul şi împăcaţi cu orice frate, ca să aveţi linişte în inimi, şi toţi să aveţi, şi unul de la altul să aveţi, binecuvântându-vă unul pe altul ca să aveţi duh de umilinţă, fiilor, că iată, greu plăteşte omul pentru neumilinţa lui.

O, nu pierdeţi timpul în vremea rugăciunii, ci câştigaţi-l, şi să se vadă apoi că nu l-aţi pierdut. Staţi cu Domnul în vremea rugăciunii, şi să se vadă apoi că aţi stat cu El la masă şi că vă ridicaţi împlinind ceea ce aţi spus Domnului, fiilor. Iată, e ziua mea de serbare, şi o petrec punându-vă masă de învăţătură, căci vouă vă trebuie multă împlinire a învăţăturii Domnului, că nu sunteţi oarecare pe pământ, ci sunteţi poporul cuvântului lui Dumnezeu. Cutremuraţi-vă de lucrul pe care îl aveţi de împlinit pe pământ înaintea Domnului, şi lăsaţi pe Domnul să stea în voi aşa cum este El şi nu aşa cum sunteţi voi, căci Domnul şi Fiul meu este Cel blând şi Cel smerit cu inima, fiilor. Amin.

Le-am dat glasul serbării mele peste ei, Fiule Doamne. Le-am dat aducerea-aminte a Ta în ei, căci Tu eşti Cuvântul peste ei. Dar acum, trimite Tu lângă ei multe puteri cereşti, înmulţindu-le puterile umilinţei, ca să poţi Tu locui înăuntrul lor, Doamne. O, de mila celor ce sunt zdrobiţi în porţi, eu i-am amintit azi poporului Tău să-şi întărească peste el, şi în el însuşi fiecare fiu, învăţătura Ta pe care de atâta vreme le-o dai ca să-şi înmulţească în ei harul Tău, că după ei aştepţi, Doamne, dar înmulţeşte Tu în vasul lor iubirea şi torţa ei, care este dorul, Doamne al celor smeriţi. Eu din pruncie am iubit harul Tău, şi l-am luat în mine, Fiule Doamne, şi apoi Tu ai fost Fiul meu şi al harului meu cel lucrător de la Tine, căci Tu mi l-ai dat ca să Te pot purta şi să fiu ca Tine şi nu ca omul cel fără de harul Tău. Le-am spus lor să fie cu harul Tău în ei. Le-am spus lor să Te cerceteze în ei cercetându-se pe ei pentru harul Tău, Doamne, Fiule al meu şi învăţătorul lor. Amin, amin, amin.

– O, poporul Meu, se umple cerul şi pământul de glasul cuvântului Meu, şi îl ascultă cu dor. Fă-te mlădios la glasul Meu, fiule, şi întreabă-te cu veghe dacă se cunoaşte că peste tine este cuvântul Meu. Este scris că şi cerul şi pământul trec, dar nu cuvântul Meu. O, poporul Meu, toate cele ce faci tu, pot trece, dar să nu treacă peste tine cuvântul Meu şi să-l laşi tu neîmplinit apoi, că nu omul, ci Eu te voi întreba cât l-ai iubit, cât l-ai crezut şi cât l-ai aşezat tu peste tine dacă Eu te-am păstorit cu el ca un Păstor ceresc al tău. întăreşte-Mi venirea Mea la tine, poporul Meu, şi nimic mai presus decât aceasta să nu preţuieşti. Harul Meu şi dragostea Tatălui şi Duhul Sfânt împărtăşitorul, aceasta să fie lucrarea cea de peste tine, mai întâi şi mai presus de toate câte faci tu pe pământ, poporul Meu. O, multe te-am învăţat, ca să nu uiţi de Mine şi de tine, şi iar îţi spun că dacă pe acestea nu le faci, toate celelalte câte tu faci, ţi se întorc împotrivă, spre durerea ta şi a Mea. întăreşte-te, dar, şi te ridică mare înaintea harului Meu, care ţi se dă mereu ca să-l lucrezi şi ca să fie cu tine, dar tu trebuie apoi să fii cu el în lucrare mărturisitoare şi împărtăşitoare, ca să-Mi faci uşoară calea spre tine şi să Mă arăţi pe pământ cu venirea Mea la tine, şi mereu să Mă pot da celor ce Mă aşteaptă şi celor ce nu Mă aşteaptă să vin. O, nu fiţi nepăsători de harul ce vi s-a dat, fiilor! Amin.

Şi acum, copii din porţi, Eu, Domnul, vă aduc alinare în neputinţe, căci voi aşteptaţi. Mama Mea Fecioara vă aduce mulţumire că aţi pus în carte şi înaintea poporului cuvântul sărbătorii ei. Ea a îndemnat poporul spre harul Meu şi spre dragostea Tatălui şi spre Duhul Sfânt împărtăşitorul. Şi acum, aştept şi Mă uit să Mă împartă unii altora fiii poporului Meu, ca să-i numesc pe ei fiii credinţei sfinte şi ai roadelor ei înăuntrul lor şi în afara lor. Amin, amin, amin.

04-12-2005